Den Russiske Dumaen vedtar at Russland må anerkjenne opprørsregionene som selvstednige stater. Vil Putin følge opp?

Derimot.no

Skrevet av Bjørn Ditlef Nistad

Den 15. februar, samme dag som den tyske forbundskansleren Olaf Scholz ankom Moskva for samtaler med Putin, vedtok Dumaen med 351 mot 16 stemmer, og 1 avholdende, en oppfordring til Russlands president om å anerkjenne folkerepublikkene Donetsk og Lugansk. Betyr det at Donbass vil bli opptatt i Den russiske føderasjon på linje med Krim, og at en hardt prøvet befolkning etter åtte år med krig kan håpe på et normalt liv?

Oppfordringen til presidenten om å anerkjenne Donetsk og Lugansk som selvstendige stater – som ble foretatt av en Duma der Putins parti, Det forente Russland, har rent flertall – kan forstås på to måter. Den kan bety at Putin har bestemt seg for å anerkjenne Donetsk og Lugansk, for eventuelt å innlemme områdene i Den russiske føderasjon på linje med Krim. Eller hensikten kan være å øke presset mot Kiev-regimet for å få det til å gjennomføre Minsk-avtalene fra 2015. Altså å omdanne Ukraina til en føderasjon med vidtgående selvstyre for regionene, der de russiskvennlige områdene i øst vil kunne blokkere et ukrainsk Nato- og EU-medlemskap.

___________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Kaleidoskop
___________________________________________________________________

På pressekonferansen etter samtalene med den tyske forbundskansleren svarte Putin unnvikende da han ble spurt om sitt syn på Dumaens oppfordring til å anerkjenne Donetsk og Lugansk.

Han sa at oppfordringen var et uttrykk for sympatien nesten alle russere hadde med befolkningen i Donbass. Videre sa han at Russland ønsket en politisk løsning på krisen i Ukraina basert på Minsk-avtalene. Samtidig karakteriserte han det som foregikk i Donbass, som folkemord.

Scholz på sin side snakket nesten utelukkende om Minsk-avtalene og fremholdt at det ikke fantes noe alternativ til disse.

Se pressekonferansen etter samtalene mellom Scholz og Putin, dubbet til engelsk, her.

Spørsmålet er om en løsning av krisen i Ukraina basert på Minsk-avtalene lenger er mulig.

Som reaksjon på Dumaens oppfordringen til Putin om å anerkjenne folkerepublikkene Donetsk og Lugansk har den ukrainske Radaen ikke bare vedtatt en erklæring om at Minsk-avtalene ikke lenger er gyldige, men har også besluttet å innføre sanksjoner mot dumarepresentantene som stemte for oppfordringen.

Tyskland, Frankrike og andre stater kan oppfordre Kiev-regimet til å oppfylle Minsk-avtalene, men at Radaen skal fatte de nødvendige vedtak for å virkeliggjøre avtalene virker tilnærmet utenkelig.

USA, Storbritannia og diverse østeuropeiske stater som ønsker en konfrontasjon – eller krig – mellom Russland og Ukraina, vil dessuten støtte ethvert forsøk på å sabotere Minsk-avtalene.

Og slik det politiske klimaet er i Ukraina, risikerer enhver ukrainer som måtte ta til orde for å oppfylle Minsk-avtalene, å bli drept.

Hva gjør Putin da?

Noe må den russiske lederen, for å bevare sin anseelse i befolkningens øyne, kunne hevde å ha oppnådd etter å ha oppmarsjert over 100 000 russiske soldater på grensen til Ukraina.

Russlands krav om at Nato ikke må utvides, og at det ikke må opprettes utenlandske militærbaser eller utplasseres offensive våpen i de østeuropeiske Nato-landene har allerede blitt avvist av USA og Nato.

I en slik situasjon har Putin knapt noe valg; han må etterkomme Dumaens oppfordring til å anerkjenne Donetsk og Lugansk som selvstendige stater.

Det er dessuten vanskelig å se at det skulle foreligge noe alternativ til å innlemme Donbass i Den russiske føderasjon.

Etter at Kiev-regimet i åtte år har bedrevet en terrorkrig mot befolkningen i Donbass, blant annet i form av nærmest daglig beskytning av bolighus og andre sivile mål, som har kostet flere tusen sivile livet, er det utenkelig at Donbass igjen skulle komme under Kievs kontroll. Tilnærmet alle som bor i Donbass, betrakter seg som russere og ønsker at hjemstedet deres skal bli en del av Russland, og Donbass er dessuten for lengst økonomisk integrert med Russland.

Ved fortsatt å nekte å oppta Donbass i Den russiske føderasjon risikerer den russiske ledelsen at Donbass-befolkningen vil vende seg mot Russland.

En anerkjennelse av Donetsk og Lugansk som selvstendige stater vil trolig utløse vestlige økonomiske sanksjoner.

Men sanksjoner har blitt innført mer eller mindre uavhengig av hva Russland måtte foreta seg eller unnlate å foreta seg, og er primært bestemt av styrkeforholdet mellom Vesten og Russland.

Russland har bevist at landet klarer å leve godt med de vestlige sanksjonene. At Tyskland og andre europeiske land som dekker en tredjedel eller mer av sitt energiforbruk med russisk olje og gass, skulle klare seg dersom det økonomiske samkvemet mellom Russland og Vesten skulle bryte sammen som følge av en sanksjonskrig, virker mer tvilsomt.

Befolkningen i Donbass har lidd nok. Krigen og bombingen må bringes til opphør. La oss håpe at Donbass blir opptatt i Den russiske føderasjon slik at menneskene i området kan leve et normalt liv!

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 51

Les artikkelen direkte på derimot.no