Derimot: Bergens Tidende forvalter sannheten på Vestlandet. Den er ikke alltid i samsvar med virkeligheten.

Derimot.no

derimot.no:

Bergens Tidende forvalter sannheten på Vestlandet.

Nå de store mediene lyger blankt.

Det er ikke Putin som nekter energi til Europa, men Europa som nekter seg selv russisk energi.

I Bergens Tidende den 21. februar har avisen en artikkel under overskriften «Putins bruk av energi som våpen koster mange liv i Europa». Artikkelen er hentet fra NTB v/Nils-Inge Kruhaug.

Det overskriften forteller er at Putin fører en energikrig mot Europa som dreper mange, særlig fattige, ikke minst om vinteren.

Realitetene er stikk motsatt.

Russland har bygget to store gassrørledninger gjennom Østersjøen til Tyskland. Disse er nå sprengt, sannsynligvis av USA som annonserte på forhånd for et år siden at de aldri ville komme i drift hvis Russland angrep Ukraina. Stjernejournalisten Seuour Hersh skriver i en avslørende artikkel at denne sabotasjen ble utført av USA med norsk hjelp og den ble planlagt før den russiske krigen mot Ukraina.

North Stream 2 ble aldri satt i drift. De «grønne» i den tyske regjeringen var sterkt imot hele prosjektet og de sørget for først at åpningen av gassledningen ble utsatt med byråkratiske argumenter, deretter ble det hele lagt på is som følge av sanksjonspolitikken som EU satt i verk overfor Russland.

North Stream 1 sin drift ble gradvis redusert fordi vedlikeholdet av turbinene som drev gassen gjennom rørene ikke ble gjort etter avtale og forskrifter, igjen en følge av sanksjonspolitikken. Russland sender også gass til EU gjennom to andre rørledninger, den ene gjennom Hviterussland og Polen. Den andre gjennom Ukraina og Slovakia. Her er også driften redusert, men ikke som en følge av russiske tiltak men av vestlige. 

Skjermdump av BTs artikkel

Likevel står det lenger ute i artikkelen følgende:

«President Vladimir Putins beslutning om å bruke energi som våpen koster liv, konstaterer The Economist for noen måneder tilbake i en analyse».

Det refereres ikke til hvilken beslutning som er gjort, for den finnes ikke. Men det finnes beslutninger fra USA og EUs side om ikke å kjøpe russisk olje eller gass som det naturligvis ikke refereres til. Disse vedtakene kom kort tid etter den russiske innmarsjen i Ukraina.

Vi hadde ventet oss at denne formen for omskrivende journalistikk ville komme når folk hadde glemt årsaken til energikrisen i Europa: Sanksjonspolitikken til EU og USA overfor Russland og «det grønne skiftet» som har ført til nedlegging av kull-og kjernekraftverk, særlig i Tyskland.

Jeg vet ikke hvordan journalister tenker eller hva som får dem til å skrive slikt som dette eller hvorfor en så stor avis som Bergens Tidende slipper slikt på trykk. Men det er så grov omskrivning av det som har skjedd at det må karakteriseres som en direkte løgn.

De som er ansvarlig for at mange fattige i EU dør om vinteren er ikke Putin, men EUs ledelse og lederne i en rekke EU-land. Men det dette også viser er at medier nå omgjøres til redskap for å beskrive det som skjer slik det passer noen, uansett om det er korrekt eller ikke. De har en politisk agenda som skal følges.

Knut Lindtner
Redaktør

Forsidebilde: Mark Timberlake

24 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 24 ganger.

Post Views: 55

Les artikkelen direkte på derimot.no