Derimot: 25 uheldige utviklingstrekk: Ødelegger USA seg selv? – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

En advarsel til Amerika: 25 måter USA blir ødelagt på – forklart på under 2 minutter.

Av Western Lensmann og Paul Craig Roberts.

Kommentarer av Paul Craig Roberts.

Jeg kan legge til adskillig flere. For eksempel, uavhengigheten til leger som vil ha privat praksis. Men privat praksis blir systematisk ødelagt av medisinske forsikringer, forsikring mot feilbehandling, Medicare (forsikringsprogram for eldre og funksjonhemmede), Big Pharma og USAs kongress som gir etter for Big Pharmas krav om bidrag til deres kampanjer.

Legene blir tvunget til å bli ansatte i HMO (health maintenance organization), en medisinsk forsikringsgruppe som krever tjenester mot en årlig avgifter, og der de må følge arbeidsgiverens avtaler eller få sparken. Dette betyr at de må forlate Hippokrates-eden og følge HMOs profitt-jagende praksis.

Big Pharma skaffer software til diagnoser og behandling. Og legene må skrive ut resepter slik Medicare og forsikringsselskapene forlanger, slik at disse får en liten prosent av kostnadene. Leger i privat praksis opplever at det de kan foreskrive er begrenset av bestemmelser hos forsikringsselskapene og Medicare.

Under den iscenesatte «Covid-pandemien» var hele progagandaen rettet mot å maksimere Big Pharmas profitt gjennom Covid-»vaksinene», og frata folk kontroll over egen helse ved å innføre «vaksine»-påbud. Dette var første øvelse i innføring av massetyranni i den vestlige verden.

Enkeltland har nok opplevd tyranni, men aldri før har hele den vestlige verden opplevd dette samtidig. For å kunne maksimere Bid Pharmas profitt og innføre massetyranni, var det nødvendig å forby to sikre, men effektive kjente forbyggende midler og kurer, Covid-hydroklorokin og Ivermectin.

Leger som med suksess brukte disse kurene og forebyggende midlene for å beskytte pasientene sine ble utsatt for forfølgelse av medisinske autoriteter og styrer. Noen fikk sparken fra HMO-jobber og undervisning på universiteter, noe ble fratatt lisensen, noen ble stevnet for retten.

For å kunne massevaksinere med en ikketestet «vaksine» var det nødvendig å si at det ikke var noen annen behandling. At det fantes andre kurer ble det ikke lov å fortelle.

Det totalt korrupte medisinske etablissementet i USA, de prostituerte mediene, og Vestens regjeringer forkastet andre kurer og latterliggjorde dem som «hestemedisin».

Dersom befolkningen i Vesten ikke hadde vært så nonchalante, så godtroende, så tillitsfulle overfor «autoritetene», så totalt dumme og ute av stand til å «tenke sjæl», kunne ikke Covid-pandemien blitt så godt organiserte, med massevaksinasjon. Det skulle ha vært imot enhver medisinsk prosedyre i møte med en pandemi.

Ifølge all tilgjengelig forskning i dag har Covid-«vaksinene» drept og ødelagt helsen til flere mennesker en Covid-viruset selv. De korrupte «autoritetene» har gjort sitt beste for å skjule dette. Men så langt jeg har fått rapportert har denne fortielsen mislyktes. Men ingen ting har blitt gjort med dette.

Hvem styrer helsepolitikken?

 Og intet kan bli gjort så lenge Kongressen er avhengig av finansielle bidrag fra selskapene. «Våre» representanter er i virkeligheten representanter for interessegrupper som betaler valgkampanjene deres. Kongressen rapporterer til bidragsyterne, ikke til oss. 

Det idiotiske USAs høyesterett har faktisk kommet med den dom om at selskapene har en lovlig grunnlovsfestet rett til å kjøpe regjeringen. Denne dommen har gjort regjeringen, som skal representere folket, i stedet representerer støttespillerne til politiske kampanjer.

I dag, i de Ikkeforente Stater, har vi en regjering som ikke ble valgt, som istedet brukte sin kontroll over de blå byene i vippestatene (byer kontrollert av demokratene) og de prostituerte amerikanske mediene til å stjele valget.

Det er lagt fram massive bevis fra eksperter på at valget var stjålet. Men det er jo hardnakket benektet av de prostituerte mediene. Eksperter er blitt stevnet for retten for komme med fakta om dette. I dag er Amerika regjert av et ulovlig og tyrannisk regime. Og ingenting blir gjort med det.

Det republikanske partiet er ikke brukbart. Bare Trumps kjemper videre med fire arrangerte rettssaker, og med flere sivilsaker mot seg. Det er bare folket som er for han, og folket er maktesløse. De har ikke en gang stemmerett, det har  Demokratene har gjort klart ved å stjele de siste to valgene.

Er rettssystemet i USA uavhengig eller brukes det nå aktivt for å stanse D. Trump?

De som stevner Trump for retten bryr seg ikke om at de ødelegger Amerikas rykte, og at de reduserer makten til alle fremtidige presidenter. De gjør dem mer underdanige for «Deep State». Amerikas eneste representant – Donald Trump – er så overbelastet med kriminelle og sivile rettssaker at han ikke har tid til å drive noen valgkampanje. 

Og selv om han er milliardær, så er han oppslukt av utgifter til å forsvare seg mot åpenbart uvesentlige beskyldninger. Rettssystemet, jurist-studiene, dommerstanden, Kongressen, retten, mediene har stilt seg på sidelinjen. Som om ikke det også setter oss i fare, og som om det å bruke loven som våpen ikke er grunnlaget for tyranni.

Det vi er vitne til er ganske sikkert en endring av amerikanske lover til å bli våpen til å undertrykke den amerikanske befolkningen, og å fjerne enhver som tør å protestere eller utfordre det tyranniske styrende etablissementet. Det er grunnet til at Amerikas Forente Stater er fullstendig dødt og begravet som en fri nasjon. 

Amerika har sittet på ræva og tillat denne ødeleggelsen av sivilisasjonen, av rettssikkerheten, av grunnloven og hele nasjonen.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde: iStock

Innlegget er forkortet

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar