Covid-19: European Medicines Agency advarer mot sjelden ryggmargsbetennelse knyttet til AstraZeneca og Janssen injeksjoner

Politikeren.com

Read Time:1 Minute, 18 Second

EUs legemiddelregulator advarer nå om en ‘veldig sjelden’ ryggmargsbetennelse knyttet til AstraZeneca- og Janssen-vaksiner.

Det europeiske legemiddelbyrået ønsker å sette advarselsetiketter på Covid-19-injeksjoner laget av AstraZeneca og Johnson & Johnson, og sier at det er en «rimelig mulighet» for at de kan forårsake spinal betennelse.

EMAs Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) sa fredag for to uker siden at de ønsker å inkludere en advarsel for «sporadiske tilfeller av transversell myelitt (TM) rapportert etter vaksinasjon» med injeksjonene fra Vaxzevria (AstraZeneca) og Janssen. Den legger også til tilstanden som en «bivirkning av ukjent frekvens» til vaksineprofilen.

EMA beskriver TM som en sjelden nevrologisk tilstand preget av «betennelse i en eller begge sider av ryggmargen», som kan forårsake svakhet i armer eller ben, prikking, nummenhet, smerte eller tap av smertefølelse, problemer med tarm- og blærefunksjonen .

Anbefalingen kommer etter at PRAC gjennomgikk tilgjengelig informasjon om rapporterte tilfeller over hele verden (som vi vet vanligvis er minimale sammenlignet med hva som kan oppstå, da de fleste uønskede hendelsene ikke blir sagt) og den vitenskapelige litteraturen, og konkluderte med at «en årsakssammenheng mellom disse to vaksiner og tverrgående myelitt er i det minste en rimelig mulighet.»

For EMA forblir imidlertid «nytte-risiko-profilen til begge vaksinene uendret».

Advarselen er ment å «øke bevisstheten blant helsepersonell og personer som mottar vaksinene.» Klinikere ble bedt om å være oppmerksomme på tegn og symptomer på MT, mens mottakere ble oppfordret til å «søke øyeblikkelig legehjelp» hvis de utvikler symptomer.

https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-10-13-january-2022

Happy

Happy

0 0 %

Sad

Sad

0 0 %

Excited

Excited

0 0 %

Sleepy

Sleepy

0 0 %

Angry

Angry

0 0 %

Surprise

Surprise

0 0 %

Les artikkelen direkte på Politikeren