Den ligger nede for telling. “Venstresiden” har kapitulert for Nato-imperialismen.

Derimot.no

Natos venstreside: Klassekampen.

Jan Hårstad

Jeg holder ikke noe arkiv for det jeg skriver, noe jeg av og til angrer på. For det begynner å bli lenge siden jeg skrev at avisa Klassekampen vil ende opp som et organ for Nato og EUs Grønne Skiftet som teoretisert av sjefsideolog Marina Mazuccato. Og markedsført i Norge av Manifest Tankesmie.

Til frokost leser jeg både Aftenposten og Klassekampen og vinklingen av Ukrainakonflikten er helt lik. Uttalelser preget av krigshysteri fra Jens og Biden løftes fram som det sentrale stoffet og Putin og russere demoniseres forbilledlig. Null reportasje om at Nord-Norge er okkupert av USA-Nato og glede over at hele Norden får felles uniformer i en Nato-struktur. Strålende FORSVAR heter det da.

Det skal ikke mer til før venstresiden kapitulerer politisk.

Det er klart at det burde vært laget en bok om denne utviklingen. Hvordan endte det slik? Og kanskje får vi også oppleve det at «venstresida» på Tinget stemmer for å sende flere norske soldater til Baltikum og Ukraina for å kjempe mot de fæle russerne. Det ligger faktisk i kortene.

En sentral faktor var naturligvis at «venstresida» bygget seg om til sosialdemokrater. Og Sosialdemokratiet i Norge var som alle andre vestlige sosialdemokratier fullstendig i hendene på CIA og Nato. Gerhardsen startet krigen mot den norske kommunismen ved Kråkerøytalen i 1948.

Og når KKs profiler leter etter forbilder fra 1950-60 er det da innbitte anti-kommunister som Tranmæl, Gerhardsen og også Reiulf Steen som er fyrtårnene. Ja, en klarer faktisk å hoppe over det poeng at både SF og AKP ble stiftet for å ta et oppgjør med Nato-sosialdemokratiet. Det er ikke så viktig. Det er Nato-sosialdemokratiet som teller.

Veteran Harald Berntsen som er landets ledende historiker på denne epoken ble føyd bort i debatt med Mimir i Klassekampen.

Så kommer Syriakrigen hvor prominente kronikkskrivere i avisa begynte å heie på de terroristiske Jihadistene som ble sammenlignet med de frivillige i den spanske borgerkrigen 1936-38! Ingen hadde noen innvendinger skjønt alle andre oppegående analytikere kunne vise til at Jihadistene fungerte som Natos og Saudi-Tyrkia blokkens leiesoldater. Og gjør det fremdeles i IDLIB-provinsen.

Targeting the Islamic State: Jihadist Military Threats and the U.S. Response | The Washington Institute
Er dette frihetskjempere eller frihetsbekjempere.

KKs versjon var at problemet i Syria var den grusomme Assad og store anstrengelser ble gjort for å frikjenne USA for deltagelse i krigen. Det hjalp ikke at Obama hadde lansert parolen om «Leading from behind» og at tonnevis med dokumenter beviste at USA var i full gang med å organisere en opposisjon til Assad tiår før krigsutbruddet. Og etter at Cecilie Hellestveit hadde skrevet en ultra amerikansk versjon av Syriakrigen ble hun tatt opp i KK som en ledende ekspert på Midtøsten. En fellow ved neo-con bastionen Atlantic Council.

Her skriver nå webben wsws.org i dag 21 feb: «Stop the drive to World War 3!»  International Communist Current skriver på en.internationalism.org: «WAR IS CAPITALISM WAY OF LIFE». Reis klassekamp mot krigen.

I de berømte aprildagene i 1940 diskuterte man på tinget hvor mye smør det skulle være i margarinen.

Nå er spørsmålet om bind og tamponger ved mensen skal være gratis eller ikke.

Barack Obama – Wikipedia
Denne fredsprisvinnerern mente at krig var nødvendig for fred. En parodi på en fredspris. Han sto bak kriger i 7 land som president.

I det sosialdemokratiske verdensbilde er det slik at krig skaper fred. Det beundringsverdige AP gikk i bresjen for å legge Libya i grus. Rødt benytter hver anledning til å si at vi er klare til å oppta samtaler med Nato/EU AP om en allianse for å skape «vei i vellinga». For hva da? Flere norske soldater til russergrensa? Flere fiktive «reforhandlinger» om elektrisiteten, energi til EU?

Faktisk er tilstanden på «venstresida» i Norge nå så ille at det i nær framtid vil brøyte seg fram opposisjonelle miljøer beslektet med SF og AKP i sin tid. Klassekampen har for lengst tatt oppstilling på fiendens terreng og er overhodet ikke til å redde. Det gjelder også i Kurdersaken hvor avisa går for den amerikansk-kurdiske alliansen om å plyndre

Syrisk olje.

Hvem skulle ha forutsett dette da vi som unge var oppe tidlig om morran for salg av Klassekampen?

Nato-Sosialdemokratiet har seiret teoretisk og langt på vei politisk.

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 38

Les artikkelen direkte på derimot.no