Ebnorge.no: Stortinget bruker oljeformuen feil, formuen burde brukes til å gjøre det billigere å bo og produsere i Norge. Gjør energi billig, så kommer aktivitet og lønnsom produksjon av seg selv. Stortingets viktigste oppgave er å lage gode rammevilkår uten å detaljstyre samfunnet.

De siste 40 års tid har Stortinget brukt oljeformuen feil, resultatet er en meget raskt voksende offentlig sektor og en pasifisering av befolkningen ved raskt stigende utbetalinger fra NAV. Penger The post Stortinget bruker oljeformuen feil, formuen burde brukes til å gjøre det billigere å bo og produsere i Norge. Gjør energi billig, så kommer […]

Continue Reading

Ebnorge.no: EU har fremmet den grønne svindel i Europa som langsomt svekker og ødelegger økonomien ved å gjøre energi kostbar, en utvikling som har pågått i over 30 år. Ved fremover å boikotte billig russisk energi vil Europa ha “verdens dyreste energi” i mange år, billig russisk energi vil finne nye kunder i Asia. Utviklingen vil styrke Kinas posisjon som produsent på verdensmarkedet.

Den grønne galskap har i over 30 år svekket Europas økonomi, de fleste land i Europa er konkurs. England kom seg ut av EU minst 10 år for sent, landet The post EU har fremmet den grønne svindel i Europa som langsomt svekker og ødelegger økonomien ved å gjøre energi kostbar, en utvikling som har […]

Continue Reading

Ebnorge.no: Dagligvarer i Norge er unødvendig dyre, Stortinget kan med enkle grep gjøre bransjen mer effektiv, redusere svinnet og senke prisene på dagligvarer betydelig. Gjennomføres de grep som foreslås i dette skriv vil det bli billigere å bo i Norge, som igjen vil styrke Norges konkurransekraft mot utlandet.

Mennesker er egoistiske og opportunistiske skapninger, derfor fungerer såkalt fri konkurranse mindre bra uten noen få, men gode reguleringer, dette gjelder på de fleste områder i samfunnet. Norsk dagligvarebransje fungerer The post Dagligvarer i Norge er unødvendig dyre, Stortinget kan med enkle grep gjøre bransjen mer effektiv, redusere svinnet og senke prisene på dagligvarer betydelig. […]

Continue Reading

Ebnorge.no: Verden som du kjenner den er i ferd med å endres radikalt, vesten er på vei mot en dramatisk nedgang i velstand og maktinnflytelse. En egoistisk maktelite har ved globaliseringen ødelagt egne samfunn på noen tiår.

Globalismen er fremstilt av vestens eliter som noe udelt positivt, det store flertall tror globalismen er bra for alle, fattige hjelpes ut av fattigdom i utviklingsland land og vestens innbyggere The post Verden som du kjenner den er i ferd med å endres radikalt, vesten er på vei mot en dramatisk nedgang i velstand og […]

Continue Reading

Ebnorge.no: Markedsøkonomi, kapitalisme, monopoler og fri konkurranse, hvordan fungerer vårt økonomiske system? Forstår alle hvor og hvorfor monopoler oppstår i et moderne samfunn?

Flertallet i Norge mener vi har noe som kalles markedsøkonomi og fri konkurranse, men har vi fri konkurranse på alle områder i Norge ? Alle mennesker prøver/ønsker å skaffe seg The post Markedsøkonomi, kapitalisme, monopoler og fri konkurranse, hvordan fungerer vårt økonomiske system? Forstår alle hvor og hvorfor monopoler oppstår i et moderne samfunn? appeared […]

Continue Reading

Ebnorge.no: Hvordan avslutte Høyre og APs maktdominans i norsk politikk? Globalist-eliten i AP og Høyre støtter hverandre på Stortinget i store og viktige saker for din fremtid, noe de har gjort i 40 års tid.

AP og Høyre fører nøyaktig den samme politikken i store og viktige saker for din fremtid, noe de har gjort i mange tiår. Det siste halvåret har den AP ledede The post Hvordan avslutte Høyre og APs maktdominans i norsk politikk? Globalist-eliten i AP og Høyre støtter hverandre på Stortinget i store og viktige saker […]

Continue Reading

Ebnorge.no: Maktmonopolet globalistene i Høyre og AP besitter gjør det vanskelig for andre partier å påvirke politikken betydelig i store og viktige saker. Først når Høyre og AP samlet faller ned rundt 40 % eller lavere vil nye politiske tanker få spillerom på Stortinget.

 Ved siste valgkamp sto slaget offisielt mellom høyre- og venstresiden, men gir dette folket reelle valgmuligheter? Forstår velgerne at Høyre og AP står for nøyaktig den samme energipolitikken? Nøyaktig den The post Maktmonopolet globalistene i Høyre og AP besitter gjør det vanskelig for andre partier å påvirke politikken betydelig i store og viktige saker. Først […]

Continue Reading

Ebnorge.no: Oljefondet er i fare, en gjeng maktsyke globalister er i ferd med å legge sine klamme hender på Norges oljefond. De vil sannsynligvis bruke grønne argumenter for å rettferdiggjøre sine handlinger.

Den indre maktsirkel i Norge jobber langsiktig, de virker nå å ha satt seg som mål å få kontroll over bruken av midler fra det norske oljefond, noe som vil The post Oljefondet er i fare, en gjeng maktsyke globalister er i ferd med å legge sine klamme hender på Norges oljefond. De vil sannsynligvis […]

Continue Reading

Ebnorge.no: Inflasjonen stiger nå raskt over hele verden. Offisiell inflasjon har vært manipulert lav av globalist eliten i mer enn 30 år, konsekvensene blir merkbare fremover, både inflasjon og renter blir høyere enn de fleste tror.

Fremover blir det umulig å lure flertallet til å tro inflasjonen er lav, alle priser stiger nå mye over hele verden. Hvis sentralbankene kommer bakpå og venter for lenge med The post Inflasjonen stiger nå raskt over hele verden. Offisiell inflasjon har vært manipulert lav av globalist eliten i mer enn 30 år, konsekvensene blir […]

Continue Reading

Ebnorge.no: Energimarkedet må reorganiseres og Norge trenger en ny energilov. Vannkraften er unik og må utnyttes maksimalt for å gjøre det billigere å bo og produsere i Norge.

De siste 35 års energipolitikk har gitt oss dagens situasjon i kraftmarkedet, konsekvensene for norsk økonomi er katastrofale. Når energi gjøres kostbar gjennom dårlige avtaler og høye avgifter blir det The post Energimarkedet må reorganiseres og Norge trenger en ny energilov. Vannkraften er unik og må utnyttes maksimalt for å gjøre det billigere å bo […]

Continue Reading