bullotv.no: Kafka-prosessen fortsetter!!! Agder Lagmannsretten avviste anken og vil dømme meg fra gård og grunn, og det bak lukkede dører… Er kjennelsen skrevet av AI?!

Bullo TV

bullotv.no:

Read Time:11 Minute, 54 Second

Det er helt utrolig det som skjer nå, i april var det nok et rettsmøte hvor jeg ikke fikk tillatelse til å møte retten. Motparten (DNB) og dommerne ville ikke høre på at jeg la frem min versjon av saken med vitner og forklaringer. Dette til tross for at det hjemmet mitt det dreier seg om. Man kan vel da bare snakke om en arroganse og mangel på respekt for folk eller loven, og dette fra de samme personene som skal passe på at det er likhet for loven. Skal det være slik at dommerne kan sitte på bakrommet og bestemme hvem som skal beholde hjemmet sitt og hvem som ikke skal det? Denne saken er så kompleks og vanskelig, så hvorfor ønsker i dommerne belyse saken?

Dømmes fra gård og grunn!

Selv om dette ikke er en straffesak så føles det vel nærmest slik, og i straffesaker er det et viktig rettsprinsipp, i det norske rettssystemet, at en skal dømmes av sine likemenn. Det blir sett på som en garanti for rettstrygghet heter det seg.

Våren 2023 og fram mot valget september 2023 var jeg med på valgkampen for å fjerne korrupsjonen og annen svindel fra Gutteklubben Grei.

Se flyers som jeg delte ut på torvet i Tønsberg, i postkasser og flere andre steder valgkampen 2023

Veldig mange sa seg enig i teksten, men så ble det tøffe tak fra forskjellige myndigheter, det verste var nok i innspurten av valgkampen da politiet i Arendal la meg i jern og kastet meg på glattcelle.

Se videoen under:

Men tilbake til DNB sitt forsøk på å tvangsselge hjemmet mitt i Tønsberg

I 30 år har jeg eiet huset mitt, og samtidig har jeg vært kunde hos DNB i over 40 år og lånetaker i 30 av disse årene, likevel har ingen ansvarlige i DNB ønsket eller villet snakke med meg på nærmere 2 år nå.

DNB avsluttet eller sperret mitt kundeforhold i slutten av juni 2022. Plutselig, brått og totalt uventet hadde jeg ingen tilgang til mine penger og alle mine forskjellige avtaler…

DNB påstå at det hele dreide seg om at jeg skulle legitimere meg på nytt. De hadde sendt meg to brev, et i mars og et i april angående denne legitimeringen. Begge disse brevene var tydelig på at det legitimering opp mot BankID som gjaldt, og at denne BankID legitimeringen også var gunstig i forhold til koronapass og skattemyndighetene (futen med andre ord).

Også dette skrivet:

Alt dreier som BankID og helst en app på mobil, hvor man går med på gi fra seg biometri som senere skal brukes til overvåking og kontroll. Det var jeg ikke særlig fornøyd med, for jeg hadde jo vært en av dem som hadde deltatt og ledet flere demonstrasjoner mot nettopp dette koronapass 2021/2022 foran Stortinget og andre steder.

Overvåkning og kontroll av folk er ikke min greie, jeg ønsker folkestyre.

Se video under:

Ingen tvil at dette hysteriet til DNB om legitimering, hvor 2 millioner kunder skulle legitimere seg på nytt og raskt, egentlig dreide seg om at myndighetene våre hadde instruert DNB til å gjennomføre en slik handling mot kundene sine.

Det var lett å forstå sammenhengen da det kun var 14 dager etter at Kanada-opprøret i februar 2022 som ble slått brutalt ned. Myndighetene hadde krevd at alle bankkontoene til de som deltok og de som støttet demonstrasjonene skulle sperres. Dette kunne bankene enkelt gjøre da kontoene var knyttet opp mot digital ID og overvåking. Kanada sin regjering stoppet dermed på denne måten de demokratiske rettighetene til demonstrantene.

