Boligkjøp og unge i etableringsfasen

Demokratene.no

Demokratene Norge

Boligkjøp og unge i etableringsfasen

Av: Hege Jensen, lokallagsleder – Hedemarken

Unge i etableringsfasen står i en såkalt “mulighetskrise”, hvor det er krav om egenkapital når de skal anskaffe seg sin første bolig. Dette reduserer muligheten for de unge til å investere i sin først bolig. Det er ikke alle som har oppsparte midler på sparekonto, BSU eller i fond. Mange opplever at de ikke har foreldre eller annen familie som kan stille opp som kausjonist.

Etterspørselen i markedet er med på å bestemme for hvor mange nye boliger som skal bygges. I dag er salget av nye boliger fallende med økte byggekostnader og renteøkning. Dette er de viktigste årsakene sammen med økte strømpriser, som spiser av husholdningens disponible inntekt. Dette er selvsagt en negativ faktor på boligetterspørselen. Alternativ løsning med mulighet for del-eie fremfor leie er noe OBOS har lagt til rette for. Dette er helt klart en god løsning for veldig mange. Det er viktig å legge til rette for at de som ønsker seg inn på boligmarkedet får muligheten til dette.

Nylig ble det lagt frem forslag om “rentefritt lån” de 5 første årene av låneperioden til unge i etableringsfasen, men vil dette være et godt virkemiddel? Hvem skal betale rentene i årene som er såkalte rentefrie? Vil dette bidra til å fremskyve økonomiske problemer? Muligheten er stor for at et sjokkerende øyeblikk oppstår når man skal begynne den hele og fulle nedbetalingen på boliglånet.

Alternativet til dette vil være å ikke gi rentefrie år, men heller at bankene gir unge førstegangsetablerere 100% lånefinansiering til kjøp av ny bolig og betale renter fra dag en. Alternativt tenkt kan også være at Statsbygg bygger nye boliger til selvkost. Dette vil trolig være et bedre virkemiddel som får unge i etableringsfasen ut av “mulighetskrisen” og samtidig sikre en god og forutsigbar nedbetalingsplan i eierperioden.

Artikkelen Boligkjøp og unge i etableringsfasen ble først skrevet på Demokratene Norge og er skrevet av Redaksjonen i Demokratene

Les artikkelen direkte fra kilden