Binders Initiativet: Når global helse blir business

binders.info

Binders.info:

Hva skjer med helse og demokrati når verdens rikeste selskaper er globale helseaktører? Da FN inngikk en samarbeidsavtale med World Economic Forum i 2019, var helse en viktig del av rammeverket. Men det startet lenge før – med Norge som en viktig brikke.”

“Mens koronaviruset stoppet verden slik vi kjenner den, ga Klaus Schwab ut boken «Covid 19 The Great Reset». I boken skriver Schwab at han mener pandemien er et skille som han kaller B.C. og A.C. – før og etter Corona. Han hevder at vi aldri kommer tilbake til normalen, og ser samtidig pandemien som en mulighet til mer global styring og mer makt til de multinasjonale selskapene. Formuleringen «The Great Reset» – den store nullstillingen – innebærer en omforming av verdensøkonomien.»

Aftenposten Innsikt

Det som beskrives i artikkelen er bla det World Economic Forum kaller for “stakeholder kapitalisme”, en utvidet form for offentlig-privat samarbeid. Som åpner for løsninger for diverse samfunnsoppgaver. Og en del problemstillinger. Det er mye makt og penger involvert. Derfor er det gode grunner for å se med kritisk blikk på alle sider av et slikt samarbeid.

Spotlight konferansen i Stavanger  https://www.spotcon.org  bidrar til å rette søkelyset mot flere av de problemstillingene som tas opp i den meget interessante artikkelen fra Aftenposten Innsikt

Les artikkelen direkte på binders.info