Hør hva professor Jordan Peterson og flere andre har å fortelle om akkurat det:

I min sak var det jo veldig klart at det var BankID, og helst på app på mobil, som var hensikten med den nye legitimeringen, for jeg hadde jo legitimert meg kun noen få dager før de stengte kontoene mine…

Jeg hadde jo legitimert MEG!!!

Tydeligvis også en godkjent metode også siden jeg fikk dette fastrente-lånet 15. juni 2022. Se gjeldsbrevet som det dreier seg om på bildet under.

Bare noen få dager etter at jeg hadde legitimert meg for å få dette fastrente-lånet med min signatur, personnummer, samtale og mails så avsluttet/sperret DNB mitt kundeforhold til banken slik at jeg ikke hadde tilgang til egne penger eller avtaler.

Var det slik at jeg var kriminell, nei, det var det ikke, men de mente at jeg ikke hadde legitimert meg på NYTT i følge skriv av 15. mars 2022 og 26. april 2022.

MEN JEG HADDE JO LEGITIMERT MEG PÅ NYTT DEN 15. JUNI 2022. Det var jo denne legitimering som nettopp gav meg dette fastrentelånet den 15. juni 2022 som det nå er en tvist om. Dersom de mente noe annet, så måtte de vel eventuelt ikke gi meg dette lånet i første om gang.

Men verken DNB eller lagmannsretten ønsket at jeg skulle legge fram min sak i et åpent rettsmøte selv om bevisene ligger helt klart framme i dagen. Bevisene skal kunne kan diskuteres på ett eller annet vis, men nei, det er ikke lov, for dette skal være hemmelig. Dette er med andre ord ikke annet enn en Kafka-prosess.

Kjennelsen var ikke riktig forkynt! Den manglet signaturer! Og var dermed ikke legitimert…

Men selve kjennelsen og forkynnelsen er sterkt bestridt av meg, da den ble forkynt for meg uten noe som helst underskrifter i det hele tatt, kun med en lapp hvor det sto at dommerne hadde legitimert seg med BankID. Derfor sendte jeg et skriv.

Brev til Agder Lagmannrett 7. mai 2023:

Jeg, Odd-Erik Helgesen, godtar verken forkynnelsen av kjennelsen eller kjennelsen i seg selv. Jeg godtar ikke at kjennelsen mangler verifisering med håndskrevne signaturer, slik at de aktuelle dommerne kan identifiseres av meg opp mot deres dommerforsikringer. Se vedlegg.

Dokumentvitnet Nina M Sem har verken signert elektronisk eller med sin egen håndskrift, og det er og en viktig årsak til at jeg ikke godtar forkynnelsen av kjennelsen eller kjennelsen på noe som helst måte. (I DNB Bank ASA sin sak mot meg, tvangssalg av mitt hus, dreier det seg rundt en påstått mangel på legitimering, men jeg legitimerte meg med min egen underskrift og kommunikasjon med banken den 15. juni 2022 da jeg fikk det aktuelle lånet som nå blir forsøkt rettslig tvangsinndrevet av DNB Bank ASA… Se sakspapirene.)

Det vil hevdes at hele saksbehandlingen både for tingretten og lagmannsretten er feil, slik at kjennelsene må anses som en nullitet.

Retten bes ta stilling til dette før utdypende anke til Høyesterett inngis.

Les gjerne hele brevet jeg sendte til Agder Lagmannsrett 7. mai 2024.

Brev til Agder Lagmannsrett fra O-E. Helgesen datert 7.mai 2024

I tillegg var det slik at den som skulle gå god for at kopien av kjennelsen var gyldig ikke hadde skrevet under fysisk eller benyttet seg av bankID eller annen elektronisk legitimering i det hele tatt.

