De havner bl.a i hendene til IS. Økende bekymring for Ukrainavåpen på avveie.

Derimot.no

derimot.no:

Ukraina: Europol er bekymret for strømmen av våpen til Europa.

Fra Voltaire Network.

I et intervju hun ga til Die Welt am Sonntag uttrykte Europol-direktøren Catherine De Bolle, fra Belgia, bekymring over den stadige flommen av våpen inn til Europa i forbindelse med Ukraina-krigen. 

Vi har rapportert at to tredeler av våpnene fra USA og Europa som er ment for Ukraina ikke kommer fram til bestemmelses-stedet, men at det hoper seg opp I Kosovo og Albania med det siktemål å skaffe nye våpen til Daesh (IS, red.) i Sahel-området. 

Uten at hun gikk nærmere gikk inn på det, så peker kommisjonær De Bolle på tre kriminelle grupper som har brukt våpen fra den tidligere Jugoslavia-konflikten i Europa.

Som en konsekvens har hun derfor kunngjort dannelsen av en internasjonal arbeidsgruppe som skal være ansvarlig for å overvåke og spore opp disse våpnene, og potensielle terrorister som kan komme inn i Europa-Unionen.

Det er første gang Europol har vist interesse, ikke bare for jihadister, men også for Banderiter.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde: Evgeni Tcherkasski

https://www.voltairenet.org/article217115.html

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 23

Les artikkelen direkte på derimot.no