CO2-utslipp reddet oss fra flomkatastrofe

Lykten.no
CO2-utslipp reddet oss fra flomkatastrofe

Lykten.no:

Nå forsøker klima-hysterikere å slå politisk mynt på naturkatastrofen. Hvis man skal tro dem er forbrenning av fossilt brensel med tilhørende utslipp av CO2 årsaken til ekstremværet. Hvis de menneskeskapte CO2-utslippene er årsaken til den ekstreme nedbøren i 2023 kan man imidlertid spørre om hvordan det var mulig med nesten like ekstrem nedbør i 1938 når CO2-utslippene er 9-doblet siden den gang? Og enda merkeligere er det at man i Mjøsa hadde langt større flommer i 1789 og 1860. CO2-utslippene er omtrent 2 000 ganger høyere i 2023 enn i 1789, mens flommen er mye mindre.

Når det gjelder CO2-utslipp er det under enhver omstendighet slik at Norges andel av de globale utslippene er forsvinnende liten. Bing AI svarer at Norges skaper ca. en tusendel av de globale utslippene. Å skru de norske utslippene ned til 0 vil med andre ord ikke påvirke de globale utslippene.

Skjermbilde / Our World in Data

Er noen sammenheng mellom flomkatastrofen og norske CO2-utslipp?

Svaret er JA. Flomsteinen ved Mjøsa viser at flommen i 2023 er mye mindre enn en rekke tidligere flommer. Årsaken til dette er neppe at den enorme økningen i CO2-utslipp har dempet nedbøren på Østlandet. Årsaken til at flommen i 2023 ble så pass beskjeden er at det er bygget demninger i vassdragene. Hafslund startet for eksempel forhåndstapping i alle magasinene i Hallingdalsfjella etter at de på morgenen 6. august fikk prognoser om at store nedbørsmengder var på vei.

MJØSA: Bybadstua i Gjøvik står under vann. (Foto: Lykten.no)
FLOMSTEIN: Flomsteinen ved Mjøsa.

Demninger er bygget i stål og sement. Stål og sement har det til felles at produksjon av disse materialene skaper svært store utslipp av CO2. Og anleggsmaskinene som brukes for å bygge demninger (og rydde opp etter flommer) drives av diesel. Som kjent frigjøres det CO2 når diesel forbrennes.

Den moderne sivilisasjonen skaper enorme utslipp av CO2. Uten moderne industri med enorme CO2-utslipp ville vi ikke hatt nevneverdig med demninger i norske vassdrag. Og uten disse demningene ville antagelig den ekstreme nedbøren i august 2023 ha skapt mye større naturkatastrofer på Østlandet.

For Norgesdemokratene er derfor ikke CO2 årsaken til problemer, men løsningen på problemene som naturen alltid har skapt. Partiet vil således fortsatt utvinne olje og gass, samt forbedre flomvernet selv om flomvern skaper store utslipp av CO2.

Norgesdemokratene har ikke ambisjon om å endre været, men i stedet styrke beredskapen mot flom og andre naturkatastrofer.

Les artikkelen direkte på Lykten