Avlyser planlagte aktiviteter

argumentagder.no

Kommentar 04.02.2022: Sørlandets kunstmuseum (SKMU) må redusere aktiviteten og har avlyst alle arrangement fra og med 1. februar. Skylden for dette mener museet ligger hos bystyret i Kristiansand som ikke har bevilget de nødvendige 4,5 millioner i økt driftstilskudd.

Illustrasjon: T. Vestaas

Av Bernt H. Utne, publisert 04.02.2022

Kristiansand er for tiden full av overraskelser. En av dem var kunngjøringen på nettsiden til Sørlandets kunstmuseum (SKMU) som forteller at budsjettvedtaket i bystyret om ikke å bevilge den omsøkte økning i driftstilskudd for 2022 dessverre får store konsekvenser for publikumstilbudet og driften. Det blir reduserte åpningstider og færre aktiviteter, arrangement og medarbeidere. Fra og med 1. februar 2022 er alle arrangementer avlyst. Men den gode nyheten er at alle som har bestilt og betalt på forhånd får pengene igjen!

Slik kunngjøringen er formulert er det vanskelig å oppfatte utspillet fra SKMU som noe annet enn et “spark på skinnleggen” til bystyret i Kristiansand. Som faktisk er byens øverste politiske organ, og en vesentlig bidragsyter til museets virksomhet. Argument Agder har forespurt direktør Reidar Fuglestad om reduksjonene i museets aktiviteter er styrebehandlet. Det bekrefter han i en egen e-post er tilfellet.

Det er som kjent sjelden det lønner seg for en hund å “bite hånden som gir den mat”

Man må ut fra Fuglestads e-post gå ut fra at styret er komfortabel med kunngjøringens ordlyd. Det er derfor styret, med tidligere ordfører Arvid Grundekjøn og oljefondsjef og milliardær Nicolai Tangen på laget, som her legger skylden på kommunen for at ansatte sies opp og arrangementer må avlyses. Det er i seg selv oppsiktsvekkende, og vekker tanken om at reaksjonen kanskje er et forsøk på å påvirke bystyret til gjennom en ekstrabevilgning å fremskaffe de manglende millioner.

Fremgangsmåten er uvanlig i offentlig forvaltning. Bystyret har årlig bevilget driftstilskudd til museet på i overkant av 4 millioner kroner. Det er som kjent sjelden det lønner seg for en hund å “bite hånden som gir den mat”. Men i realiteten er det nettopp det styret i SKMU nå gjør. Det kan fort vise seg å være risikabelt. Hvis ikke noen har “snakket sammen” da. Det kan jo selvsagt være tilfellet, og da er saken avgjort “på kammerset”.

Men fakta i saken er at økte bevilgninger til drift først var lagt inn i budsjettet fra det tidspunkt kunstsiloen sto ferdig, med andre ord etter justert fremdriftsplan fra og med andre halvår i 2023. Inntil da var tilsagnet at tilskuddene skulle opprettholdes justert for pris og kostnadsutvikling i perioden. Som redegjort for i vår artikkel “Fanget i eget nett” 9. november 2021 satte den forrige regjeringen i sitt forslag til neste års statsbudsjett foten ned for en omsøkt økning i fast årlig driftstilskudd fra staten på 11 millioner kroner. Dette avslaget har Støre-regjeringen opprettholdt. Et prinsipp i museumspolitikken i Norge er at staten dekker 60 % av de offentlige tilskuddene til museene, mens kommune og fylke dekker 40 %. En årlig økning i statens bidrag på 11 millioner ville derfor medføre at tilskuddet fra fylke og kommune automatisk steg med over 7 millioner kroner. Dersom SKMU hadde fått det slik de ville hadde økningen i årlig driftstilskudd fra stat, fylke og kommune for 2022 utgjort til sammen over 18 millioner kroner. Fylket har gitt tilsagn om økning i sitt driftstilskudd, men bystyret i Kristiansand sa altså nei sammen med staten. AKO Kunststiftelse skyter imidlertid inn over 6 millioner til drift forbeholdt forberedelser til innflytting i Kunstsilo neste år, og det hjelper en del. Det innebærer at det til sammen nå mangler 4,5 millioner.

Det er altså styret som er ansvarlig for det løp som SKMU har lagt. Ingen andre.

Det er styrets ansvar å tilpasse kostnader og budsjett. Disse vanskene kan ikke ha kommet som noen overraskelse. Signalene fra stat og kommune har vært klokkeklare lenge. Ingen økning i driftstilskuddene før kunstsiloen er fullført. Likevel har SKMU lagt opp til driftskostnader som ikke har vært tilpasset de tilskudd som de visste bidragsyterne stat og kommune ville gi. At styret med profesjonelle aktører fra AKO stiftelsen, som tidligere ordfører Arvid Grundekjøn og oljefondsjef Nicolai Tangen, nå “retter baker for smed” ved å skylde på andre er oppsiktsvekkende og lover ikke godt for veien videre.

Det er altså styret som er ansvarlig for det løp som SKMU har lagt. Ingen andre. Dersom styret føler seg sviktet får de gjøre det som andre styrer pleier å gjøre. Melde sin avgang.

Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no

Les artikkelen direkte fra kilden