Ebnorge.no:

Det store flertall av befolkningen er etter flere tiår med ensidig propaganda/indoktrinering overbevist om at frigjøring av CO2 ved forbrenning av hydrokarboner fører til global oppvarming, en oppfatning som er The post CO2 er en “tung” gass som legger seg langs klodens overflate i meget små konsentrasjoner, så hvordan kan CO2 påvirke temperaturen? Vann, vanndamp […]

Continue Reading

Ebnorge.no: Vestens finans- og banksystem flyter på håp, tro og gamle drømmer. Hva skjer fremover og hvilke muligheter har politikere og sentralbanker til å “redde” økonomien og finanssystemet? Siden 1990 er gjelden mer enn tredoblet mot BNP samtidig som det meste av produksjon er flyttet til Kina.

Europa/vesten er på vei mot enorme problemer. Se på de store linjer, gjelden i vesten er langt over 3 doblet mot BNP siden 1990, samtidig i den samme perioden er The post Vestens finans- og banksystem flyter på håp, tro og gamle drømmer. Hva skjer fremover og hvilke muligheter har politikere og sentralbanker til å […]

Continue Reading

Ebnorge.no: Stortinget bruker oljeformuen feil, formuen burde brukes til å gjøre det billigere å bo og produsere i Norge. Gjør energi billig, så kommer aktivitet og lønnsom produksjon av seg selv. Stortingets viktigste oppgave er å lage gode rammevilkår uten å detaljstyre samfunnet.

De siste 40 års tid har Stortinget brukt oljeformuen feil, resultatet er en meget raskt voksende offentlig sektor og en pasifisering av befolkningen ved raskt stigende utbetalinger fra NAV. Penger The post Stortinget bruker oljeformuen feil, formuen burde brukes til å gjøre det billigere å bo og produsere i Norge. Gjør energi billig, så kommer […]

Continue Reading

Ebnorge.no: Stortinget bruker oljeformuen feil, formuen burde brukes til å gjøre det billigere å bo og produsere i Norge. Gjør energi billig, så kommer aktivitet og lønnsom produksjon av seg selv. Stortingets viktigste oppgave er å lage gode rammevilkår uten å detaljstyre samfunnet.

De siste 40 års tid har Stortinget brukt oljeformuen feil, resultatet er en meget raskt voksende offentlig sektor og en pasifisering av befolkningen ved raskt stigende utbetalinger fra NAV. Penger The post Stortinget bruker oljeformuen feil, formuen burde brukes til å gjøre det billigere å bo og produsere i Norge. Gjør energi billig, så kommer […]

Continue Reading

Ebnorge.no: Stortinget bruker oljeformuen feil, formuen burde brukes til å gjøre det billigere å bo og produsere i Norge. Gjør energi billig, så kommer aktivitet og lønnsom produksjon av seg selv. Stortingets viktigste oppgave er å lage gode rammevilkår uten å detaljstyre samfunnet.

De siste 40 års tid har Stortinget brukt oljeformuen feil, resultatet er en meget raskt voksende offentlig sektor og en pasifisering av befolkningen ved raskt stigende utbetalinger fra NAV. Penger The post Stortinget bruker oljeformuen feil, formuen burde brukes til å gjøre det billigere å bo og produsere i Norge. Gjør energi billig, så kommer […]

Continue Reading

Ebnorge.no: Stortinget bruker oljeformuen feil, formuen burde brukes til å gjøre det billigere å bo og produsere i Norge. Gjør energi billig, så kommer aktivitet og lønnsom produksjon av seg selv. Stortingets viktigste oppgave er å lage gode rammevilkår uten å detaljstyre samfunnet.

De siste 40 års tid har Stortinget brukt oljeformuen feil, resultatet er en meget raskt voksende offentlig sektor og en pasifisering av befolkningen ved raskt stigende utbetalinger fra NAV. Penger The post Stortinget bruker oljeformuen feil, formuen burde brukes til å gjøre det billigere å bo og produsere i Norge. Gjør energi billig, så kommer […]

Continue Reading

Ebnorge.no: EU har fremmet den grønne svindel i Europa som langsomt svekker og ødelegger økonomien ved å gjøre energi kostbar, en utvikling som har pågått i over 30 år. Ved fremover å boikotte billig russisk energi vil Europa ha “verdens dyreste energi” i mange år, billig russisk energi vil finne nye kunder i Asia. Utviklingen vil styrke Kinas posisjon som produsent på verdensmarkedet.

Den grønne galskap har i over 30 år svekket Europas økonomi, de fleste land i Europa er konkurs. England kom seg ut av EU minst 10 år for sent, landet The post EU har fremmet den grønne svindel i Europa som langsomt svekker og ødelegger økonomien ved å gjøre energi kostbar, en utvikling som har […]

Continue Reading

Ebnorge.no: EU har fremmet den grønne svindel i Europa som langsomt svekker og ødelegger økonomien ved å gjøre energi kostbar, en utvikling som har pågått i over 30 år. Ved fremover å boikotte billig russisk energi vil Europa ha “verdens dyreste energi” i mange år, billig russisk energi vil finne nye kunder i Asia. Utviklingen vil styrke Kinas posisjon som produsent på verdensmarkedet.

Den grønne galskap har i over 30 år svekket Europas økonomi, de fleste land i Europa er konkurs. England kom seg ut av EU minst 10 år for sent, landet The post EU har fremmet den grønne svindel i Europa som langsomt svekker og ødelegger økonomien ved å gjøre energi kostbar, en utvikling som har […]

Continue Reading

Ebnorge.no: EU har fremmet den grønne svindel i Europa som langsomt svekker og ødelegger økonomien ved å gjøre energi kostbar, en utvikling som har pågått i over 30 år. Ved fremover å boikotte billig russisk energi vil Europa ha “verdens dyreste energi” i mange år, billig russisk energi vil finne nye kunder i Asia. Utviklingen vil styrke Kinas posisjon som produsent på verdensmarkedet.

Den grønne galskap har i over 30 år svekket Europas økonomi, de fleste land i Europa er konkurs. England kom seg ut av EU minst 10 år for sent, landet The post EU har fremmet den grønne svindel i Europa som langsomt svekker og ødelegger økonomien ved å gjøre energi kostbar, en utvikling som har […]

Continue Reading