Bill Gates og den villede utryddelse av den hvite kristenheten

Nyhetsspeilet

Det gjelder å ta dette på alvor. F. William Engdahl skriver: «In plain English, one of the most powerful men in the world states clearly that he expects vaccines to be used to reduce population growth.» F. William Engdahl har i mange år skrevet om de største utfordringene vi har; nemlig å gjennomskue de som systematisk er på jakt etter ødeleggelser og tilintetgjørelse, de som bor skjult midt iblant oss. De har én achilleshæl; de må planlegge og utføre sine djevelske planer fra det skjulte, det er grunnen til at de med tiden har blitt de fremste eksperter på bedrag og løgn. Det er de som står bak den villede utryddelse av den hvite kristenheten, fordi denne bærer sosiale ideer i seg med sprengkraft, ideer som skaper lys i mørket.


For det er særegent å hevde at verden har for mange mennesker; enten var det ikke mat nok, ikke plass nok eller klimaet ville bli kaotisk, alikevel hadde ingen av argumentene troverdighet. Meget merkelig. Var det kanskje ikke logikk og tanker som rådet, men bevisst plassert illusjon og løgn? Hadde en liten gruppe makthungrige av en eller annen uutalt grunn kastet blår i øynene på oss? Var det derfor de så systematisk, men skjult for den almenne bevissthet, arbeidet med krig, sykdom og sult, med ekstrem rikdom enkelte steder og ytterste fattigdom på mange andre? Hadde de ikke verdensøkonomien, pengene, som sitt hovedverktøy? Var det derfor de hadde blankpusset og lakkerte abortmulighetene som en god gjerning, reklamert for abort som om det hadde med frihet å gjøre, kvinnens frihet, at det var nyttig for menneskeheten? Ble ikke dette solgt ut som noe radikalt og moderne?


I Norge savner vi idag røflig regnet ca 1 mio landsmenn og kvinner som kunne ha hatt sine forfedre født fra slutten på 60-tallet og utover. Jens Stoltenbergs mor Karin var foregangskvinnen fremfor noen for abort i Norge (om Karin, se Aftenposten, her). Men også oppegående og unge, våkne folk hadde latt seg overbevise om dette: Også Norges Miljøvernsforbund under Kurt Oddekalv arbeidet for reduksjon av befolkningen, selv om han begynte å snuble i ordene da jeg spurte ham om dette, for jeg kunne ikke tro og begripe at det var tilfelle. Men det betyr at det er mange som har blitt lurt inn i denne forferdens blindgate.

Aftenpostens utgave av Når global helse blir business, kan lastes ned, med takk til Gråbein, her.

Bill Gates: Først fikk vi befolkning

F. William Engdahl var tidlig ute med denne artikkelen. Han gikk rett til kjernen av problemet (artikkel på engelsk, se her): Her dukket Bill Gates opp som en representant for en gruppe styrtrike khazarer som i brutalitetens fellesskap skjøv et løgnaktig glansbilde foran seg; tegnet opp av profesjonelle markedsførere; Bill Gates var egentlig en engel, han reddet mennesker fra nød, sult og sykdom; det var den fete overskriften. Mens bak de lukkede gardiner hadde han i samarbeid med khazareide firmaer utviklet vaksiner som enten skadet eller tok livet av mange av de vaksinerte. Det var gjerne unge jenter i fruktbar alder. Og hovedpoenget med vaksinene var at de var lagd for å virke svangerskapsforhindrende, med svangerskapsødeleggende stoffer eller gener. Men dette ble holdt skjult for både de vaksinerte og deres familier. De sa ingenting om det. Gates erklærte i 2010: «Først fikk vi befolkning (en tydelig parafrase på «I begynnelsen var ordet», fra Johannesevangeliet, kpt1.1.vers). Verden i dag har 6,8 milliarder mennesker. Det er på vei opp til rundt 9 milliarder. Nå hvis vi gjør en virkelig god jobb med nye vaksiner, helsetjenester, reproduktive helsetjenester, senker vi det med kanskje 10 eller 15 prosent.»


Fra TedTalk i 2010, F. William Engdahl har tatt Bill Gates forbryterske ord på alvor: «First we got population (se video, 04:23, her). The world today has 6.8 billion people. That’s headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we lower that by perhaps 10 or 15 percent.»


GAVI-alliansen er et av hans prosjekt hvor også GHB har et vektig ord med i laget. Bak dem står Verdenbanken, Verdens Helsorganisasjon og vaksineindustrien. GAVIs mål er å kunne vaksinere hvert nyfødte barn i den tredje verden. Det høres fint ut, ikke sant? Ja, det blir fremstilt som et edelt filantropisk arbeid. Problemet er at vaksineindustrien gjentatte ganger har blitt tatt for å dumpe farlige vaksiner, dvs utrygge fordi de ikke var testet eller ble testet på en uvitende tredjeverdens befolkning, for det var der de landet hver gang Vesten ikke kunne bli kvitt sine egne vaksinelager. Noen organisasjoner har antydet at det sanne målet med vaksinasjonene er å gjøre folk sykere og enda mer utsatt for sykdom og for tidlig død.

