Bruken av begrepet vaksine krever krever at visse kriterier oppfylles. mRNA skulle vært reseptbelagt og bare forskrevet utvalgte, ikke hele befolkningen.

Derimot.no

Lege: Feilbruk av ordet «vaksine» har store konsekvenser for folkehelse og politikk.

Av Redaksjonen

Så lenge eksperter hos FHI og Helsedirektoratet ikke forstår dette, vil tolkningen av helsedata og den politiske vurderingen av disse gå i feil retning og øke risikoen for samfunnet.

Av lege Ludwig Aigner

Feilbruk av ordet vaksine har store folkehelsemessige og politiske konsekvenser. Én av dem er utvikling av immuntoleranse, som øker virkningen av nye varianter av SARS-CoV-2 i befolkningen. Smittebølgene vil bli forlenget, en mRNA-behandlet befolkning er mer utsatt for smitte fra nye varianter og bli mer syk enn en befolkning som ikke er mRNA-behandlet. Dette er seriøse følger som bør undersøkes nøye. Men så lenge eksperter hos FHI og Helsedirektoratet ikke forstår dette, vil tolkningen av helsedata og den politiske vurderingen av disse gå i feil retning og slik øke risikoen for samfunnet.

________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra hemali
________________________________________________________________________

Lege Ludwig Aigner

En «vaksine» skal oppfylle kriterier

Et nytt medisinsk preparat kan ikke omtales som «vaksine» før det har bevist denne virkningen. Dette gjøres i fase 1, 2 og 3 -utprøvinger. Verken fagfolk, beslutningstakere eller journalister kan omtale mRNa som vaksiner før disse fasene er avsluttet. Når det oppstår den minste tvil om den beskyttende effekten mot smitte, skal betegnelsen «vaksine» ikke brukes.

mRNA er et bioteknologisk, forebyggende virkemiddel

mRNA oppfyller ikke den medisinske definisjonen for «vaksiner», men er et bioteknologisk virkemiddel som kan forebygge alvorlig sykdomsforløp i noen måneder. mRNA-terapi mot Covid-19 er utprøvende behandling som har gitt gode resultat for mennesker med høy risiko for alvorlig Covid-19, men den skulle vært reseptbelagt, og ikke gitt til hele befolkningen. For mRNA oppfyller ikke den medisinske definisjonen for vaksiner. Den benytter seg av genteksting som hører inn under kategorien ‘translasjonell medisin’.

 • Hvordan kan et middel kalles vaksine før det har vært i utstrakt bruk over tid blant mennesker?
 • Hvorfor gjør ikke forskerne oppmerksom på at begrepet «vaksine» om mRNA er en hypotese?
 • Hvorfor får vi ikke vite at følgene av all ny teknologi i utgangspunktet er usikker?
 • Og at ny teknologi derfor må underlegges strengere kritikk enn den som lenge har vært i terapeutisk bruk?

Medisinske faguttrykk misbrukes

Medisinske faguttrykk (termini tecnici) blir nå løsrevet fra sin definisjon for å kunne brukes i salgsfremmende øyemed. Translasjonell medisin* (=genteksting) ble med dette grepet alminneliggjort og innlemmet som medisinsk primærprofylaktisk virkemiddel.

Dette grepet er direkte årsak til den økende politiske splittelsen i land over hele verden. Drivkraften bak splittelsen er ledende teknokraters press på befolkningen for at flest mulig skal godta intracellulær translasjonell terapi. Teknokratene har økonomiske forbindelser med de globale giganter innen farmasøytisk industri, og derav bindinger og interessekonflikter.

Hva en vaksine skal være

En moderne vaksine skal:

 • Gi god immunitet over lang tid.
 • Effektivt beskytte mot sykdom.
 • Være spisset mot skadelige virus og ellers ikke virke negativt på menneskekroppen. (smal virkningsprofil).
 • Ha lite bivirkninger.
 • Nulltoleranse for alvorlige bivirkninger.

mRNA fyller ikke kriteriene

Dette gjør mRNA-midler mot Covid-19:

 • Gir begrenset immunitet som varer kun kort tid.
 • Beskytter ikke mot sykdom.
 • Fører til uensartede bivirkninger i hjernen, hjertet, perifere nerver, blodlevringen, hormon- og tarmsystemet, mm.
 • En særegen bivirkning oppstår ved gjentatt behandling: Immuntoleranse for S-protein og dermed for koronaviruset.
 • mRNA er midler mot covid-19 for medisinske risikogrupper.

mRNA-midler og immuntoleranse

mRNA hemmer den immunreaksjonen som fører til covid-19, (Complex Immunologic Dysregulation), altså immunreaksjonen som er årsaken til sykdom av SARS og Covid-19. Denne mRNA-effekten gjør at behandlingen kan kalles for terapeutika, det vil si medikamenter for behandling av sykdommen covid-19 når den oppstår hos pasienter i etterkant av at de har fått to doser med mRNA. mRNA er sekundærforebyggende medisiner, ikke vaksiner. Og bør de ikke gis til friske mennesker.

Immuntoleranse

 • Svekker immunsvaret (-responsen) for virus som har S-proteinet som sitt kjennetegn.
 • Altså svekkelse av nettopp beredskapen til å gå til angrep mot selve koronaviruset.
 • På fagspråket heter det ‘selektiv immuntoleranse’, som i praksis vil si en immunsvekkelse for SARS-CoV-2.
 • Denne selektive immunsvekkelsen vil hos dem som har fått mRNA-behandling føre til at de blir mer mottakelige for dette viruset.
 • Altså det motsatte av immune. De kan derfor lettere smittes, og bli mer syke av fremtidige SARS-CoV-2 virus enn ubehandlede personer.

Det er en liten trøst at dersom en får lungebetennelsen av Covid, så vil denne svekkes og lindres litt hos dem som har fått behandling med m-RNA. Denne effekten skyldes trolig den immundempende effekten mRNA har, fremfor immuniteten grunnet nøytraliserende antistoff.

Politikere, helsetopper og media fôrer frykt i befolkningen. Stater har innskrenket vår frihet fordi de ble presentert for en feilaktig definisjon av mRNA-midler.
Til slutt en oppfordring: Bli hjemme om du er syk, og vær nøye med håndvask. Desinfiser og plei nesebor med en skvett ekstra virgin olivenolje daglig, spis mye grønnsaker og litt chili hver dag.
Nyt friheten folkens, og bruk den med fornuft!

Forsidebilde: Christina Victoria Craft


49 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 49 ganger.

Post Views: 110

Les artikkelen direkte på derimot.no