Demokratene øker sin oppslutning

Demokratene øker sin oppslutning

Demokratene.no Video
Demokratene øker sin oppslutning

Demokratene.org:

Demokratene Norge

Demokratene øker sin oppslutning

I et intervju med Radio Haugaland forteller vår partileder med enkel klarhet hvorfor vi øker i oppslutning og popularitet. Spesielt på sørlandet får nå Demokratene “en enorm oppslutning” i følge RH.

Årsaken til dette er kort fortalt at vi gjør det som alle politikerne faktisk burde gjøre, som er å sette Norge Først! I sak etter sak og generelt er hele partiprogrammet vårt laget for å ta vare på både våre opprinnelige Norske verdier, vår kulturarv og fellesskapets ressurser.

Herunder ligger det en anti-globalistisk holdning hvor vi først å fremst skal beskytte og sikre at våre naturgitte ressurser kommer det Norske folket til gode!

I klimadebatten som for eksempel så er propagandaen fra bla. NRK totalt ensidig og ingen som har motforestillinger får slippe til. Kun marginale differanser av meninger for hvordan man skal skattlegge folket for å unngå den oppdiktede klimakrisen får slippe til. Det hele blir for dumt sier Geir Ugland Jacobsen.

Se hele intervjuet her:

Artikkelen Demokratene øker sin oppslutning ble først skrevet på Demokratene Norge og er skrevet av Redaksjonen

Les artikkelen direkte på Demokratene.org