Chemtrails over Norge

Chemtrails over Norge

Nyhetsspeilet
Chemtrails over Norge

Nyhetsspeilet.no:

Den som tar seg tid til å iaktta og høre på Dr Deagle, skjønner at dette er en seriøs lege som har oppdaget ting han ikke skulle oppdage og som sjekket det han hadde skjønt for å være hundre prosent sikker på at det han meddelte var korrekt. Tøff mann. Det finnes noen sånne, ikke bare i USA, men også i Norge.

Direktør i CIA, John Brennan, innrømmet allerede i 2016 at spraying av chemtrails finner sted, i en tale til Council on Foreign Relation sa han dette:

“Et annet eksempel er utvalg av teknologier, ofte referert til som geo-engineering, som potensielt kan bidra til å reversere oppvarmingseffektene av globale klimaendringer. En som har fått min personlige oppmerksomhet er stratosfærisk aerosol-injeksjon. Eller SAI. En metode for å så stratosfæren med partikler som kan bidra til å reflektere solens varme, omtrent på samme måte som vulkanutbrudd gjør. Et SAI-program kan begrense globale temperaturøkninger, redusere noen risiko forbundet med høyere temperaturer, og gi verdensøkonomien ekstra tid til overgang fra fossilt brensel. Denne prosessen er også relativt billig. Det nasjonale forskningsrådet anslår at et fullt utplassert SAI-program vil koste rundt 10 milliarder dollar årlig.” Fra Greg Reese report, her.


Det han ikke sa noe om var alt annet som ble blandet inn i sprayvæsken. Det sier Dr Deagle noe om, på Twitter, her.


Fra boken CHEMTRAILS AND THE GLOBAL WARMING LIE HOW GEOENGINEERING AFFECTS US av Aaron Whipple 29 July 2016, kan lastes ned, her.

Kristen Meghan, her.

På en gitt dag kan man se opp mot himmelen og vil se hvite linjer følger jetfly, flyr i svært høye høyder. De hvitaktige-sølv-strekene gjør det ikke forsvinner, men sprer seg over himmelen etter hvert som dagen går. Hva er disse “skyer?” Strekene følger ikke normal skylignende oppførsel. Hva som synes å være observert er verktøyene til geoengineering-kampanjer som har eksistert i Amerika i sytti år og antas å ha mye å gjøre med økningen av sykdommer som kreft, Alzheimers og allergier;

Geoteknikk tilskrives også stigning i temperaturer i visse områder, avkjøling i andre områder, og til og med forstyrre jordens hydrologiske syklus. Det er økende mengder bevis for at innholdet i disse chemtrails, som inkluderer partikler av aluminium, strontium, barium, cyanid og til og med patogener. Kristen Meghan, en tidligere bio- miljøingeniør for United States Air Force, jobber nå som en industrihygieniker, lærte først om Chemtrail-konspirasjonen å kjenne mens hun tjenestegjorde i USAF, stasjonert ved San Antonio Air Logistics Center i 2006. Se video hvor Kristen Meghan forteller om det hun har funnet ut, her.

Geo Engineering Watch og Stop Spraying California er begge basert i Kalifornia. Hovedforsker for Geo Engineering Watch, Dane Wigington, ble involvert i geoengineer-forskning og bevissthet da han la merke til at hans solcelledrevne bolig mistet solopptaket på grunn av soltilslørings-programmer som SRM (Solar Radiation Management).

Dane Wigington, her.

Wigington observerte også at trærnes sunnhet og dyrehelsen i dyrereservatet han eier, var raskt avtagende. Wigington og flere andre californiere har initiert over sytti analyser av regnvann og snø. Resultater av en enkelt test avslørt var svimlende 3450 deler per milliard av aluminiumoksid, en økning på 50 000 % fra det som var anbefalt (se hans nettsted www. geoengineeringwatch.com).

Federal Bureau of Investigation (FBI) sjefsagent Ted Gunderson lærte om komponentene til chemtrails og observerte fenomener mellom California, Texas og Tennessee. Gunderson, i en video fra 2011, kort før sin egen død, informert om massedød av fugler, fiskedrap og masse-død av bier. Under en video av hans eget opptak, Agent Gunderson, stående i et åpent felt med striper av kjemtrails på himmelen bak seg, uttaler at sporene bak ham var “gift, de er folkemord!” (Hør et kort intervju av Gunderson om chemtrails, her).

Er du opptatt den ekstremt frekke og bedrageriske måte folk blir behandlet på av de som organiserer sprayingen av chemtrail, dvs ubedt sprer de prosessert kullstøv, aluminiumssalter, svoveloksid, parasitter, strontiumsalter, bariumsalter, plasma og masse annet lugubert over oss slik at det skal falle ned med regnvannet, så støtt arbeidet til geoengineering-norway.


Her er det våkne folk som følger med på det som skjer, de jobber mye og trenger tilførsel av ressurser. https://geoengineering-norway.org/. Støtt dem på Vipps 733584 eller finn kontonummer, her.


Dr William Deagle, her.

Dr Deagle om Chemtrails: “Forresten innholder chemtrails bariumsalter. De er 10 000 ganger mer giftige for nervesystemet ditt enn bly. De inneholder mikrobakterier, virus, pseudomonas fluorescens bakterier og menneskelig plasma. Lurer på hva menneskelig plasma egentlig gjør i chemtrails? Dette er ikke mine antagelser. Jeg har gjort grundig forskning før jeg gikk ut med dette. Og disse chemtrails er stygge: Det er to grunner for å akseptere at chemtrails virkelig finnes.

Den første er: Jeg snakket med NSA-vennene mine på Fort Carson, Peterson Air Force Base Buckley, hvor jeg faktisk var deres lege, jeg tok meg av pilotene som flyr og sprayer chemtrails. Jeg vet at de er ekte. Hvis noen sier at det ikke er ekte, har de rett og slett gått fem på. Jeg er en varsler og har sett dette med mine egne øyne. Jeg er ikke en gang åpen for diskusjon. NSA-vennene mine fortalte meg at nittifem prosent av pilotene som var der oppe og prøvde å spraye for å reflektere solen for å stoppe global oppvarming, var dumme nok til å tro på de tullete bortforklaringene.”


Om Geoengineering og mer, Jim Lee, her.

Les artikkelen direkte på Nyhetsspeilet

Legg igjen en kommentar