Da jeg ringte Agder Lagmannsrett 10. mai 2024, etter litt om og men, så la de seg flate, og vil sende kjennelsen på nytt i formelt riktig stand.

Les kjennelsen i formelt stand som Agder lagmannsrett, Saksbehandler Siv Strømodden, sendte meg den 10. mai samme dag, men som jeg ikke mottok før den 21. mai 2024.

Se her:

Postforkynning med mottakskvittering Helgesen-DNB Agder Lagmannsrett med signaturer mottat 21.mai 2024

Siden jeg ikke fikk noen ordentlig bekreftelse på denne nye forkynnelsen som skulle komme, og siden jeg ikke stoler på rettsystemet etter så mye krumspring og rariteter så mange ganger fra Vestfold Tingrett over flere år, måtte jeg likevel sende en anke til høyesterett, fristen den 13. mai 2024, for i det hele å ha en mulighet til å gå videre med saken.

Jeg måtte altså levere en anke til Høyesterett på en kjennelse som ikke var gyldig, og etter reglene skal denne leveres hos lagmannsretten som har dømt meg. Bare denne leveringen av anken til de samme dommerne som har dømt meg er absurd i det hele tatt må bare sies…

Jeg tok med den skrevne anken og tok toget ned til Agder lagmannsrett sine kontorer i Skien for å levere en anke på denne kjennelsen som egentlig var ugyldig, men jeg hadde ikke fått noe bekreftelse på at forkynnelsen av anken var godtatt som ugyldig fra retten. Retten hadde fortalte meg på telefon at de ikke kom til svare meg før fristen til høyesterett var gått ut…

Jeg spurte etter saksbehandler Siv Strømodden, men hun var bortreist og umulig å få tak i, derfor måtte jeg levere denne anken denne dagen, selv om jeg hadde fremmet ganske klart at forkynnelsen av kjennelsen datert 11. april 2024 var ugyldig.

Kopi av anke levert Agder Lagmannsrett 13. mai 2024

I anken skriver jeg at jeg trenger en lengre frist for å få anken fullstendig, det er tross alt en anke til høyesterett…

Så får jeg den nye kjennelsen i signert stand den 21. mai 2024, og da regner jeg med at jeg får en måneds frist fra mottak slik som er vanlig, men neida, noen dager etter kommer det et brev som ikke nevner den nye forkynte kjennelsen i det hele tatt, og gir meg samtidig en svært kort frist til en endelig anke…

Det nye brevet er heller ikke i underskrevet stand, det står i parentes at det er elektronisk signert, for meg er det da helt ugyldig, da det fort kan være en robot som har skrevet det, og det synes jeg lite om.

Dermed måtte jeg nok en gang bort til Agder Lagmannsrett for å levere et brev med spørsmål og forklaringer, for det jeg ønsket var en lengre frist, formell hjelp og oppklaring av forskjellige ting.

Forsiden på brevet:

Brev levert direkte til Agder Lagmannsrett den 28. mai 2024

Se hele brevet i kopi:

28. mai 2024 skriv til Agder Lagmannsrett

Der fikk jeg etter mye om og men snakke med domstolslederen som sa at Lagmannsretten kom ikke til å svare på brevet mitt, ei heller endre noen frist..

SÅNN ER DET, sa hun gjentatte ganger selv om forkynnelsen først var riktig forkynt for meg den 21. mai 2024, så hadde jeg nå kun noen få dager til å levere en skikkelig anke, den 30. mai 2024.

DNB eier BankID

Viktig å understreke at BankID BankAxept AS fortsatt er et aksjeselskap med begrenset ansvar… … som igjen er eid av Vipps AS hvor nettopp DNB er den største aksjonæren.

Wow…

Og på toppen av det hele er det faktisk DNB sin konsernleder Kjerstin Elisabeth Rasmussen Braathen som er styreleder i BankID BankAxsept AS…

Hvor langt ned har det norske rettsystemet sunket?

