Derimot: Alternativ virkelighet: IPCC mener at naturen påvirker ikke klimaet. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Av Erik Bye

Naturens faktorer settes til 0!
Dette er en følge av at IPCC setter «natural forcings» = 0.
Hva betyr det på norsk: Jo, at Klimapanelet mener at naturen ikke bidrar med noe som helst til å gjøre klimaet til det som det er. Enten det er snakk om oppvarmede eller nedkjølende bidrag.

Dette snakker ikke IPCC noe om, selvfølgelig!

Men, dersom vi ser på tabellen over «Radiative forcings», strålingspådrivet i modellene til IPCC, dvs. variablene i fremskrivningene til IPCC, går det frem at naturlige variable ikke tillegges noen vekt, se figuren under. Det «uttrykkes» ved at «natural forcings» = 0.

IPCC mener at naturen ikke påvirker klimaet
Konsekvensen av dette er at IPCC mener at naturen ikke påvirker klimaet. Hvordan i alle dager er det mulig? Sola, skyer, havtemperaturen, undersjøiske vulkaner, månefaser og jordaksens hellning, uten virkning på klimaet?

Dette er så himmelropende uforståelig at det er lett å skjønne at «dette snakker vi ikke om.»

Bjørn Samset, CICERO, mente ingen ting
I en debatt med Bjørn Samset i 2023 spurte jeg om hans refleksjoner rundt det å sette «natural forcings = 0».

Hans eneste kommentar var at de var ikke satt til null. De var beregnet til så lave verdier at det var tilnærmet 0, og derfor ble de satt til 0! I praksis betyr dette at det fossile utslippet av CO2 innvirker på klimaet, men de naturlige faktorene IKKE! Jeg må holde meg fast. Er det dette som kalles å svelge kameler, klimakameler?

Sola varmer
Det er nok et fåtall av oss som mener at sola ikke har noe å si for klimaet. De som har vært ute og badet, og opplevd plutselig skyer foran sola, vet hva som skjer, og hvordan det føles.

Ingen snakker høyt om dette
Hvorfor i all verden er det ingen innen IPCC som roper høyt om dette? Hvor er yrkesstoltheten til klimaforskerne! I følge Ramachandran, tidligere leder av IPCC, var det verdens ypperste forskere som satt i skrivestua til IPCC. Han var lysår unna sannheten!

Hva med KLIMABRØLET?
Og, vranglæren og narrativet fortsetter med uforminsket feil- og katastrofestyrke. Kan det oppfordres til å skrike ut: KLIMABRØLET?

Hvor lenge skal vi være nødt til å høre på de som sitter på pengesekken, og snakker varmt om det grønne skiftet, om elektrifisering, om grønt hydrogen som det fremtidige flydrivstoffet, om å spise mindre rødt kjøtt, om klimakrisa som noen står midt i, om flytende havvindparker, om 95% redusert utslipp av CO2, om klimavennlig mat og atferd, om klimavennlige ferier, om utfasing av olje før det er tomt, og før det alternative dagliglivet er på plass?

Politikerne følger bjellekua
Det er pinlig å ha en Regjering og et Storting som blindt følger den kunnskapsløse uinnvidde bjellekua, som har mistet evnen til å stille kritiske spørsmål, som ikke har nok kunnskaper om naturen og de naturlige prosessene som styrer klimaet.

Naturklok i Stortinget?
Siri Kalvig satte i gang kurset: «Klimaklok i skolen». Hva med alternativet: «Naturklok i Stortinget»? Rasmus Hansson har hovedfag i biologi, så det er nok mer enn dette som skal til!

Strålingspådrivene som IPCC benytter.

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar