Derimot: Blir vi egentlig mer beskyttet? Tallene viser det åpenbare: Covid-vaksiner beskytter ikke mot alvorlig sykehusinnleggelse og død.

Derimot.no

derimot.no:

Av Dr. Pierre Kory.

CDC-data viser at det ikke er statistisk gyldige bevis for at de forhindrer alvorlig sykdom eller dødsfall hos barn. Nåværende mRNA-injeksjoner ble basert på den opprinnelige Wuhan-stammen, og ble ikke testet for nåværende varianter i kliniske studier. Noe som reiser spørsmålet om hva som kan oppnås ved å vaksinere små barn med en utdatert vaksine.

I Irland, i mars 2022, under den mildere Omicron-variantbølgen, var det flere innleggelser på irske sykehus enn på noe tidspunkt de foregående 12 månedene. Dette skjedde til tross for at nesten 95 % av alle voksne i Irland var fullt vaksinert, og nesten 100% av de eldre var vaksinert og hadde fått booster-vaksiner.

I Skottland, på side 29 i deres nylige nasjonale covid-rapport, viste tallene at de vaksinerte var døende og ble innlagt på sykehus i et høyere antall enn de uvaksinerte. Merk at Skottland siden har tatt beslutningen om å ikke lenger publisere disse tallene, på grunn av «bekymringer om at de blir feiltolket». Jeg synes det er urovekkende at beslutningen om å slutte å publisere disse tallene, skjedde først etter at de fant at covid- vaksinen hadde en negativ effekt mot alvorlig sykdom og død.

I Israel erklærte direktøren for et større sykehus nylig at de fullvaksinerte ikke er beskyttet mot alvorlig sykdom.

NSW Health i New South Wales, den mest befolkede av australske stater med 8,1 millioner innbyggere, rapporterte at 97 av 98 covid-dødsfall som skjedde i løpet av de to foregående ukene ( juni og august -22) var fullvaksinerte personer. Dessuten så de at de som hadde fått tre doser hadde størst risiko for innleggelse på sykehus, bli overført til intensivavdelingen og for død.

Disse tallene stemmer overens med den nylige rapporten publisert i New York Times, som sa at «til tross for et høyt nivå av vaksinasjoner blant eldre mennesker, drepte covid dem med mye høyere hastighet under denne vinterens Omicron-bølge enn i fjor. Jeg må legge til at disse høyere dødsratene hos eldre også sees etter booster-vaksiner.

The Lancet er et britisk medisinsk tidsskrift. Bildet er av omslaget til volum 393, 2. Mars 2019.

Konklusjonen fra en fersk dansk studie i det prestisjetunge Lancet, fant at i en langtidsoppfølging av over 74 000 voksne deltakere i Moderna- og Pfizer-studiene, var det ingen reduksjon i dødelighet av alle årsaker fra de to mRNA-injeksjonene.

I en nylig, stor Veterans Administration-studie, oppdaget etterforskere urovekkende bevis: innen seks måned etter at de ble smittet av SARS-CoV-2, og utover de første 30 dagene av sykdom, hadde vaksinerte personer som ble smittet på ny en høyere risiko for død.

NATURLIG IMMUNITET.
Den siste gjennomgangen av tall som støtter beskyttelse fra naturlig immunitet, samlet fra over 150 forskningsstudier, fant at naturlig immunitet ga lik eller overlegen beskyttelse mot ikke bare å pådra seg sykdommen, men også mot sykehusinnleggelse og død.

Videre er det mye mer sannsynlig at vaksinerte blir smittet igjen, sammenlignet med de med naturlig immunitet. I alle aldersgrupper fant CDC at naturlig immunitet ga lik beskyttelse mot sykehusinnleggelse.

Basert på de mest oppdaterte tallene, gir mRNA-vaksiner mot Omicron enten en raskt avtagende effekt eller negativ effekt, og de beskytter ikke lenger mot alvorlig sykdom. Min tolkning av disse tallene er at de ser ut til å øke risikoen for alvorlig sykdom og død. Jeg vil råde til ekstrem forsiktighet, gitt at utbredelsen av B4/5-varianten i USA for øyeblikket ser ut til å dobles hver uke den siste måneden (mai-22), og nå utgjør den omtrent 8 % av tilfellene.

Når det gjelder den nåværende varianten B4/5, er min erfaring og mitt nettverk av kollegers erfaring, at de vaksinerte får mer alvorlige sykdommer, og reagerer mindre positivt på kombinasjons-behandlinger mot virus og betennelser.

Fra Viligant News, publisert 31 januar 2024.
Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker og oversikter i orginalartikkelen. Oversatt av Northern Light.
Orginalartikkel: The Data is Clear: Covid mRNA Vaccination Does Not Protect Against Severe Hospitalization And Death.

Forsidebilde: Wikimedia Commons

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar