Derimot: 25 år siden Natos folkerettsstridige bombing av Jugoslavia.Deretter parterte Nato landet. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Natos bombekrig mot Jugoslavia

For 25 år siden gikk Nato-landene til et folkerettsstridig angrep på Jugoslavia. Etter 78 dager med terrorbombing, tusenvis av drepte og enorme ødeleggelser ble jugoslaviske myndigheter tvunget til å godta at Kosovo ble et Nato-protektorat.

I dag er Kosovo et ”sort hull” der narkotikaomsetning, prostitusjon og menneskehandel florerer.
Den gjenværende serbiske befolkningen terroriseres.

For å forstå denne tragedien, som inngikk som et viktig element i oppbyggingen av en vestligdominert verdensorden, må vi se på samspillet mellom politikere, massemedia og såkalte menneskerettighetsorganisasjoner, som fungerte som skruppelløse krigspropagandister.

Forsidebilde:  Zdzislaw Beksinski

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar