De enorme fordelene med fossile energier

Fakta360.no

fakta360.no:

De såkalte grønne politikere og miljøforkjempere sloss for å fjerne den eneste grunnen til at vår sivilisasjon har kunnet utvikle seg med enorm fart og velstand. De vil rett og slett med sin omstilling til det de i sin villfarelse kaller rene energier rive vekk grunnlaget for vår velstand og utvikling.

Uten å skjønne det så sager de rett og slett av den gren de sitter på. I sin naive tro på at de kan diktere vårt samfunnskritiske energisystem straffer de dem som skaper vår velstand og subsidierer upålitelige energikilder som sol og vind.

Her har du fem fordeler eller punkter som du kan bruke som gode argumenter mot de ignorante såkalte grønne forkjempere:

Fakta 1: Rimelig energi er helt nødvendig for menneskets utvikling. Rimelig, pålitelig, allsidig, skalerbar energi – er avgjørende for menneskelig blomstring fordi det gir oss muligheten til å bruke maskiner for å bli produktive og velstående.

Fakta 2: Verden trenger mye mer energi. Milliarder av mennesker mangler den kostnadseffektive energien de trenger for å blomstre. Tre milliarder bruker mindre strøm enn et typisk amerikansk kjøleskap.

Fakta 3: Fossilt brensel er unikt kostnadseffektivt. Til tross for 100+ år med aggressiv konkurranse fra andre energikilder, gir fossilt brensel 80 %+ av verdens energi, og de vokser fortsatt – spesielt i landene som er mest opptatt av kostnadseffektiv energi. For eksempel Kina.

Fakta 4: Upålitelig sol/vind klarer ikke å erstatte fossilt brensel. Til tross for påstander om at sol + vind raskt erstatter fossilt brensel, gir de < 5 % av verdens energi – bare elektrisitet, ⅕ av energi – og selv det avhenger av enorme subsidier og pålitelige (for det meste fossildrevne) kraftverk.

Fakta 5: Fossil energi gir oss en utrolig klimamestringsevne. Fossilt brensel har bidratt til å redusere dødsfall i klimakatastrofer med 98 % i løpet av det siste århundret ved å drive de fantastiske maskinene som beskytter oss mot stormer, ekstreme temperaturer og tørke.

Klima-relaterte dødsfall har nesten blitt eliminert i takt med at CO2 og fossilbruken har økt.

Les artikkelen direkte på fakta360.no