Binders Initiativet: BORGARTING LAGMANNSRETT NEKTER VIDEOOVERFØRING TIL PUBLIKUM I RETTSSAK SOM HAR STOR OFFENTLIG INTERESSE

binders.info
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Binders.info:

Borgarting lagmannsrett har bestemt at befolkningen ikke skal få følge med på smartmålerrettssaken via videooverføring. I forbindelse med rettssaken om helsevirkninger fra AMS-målerne (strålingen fra disse) som kommer for Borgarting lagmannsrett 5. – 9. september, har lagmannsretten i dag bestemt at de vil nekte videooverføring av rettssaken til publikum, selv om domstollovens paragraf 124 a åpner for det.

(Og i selve salen er det kun 20 plasser.)

Denne stengningen for video-tilgang medfører i praksis at vi som er el-overfølsomme (jeg er el-overfølsom selv) blir nektet mulighet til å følge med på rettssaken om helsevirkninger av stråling fra smartmålere, som i stor grad berører oss!

Det skal bl.a. være WiFi påslått i rettslokalet, og vi som er el-overfølsomme vil ikke tåle å møte opp, og det vil heller ikke representanter fra vår interesseorganisasjon – FELO – tåle, da de har samme helseproblem.

Saken er ellers av betydelig offentlig interesse.

Som et bilde på det offentlige engasjementet i denne saken, har 1300 personer bidratt økonomisk til rettsprosessen (saken er finansiert via cowdfunding), med godt over 3000 kroner i snitt per person. (Til sammenlikning bidro 2500 personer til klimasøksmålet, med 650 kroner i snitt per person).

Lenke til Borgarting lagmansrett om saken

Les artikkelen direkte på binders.info

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar