Brookings: Færre euroamerikanere i USA

Lykten.no

Lykten.no:

Det anerkjente forsknings- og utdannelsesinstituttet The Brookings Institution viser med hjelp av ny befolkningsdata hvordan det demografiske kartet i USA er å ferd med å endres dramatisk. Den delen av den amerikanske befolkningen der man fremst kan se en kraftig tilbakegang er blant euroamerikanere, samt yngre personer under 18 år.

Les også: USA: Flykter fra byene etter opptøyer, overbefolkning og hjemløshet

USAs euroamerikanske befolkning har i lang tid vært i en kraftig nedadgående spiral. Data fra 2016, fra The U.S. Census Bureau (SSB i USA), som har ansvaret for folketellingen, påviser dette faktum, noe som senere har blitt analysert av tankesmien The Brookings Institution, blant annet i en rapport som ble utgitt i august sist år, som beskriver «årlige endringer fra juli 2016 til juli 2021».

Ved gjennomsøk av alder og etnisk gruppering står det klart at amerikanere utenfor den euroamerikanske populasjonen utgjør stadig større andeler av befolkningen i samtlige befolkningsgrupper. De gruppene som øker mest i antall er i første rekke latinamerikanere.

Les også: FN hyller Biden som vil bringe fire ganger så mange flyktninger til USA som Trump ønsket

En sammenstilling av den demografiske statistikken som Brookings har gjennomført.

Les også: Hvite i USA lager nye byer og samfunn

Les også: Aftenposten innrømmer: Hvite vil være i mindretall i USA rundt 2045

En analyse av alderen til befolkningen påviser også at ungdommer under 18 år, samt individer i den beste arbeidsfør alder (18-59 år) har minsket eksepsjonelt mye i størrelse.

USAs befolkning vokste som helhet med 392.665 individer under perioden juli 2020 til juli 2021. En reduksjon fra over 1 million under hvert eneste av de tre foregående årene og over 2 millioner i perioden 2016-17. I følge folketellingen fra 2020 er landets innbyggertall på 331 millioner.

Les også: Nei, Den store befolkningsutskiftningen er ingen konspirasjonsteori

Lignende utvikling i Norge

Vi har funnet denne kommentaren på et debattforum da vi skrev artikkelen. Den bekrefter at utviklingen foregår også i Norge.

Av Kjell Kett

Vedr. omtale av demografisk utvikling.

Det er noen av oss som ikke tilhører høyresiden, men er kritisk til den demografiske utviklingen i Norge basert på fakta og ikke følelser.

Befolkningssammensetningen i Norge har nådd er stadium av «replacemeng migration». Begrepet «replacemeng migration» ble første gang brukt i en FN-rapport om utviklingen med at en etnisk befolkning i et land ikke reproduserer seg (det vil si at dødstallet er høyere enn fødselstallet) og erstattes av innvandring. Rapporten viser at denne tendensen er økende i flere vesteuropeiske land. Hele 26 prosent av alle kommunene i Norge har hattt en befolkningsvekst som skyldes innvandringen. I flere bydeler på østkanten i Oslo er innvandrerne blitt majoritetsbefolkningen og i Drammen har innvandrerbefolkningen økt til over 30%. De senere år er det faktisk syrere den eneste innvandrergruppen forskerne ser at i noen grad bidrar til å bremse aldringen i distriktene.

Samtidig er fødselstallet i 2022 det laveste på 40 år. Samtidig som innvandringen øker, har fødselstallet gått kraftig ned etter en liten oppsving året før. I 2022 ble det født 51.480 barn i Norge, som er 4.500 færre enn i 2021. Det er også det laveste fødselstallet siden 1985. Nedgangen i antallet nyfødte barn i Norge er større og mer dramatisk enn befolkningsforskerne varslet noen år tilbake. En rapport viste at fødselstallet i Norge nå er 1,56 barn per kvinne mot 1,96 i 2010. For å opprettholde folketallet på lengre sikt, må fruktbarhetstallet være ca. 2,1

LES VIDERE PÅ KILDEN:
Nya Dagbladet

Les artikkelen direkte på Lykten