De farmasøytiske vaksineprodusentene snakker ikke om de enorme helseskader fra spedbarnsvaksinering, inkludert autisme og mange nevro-muskulære deformiteter som har blitt sporet tilbake til giftige adjuvansene og konserveringsmidler som brukes i de fleste vaksiner. Mange vaksiner, spesielt multi-dose vaksiner som lages billigere for salg til den tredje verden, inneholder noe som heter Thimerosal (Thiomersol i EU), en forbindelse (natrium-etyl-merkuritio-salicylat), som inneholder rundt 50 % kvikksølv, brukt som konserveringsmiddel.


Statistikk om autisme i USA, tallet er ekstremt høyt pga vaksinering: «Den nasjonalt representative undersøkelsen antyder at rundt 1,5 millioner amerikanske barn har autisme – 2,5 prosent eller 1 av 40,» se, her.


Hvis vi tenker etter, visste vi dette kanskje allerede: For de har holdt på med dette i en årrekke, og først gikk Gro Harlem Brundtland som egenmektig tvang igjennom den allmektige innvandring, Norges medlemskap i EU, 1992 FNs Agenda21, hun har hatt en sentral hånd (WHO, GPMB) ikke bare i å få utvannet vår kristne kultur, men også i spillet om de sykdomsfremkallende virus for at mange skulle bli alvorlig syke og mange skulle måtte dø. Men hennes hovedagenda var som Bill Gates’, depopulasjon, ta livet av større deler av verdens befolkning, men i det skjulte, skjult bak bedraget om en pandemi. Vi skjønner at GMO skulle bli deres nye verktøy til utryddelser av mennesker, også solgt bak bedrag. F. William Engdahl skriver videre: »

GMO, glyfosat og befolkningsreduksjon

Tenk det? Bare de vestlige land? Var det med hensikt? Kanskje er det noen Ødeleggere ute og går? Fra avisen svenske GP: «Resultaten är skrämmande. Mellan åren 1973 och 2011 har sperma-koncentrationen bland män i Europa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland sjunkit med 52,4 procent. Däremot noterades ingen minskning bland män från Sydamerika, Asien och Afrika. Orsaken till nedgången i väst är okänd, och forskarna uppmanar myndigheterna i västvärlden att på allvar börja undersöka de bakomliggande faktorerna» (se tekst, her).

GMO-avlinger har aldri blitt bevist trygge for mennesker eller dyr. Dessuten er de iboende genetisk ‘ustabile’ da de er et unaturlig produkt av å introdusere en fremmed bakterie som Bacillus Thuringiensis (Bt) eller annet materiale i DNAet til et gitt frø for å endre dets egenskaper. Kanskje like farlige er de «sammenkoblede» kjemiske ugressmidlene som selges som en obligatorisk del av en GMO-kontrakt, slik som Monsantos Roundup, det mest brukte slike ugressmiddel i verden. Den inneholder svært giftige glyfosatforbindelser som er uavhengig testet og bevist å eksistere i giftige konsentrasjoner i GMO-applikasjoner langt over det som er trygt for mennesker eller dyr. Tester viser at små mengder glyfosatforbindelser ville gjøre skade på en menneskelig navlestreng, embryonale og placentaceller i en gravid kvinne som drikker grunnvannet i nærheten av et GMO-felt.

Et spermie-drepende middel

«Et langvarig prosjekt fra den amerikanske regjeringen har vært å perfeksjonere et genmodifisert utvalg av mais, kostholdet i Mexico og mange andre latinamerikanske land. Maisen har blitt felttestet i tester finansiert av det amerikanske landbruksdepartementet sammen med et lite bioteknologiselskap i California ved navn Epicyte. Presidenten for Epicyte, Mitch Hein, kunngjorde suksessen på en pressekonferanse i 2001, og pekte på sine GMO-maisplanter, ‘Vi har et drivhus fylt med maisplanter som lager anti-sperm-antistoffer.’ »

«Hein forklarte at de hadde tatt antistoffer fra kvinner med en sjelden tilstand kjent som immun infertilitet, isolert genene som regulerte produksjonen av disse infertilitets-antistoffene, og ved hjelp av genteknologiske teknikker hadde de satt inn genene i vanlige maisfrø som ble brukt til å produsere maisplanter. På denne måten produserte de i virkeligheten et skjult prevensjonsmiddel innebygd i mais ment for menneskelig konsum. «I hovedsak er antistoffene tiltrukket av overflatereseptorer på sædcellene,» sa Hein. «De låser seg fast og gjør hver sædcelle så tung at den ikke kan bevege seg fremover. Den bare rister som om den gjorde lambadaen.» Hein hevdet at det var en mulig løsning på verdens «overbefolkning». De moralske og etiske spørsmålene ved å mate det til mennesker i fattige land i den tredje verden uten at de visste det, utelot han i sine bemerkninger.»


Artikkelens innhold er hentet fra Engdahls bok som kom ut i 2009, Full Spectrum Dominance: Totalitarian Democracy in the New World Order: Den kan lastes ned, her.

Les artikkelen direkte på Nyhetsspeilet