Bill Gates’ gigantiske eksperiment utvides – milliarder av genmodifiserte mygg skal slippes ut i Florida

Politikeren.com
Read Time:2 Minute, 22 Second

Foreløpig handler det om påstått forebygging av gul feber i Florida. Snart kan det også handle om å «vaksinere» mennesker med genmodifiserte insekter – selv mot deres vilje.

Ingen har beregnet risikoen for et så stort inngrep i naturen – det kan få hele økosystemer til å kollapse. Allerede to milliarder genmodifiserte Aedes Aegypti-mygg forventes å bli satt ut i løpet av de neste to årene.

For mange år siden identifiserte Bill og Melinda Gates Foundation en stor fiende i Florida: gulfeberpesten, overført av gulfebermygg. Derfor finansierer de eksperimentene til det Oxford-baserte bioteknologiselskapet Oxitec, som jobber med “nødvendig” bioteknologi.

Aedes Aegypti mygg. (Reproduksjon av bilder på internett)

Målet, utryddelsen av disse myggene, skal oppnås ved å frigjøre genmodifiserte slektninger som har en spesiell egenskap. De kan – angivelig – bare produsere mannlige avkom som er levedyktige. Kvinner ville dø før de nådde seksuell modenhet.

På denne måten skal myggbestander minimeres eller utslettes bærekraftig – så langt planen går. Målet er å begrense spredningen ikke bare av gul feber, men også av malaria, Zika, dengue og chikungunya.

Alle disse patogenene blir forresten forsket på i USA-finansierte biolaboratorier rundt om i verden, sist i Ukraina.

Risikoen ved eksperimentet er betydelig. Mygg er relativt lavt i næringskjeden, og mange andre dyr er avhengige av å kunne spise nok av dem. Dersom planen fungerer, kan det tenkes ulike konsekvenser.

På den ene siden kan det føre til ukontrollert utryddelse av mange andre dyrearter; på den annen side ville det være mulig at andre insekter ville okkupere den frafallende nisjen over tid.

Det er ukjent om myggenes endrede DNA faktisk bare forblir i deres egen art eller også går over i den til dyrene som lever av dem. Det er også uklart om det vil utvikle seg resistens eller om de ville myggene uansett vil kjenne igjen forskjellen og nekte å parre seg.

Lokalt er det stor motstand mot prosjektet – og argumentene som fremføres. For eksempel er det ikke engang bevist at akkurat denne myggen overfører sykdommene som prosjektet er ment å bekjempe.

Det hevder i hvert fall Dana Perls, leder av den frivillige organisasjonen «Friends of the Earth». Perls forklarer at til dags dato er det ingen resultater fra fjorårets forsøk som har gått gjennom en vitenskapelig fagfellevurderingsprosess. Hun kalte planene «ødeleggende» og «skadelige for folkehelsen».

Mangelen på bekreftet overføring av Aedes aegypti-sykdom i California var også en bekymring for Perls: “Det er ingen umiddelbar problem her for tiden, og det er mange ukjente problemer som kan dukke opp,” sa hun.

Det Perls imidlertid absolutt har rett i, er det faktum at når de først er satt ut i naturen, er det ingen måte å fjerne dem fra miljøet. Dette ligner på problemet med å ikke kunne fjerne eksperimentelle mRNA-stoffer fra personene de injiseres i. I begge tilfeller er Bill Gates en av de viktigste involverte partene.

Les artikkelen direkte på Politikeren