Men poenget er der likevel BankID som er et aksjeselskap kan ikke være legitimasjon for dommere i det norske rettsvesenet. Dommere i det norske rettsvesenet kan ikke ha bindinger til et aksjeselskap når det gjelder noe så viktig som sin identitet, signatur og domsavgjørelser.

Og dermed kan ikke Agder lagmannsrett dømme meg fra gård og grunn på rettmessig vis.

DNB er den største banken i Norge, og er også den 10. største banken i Europa. Hvor stort nettverk og hvor mange samarbeidspartnere har DNB egentlig?

DNB er på en måte sannheten i det som gjelder i samfunnet, de har definisjons makten av hva som er rett og galt, og til og med har de kontroll på identitetene til dommerne. Sannsynligvis av en app på mobilen som nærmest vet alt om dommerne sitt liv og lagnad…

NRK skriver allerede i 2011, og det har ikke blitt noe bedre:

 Ved å laste ned en app, godtar man ofte at ukjente får tilgang på personopplysninger uten å ane hva dette egentlig innbærer. Man må rett og slett ha tillit til noen man ikke vet hvem er, sier senioringeniør Atle Årnes i Datatilsynet til NRK.no.

– Svært mange apper gir ingen tilfredsstillende forklaring på hva som egentlig skjer med dataene man gir fra seg, sier han.

Datatilsyner kritiserer at app’ene ikke bruker mulighetene til å informere verken i App Store eller Android Market, i selve appen eller på applikasjonens hjemmeside

Se mer om saken til NRK under:

Les saken til NRK om appene på PDF:

Her!

eller gå rett til NRK sin side:

Her!

DNB er partner med World Economic Forum

I tillegg er DNB partner med World Economic Forum som spår at vi ikke kommer til å eie noen ting å være lykkelig i år 2030.

Se video:

Inhabilitet hos dommere som benytter DNB sin digitale legitimasjon BankID?

Da er det dermed slik at ALLE dommere i Norge er inhabile i forhold til alle saker som DNB innblandet på et eller annet vis.

Les dommerforsikringen til dommerne i min sak som ble avgjort av Agder Lagmannsrett

Hva er det egentlig disse dommerne ikke forstår i det som står i lovene og i deres dommerforsikringer?

Det er vel ingen tvil om at dette er til gunst for DNB og at det samtidig da er inhabilitets utfordringer i stor skala for dommerstanden som vanskeliggjør det å dømme imot deres egen digitale og elektroniske identitet.

I denne saken er det jo ekstra spesielt siden deres identitet sto og falt på BankID som eies av DNB, og i denne saken må de vel være fullstendig inhabile til å dømme på noe som helst måte mot meg, og kan vel heller ikke avgjøre anken mot meg?

Hele rettssystemet er dermed inhabile når det gjelder saker som gjelder DNB og bankID, og her vil det være så mange skjulte nettverk og bindinger at det blir nærmest helt umulig å dømme i noe som helst saker for plutselig vil en uheldig binding komme fram senere i prosessen enten til DNB eller til de andre eierne av BankID.

Det at selve rettsystemet vårt i Norge stoler på, har et tillitforhold til BankID(DNB) og i tillegg muligens også har kundeforhold til BankID betyr jo at dommerne nærmest har dømt på forhånd ALLE som går i mot BankID legitimeringen, men også DNB i alle andre saker.

Saken kommer til å forsette!

Kampen er vel ikke over før den er vunnet!

Odd-Erik Helgesen

Redaktør Bullo TV og leder av Solidaritet 21

Dersom du ønsker å hjelpe til i kampen, så les gjerne mer om Slottstock Festivalen 2024:

Slottstock Festivalen 2024


Happy

Happy

0 %


Sad

Sad

0 %


Excited

Excited

0 %


Sleepy

Sleepy

0 %


Angry

Angry

0 %


Surprise

Surprise

0 %

Les artikkelen direkte fra kilden

Legg igjen en kommentar