Betydelig flere mennesker dør nå i Europa – debatt om årsaker

Betydelig flere mennesker dør nå i Europa – debatt om årsaker

Politikeren.com
Betydelig flere mennesker dør nå i Europa – debatt om årsaker

Politikeren.com:

Read Time:1 Minute, 42 Second

Over hele Europa har flere mennesker enn vanlig dødd siden begynnelsen av pandemien. Ifølge forskere kan dette faktum imidlertid ikke direkte tilskrives Corona. Dødsraten har ikke bare økt kraftig blant eldre – flere barn dør også enn det som tidligere var «vanlig».

Det er observert en kraftig økning i overdødelighet i Europa siden 2021, som nye data fra statistikkbyrået Eurostat viser. De som er verst rammet er de landene som har innført de strengeste nedstengingene og pandemitiltakene under pandemien. Disse inkluderer fremfor alt Portugal (+24 % overdødelighet) og Spania (+17 %).

Lockdowns sies å ha bidratt massivt til overdødelighet

De viktigste ofrene er eldre og høyrisikopasienter, og de fleste dødsfallene er hjerterelaterte. Imidlertid kan overdødelighet ikke bare tilskrives Covid-19 – forskere i Spania, England og Tyskland er forundret. En britisk studie som nylig ble publisert, bekreftet at nedstengningene og spesielt pandemitiltakene delvis hadde skylden. Frykten for å bli smittet av Corona hadde også en negativ mental og fysisk påvirkning. Ifølge forfatterne av studien ble mange sykdommer rett og slett ikke gjenkjent i tide på grunn av reduksjonen i helsesystemet og betydelig færre kontrollavtaler.

Barn har svekket immunforsvar på grunn av pandemien

Økningen av døde barn opp til 14 år er spesielt alarmerende – de britiske helsemyndighetene forventer en overdødelighet på opptil 17 prosent innen 2027. Foreløpig forklarer forskere disse tallene med “forsinkede barnesykdommer” som møtte et immunsystem svekket av nedstengningen. Maskekravet i skolen var spesielt skadelig for barna. Ifølge spanske forskere, etter at denne forskriften ble opphevet, var det “massive infeksjoner og overfylte akuttmottak”.

“Det var en katastrofe”

Ifølge tyske og britiske forskere vil det ta litt tid før årsakene til overdødelighet er fullt ut belyst. I Storbritannia oppsummerte historikeren Lord Jonathan Sumption det i The Times: «Sannheten om nedstengningen blir gradvis innrømmet. Det var en katastrofe”.

Er du fornøyd med innholdet som deles på politikeren kan du bidra til nettstedets utgifter med en liten donasjon via PayPal-kontoen. Alle donasjoner brukes utelukkende til å betale for domener, abonnementer, bilderettigheter og vedlikehold av nettsiden. Link til paypal.

https://www.paypal.me/politikeren

Les artikkelen direkte på Politikeren