CIA: Russland vil angripe Ukraina 16.02

Derimot.no

CIA-nedtelling i «Ukraina-konflikten».


USAs e-tjenester melder «russisk angrep på Ukraina onsdag 16/2-2022.»
US-provokasjon ved de russiske Kurilene, sørvest for Kamtsjatka.  

Midt i høyspenningen drevet fram av Vesten, skal en US-amerikansk ubåt ha invadert det russiske territorialfarvann, nær Kurilene, 12/2. Ifølge russisk forsvarsdepartement oppdages en «Virginia»-ubåt under en øvelse i Russlands Stillehavsflåte. På engelsk og russisk anmodes den om å komme til overflaten. US-ubåten ignorerer henvendelsen. Så tvinger destroyeren Sjaposjnikov ubåten unna. Den forsvinner fra russisk territorialfarvann «i toppfart».

Russisk forsvarsdepartement understreker nå: «Handlemåten til den US-amerikanske ubåten er et grovt brudd på folkeretten. Vi forbeholder oss retten til å bruke alle mulige tiltak i vårt  territorialfarvann for å trygge landets sikkerhet»

Militærattachéen fra US-ambassaden er innkalt «på teppet» av Russlands forsvarsminister for å motta klage. USA benekter det som skjer ved Kurilene 12/2. 

Talsperson i US-marinen understreker: «Vi opererer i internasjonalt farvann. Det er entydig».

«Episoden» er et av flere eskaleringsforsøk fra US/ Nato mot Russland. Først 11/2 ​​advarer US-president Biden sine vestallierte om russisk invasjon av Ukraina onsdag, 16/2. Ifølge Der Spiegel baseres den nye informasjonen på USAs e-tjeneste, CIA. Så gjentar Antony Blinken, US-utenriksminister, påstander fra USA om at «russerne kan stå bak en falsk flagg-operasjon som påskudd for å invadere Ukraina».

I telefonsamtale med Frankrikes president Emmanuel Macron 12/2 avviser president Putin rykter om angrep på nabolandet som «provoserende spekulasjoner». Han anklager Vesten for å forsyne Ukraina med moderne våpen og dermed legge forhold til rette for Kiev-aggresjon mot innbyggerne i Donbass. 

Samme dag er det en ny telefonsamtale mellom Putin og Biden. Putin-rådgiver Juri Usjakov kaller samtalen «temmelig balansert og saklig», men omtaler på samme tid US-rykter om et forestående russisk angrep som «hysteri». Bidrag til hysteriet er forhåndsmeldt tilbaketrekking av US-ambassade-ansatte i Kiev og Bidens anmodning til US-statsborgere om å forlate Ukraina umiddelbart grunnet «situasjonen». 

Andre vestlige land er på samme linje, og USAs UD sender ut varsel til reisende. Det nederlandske flyselskapet, KLM, stanser flygninger til Ukraina. Reuters: «US-observatører i OSSE, Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europa,begynner å forlate Donbass».   

I frykt for «mulige provokasjoner fra Kiev-regimet eller av tredjeland» kunngjør russisk UD også en delvis tilbaketrekking av sine ambassadeansatte i Kiev. Diplomatisk handlingsrom er dermed innsnevret ytterligere. Faren for krig i Donbass øker. 

Forsidebilde: Artem Kniaz

Franziska Lindner, junge Welt (JW), Jalta, 14/2-22: CIA-nedtelling i «Ukraina-konflikten». USAs beryktete e-tjenester melder «russisk angrep på Ukraina onsdag 16. februar, 2022.». Til norsk: Per Lothar Lindtner, 14/2-22. 

46 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 46 ganger.

Post Views: 97

Les artikkelen direkte på derimot.no