Demokratene vil fjerne hatpret-paragragen og ta tilbake “likhet for loven”-prinsippet!

Demokratene.no

Demokratene Norge

Demokratene vil fjerne hatpret-paragragen og ta tilbake “likhet for loven”-prinsippet!

Hentet fra Demokratenes program pkt. 6.8 “Rasistiske og Hatefulle ytringer

Krenkende ytringer kan ikke fysisk skade noen, og baserer seg på følelser og persepsjon, ikke bevis og jus. Dermed skal man ikke straffe ytringer med mindre de faller inn under paragrafer vi allerede har om klare trusler eller ærekrenkelser. Demokratene vil derfor fjerne §185 fra straffeloven, da loven står i direkte strid med grunnlovens §100.

Allerede i dag ser man at §185 blir brukt til å straffeforfølge folk man anser har ytret seg uanstendig, uten medført skade. Bevisbyrden for såkalt “hatprat” er også flyttet over til anklagede, som må bevise sin uskyld. Samtidig som man ser at loven heller ikke gjelder likt for alle.

§185 er altså et klart eksempel på at man forlater prinsippet om likhet for loven og trygg, demokratisk rettspraksis. Det ligger også en latent fare for at slike lover kan utvides til å omfatte kritikk mot myndighetene.

Demokratene er bekymret for trenden at etnisk norske som begår kriminelle handlinger mot utlendinger får skjerpet straff, mens innvandrere og migrant-gjenger som begår kriminelle handlinger mot etnisk norske personer ofte omfattes av formildende omstendigheter forankret i kultur,
språk og religion – selv når det er snakk om grov og sadistisk fornedringsvold og/eller voldtekt og gjengvoldtekter, ofte i kombinasjon med ran og psykisk terror.

Demokratene mener at kriminelle handlinger i utgangspunktet er hatefulle, og at §185 ødelegger mer enn den gagner samfunnet.

Artikkelen Demokratene vil fjerne hatpret-paragragen og ta tilbake “likhet for loven”-prinsippet! ble først skrevet på Demokratene Norge og er skrevet av Redaksjonen i Demokratene

Les artikkelen direkte fra kilden