Britiske leger: Covid “lockdowns” skylden for mystisk barndomshepatitt

Politikeren.com
Read Time:2 Minute, 29 Second

Beskyttelsesmasker, avstandsregler, karantene – de foreskrevne tiltakene mot koronaviruset har forårsaket enorme tillegssykdommer og skader. Mystisk utbrudd av hepatitt i barndommen er en muligens en konsekvens mener noen britiske leger!

Siden begynnelsen av pandemien har mange medisinske fagfolk advart om den sivile skaden av koronapandemien på grunn av tiltakene politikerne har gjort for å begrense koronaviruset, har mange klart seg uten viktige forebyggende undersøkelser. Operasjoner har også blitt utsatt. Det som er spesielt dramatisk er at nedstengningene kan fått mye mer alvorlige konsekvenser for barna våre enn fryktet.

Siden mandag har det også vært to barn i Wien med mystisk hepatitt på St. Anna Hospital – eXXpress rapporterte om det. Hvorfor leveren deres er betent er fortsatt et mysterium for medisinske fagfolk. WHO kjenner til 170 slike tilfeller over hele verden. Forløpet til flere titalls barn var så dårlig at de trengte et donororgan. Det er spesielt trist at også ett barn allerede har dødd av sykdommen.

De fleste sakene er i Storbritannia. Og ekspertene der har en eksplosiv mistanke om hvor årsaken til hepatitt kan ligge – nemlig i nedstengningene!
Det er viktig for immunsystemet til barn å gå gjennom mange forskjellige infeksjoner. Imidlertid gjorde isolasjon og beskyttelsesmasker sunn utvikling umulig. Slik forklarer også legene hvorfor barn under fem år ser ut til å være ekstra rammet av den mystiske sykdommen som hovedsakelig rammer barn under ti år.

Politikeren og mange flere advarte gjentatte ganger om denne utviklingen under pandemien, Koronapandemien førte med seg overdødelighet – men mest som “collateral damage” eller som følge av tiltakene om du vil. Flertallet av dødsfallene var personer som ikke hadde fått Covid – men som ikke hadde oppsøkt lege på grunn av Covid.

Siden Corona-året 2020 har det vært “overdødelighet å observere i Østerrike og mange andre land. Ifølge beregninger fra «Austrian Health Academy» døde 6,8 prosent flere mennesker i 2021 enn statistisk normalt. Men det har ingenting direkte med de covid-19 viruset å gjøre.

Det meste av overdødeligheten skyldes mennesker som ikke hadde Covid på dødstidspunktet,” forklarer Maria M. Hofmarcher, medforfatter av studien med tittelen: “Pandemien har økt risikoen for død for alle. “

En lockdown kan ikke helbrede, men bare sette livet på vent. I tillegg er det en risiko for massiv følgeskader på grunn av nedstengningene, advarte TV-lege Dr. Marcus Franz for noen uker siden. Og det hadde han dessverre rett i.

Hvis mulig, ikke gå til sykehuset, det var beskjeden i den første nedstengningen. Noen mennesker tok det for mye til hjertet og fulgte rådene til punkt og prikke mange av de døde desverre hjemme av hjerteinfarkt eller andre komplikasjoner, rapporterer også nettavisen “Standard”. Selv i det andre året av pandemien ble ting ikke bedre. Utsettelsen av antatt ikke-essensielle operasjoner, som hjertekirurgi, utsatte operasjoner og leger som ikke tok imot pasienter forårsaket mye helsefarlige skader på mennesker, noen av dem uopprettelige.

Tilfeller av hepatitt hos barn, bildet hentet av nettavisen exxpress.

Kilde:

https://exxpress.at/britische-aerzte-covid-lockdowns-schuld-an-mysterioeser-hepatitis-bei-kindern/

Les artikkelen direkte på Politikeren