Assisterende helsedirektør Espen R. Nakstad innrømmer vaksinefiaskoen på NRK-nyhetssending, men var det noen som fikk dette med seg?

nononsensenews.org

Av Are.

25. november 2021.

are

Var det noen som fikk med seg vår assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, da han på søndag forklarte seg på NRK-nyhetene om den nasjonale koronasituasjonen? Det er faktisk ganske avslørende og kompromitterende ting han sa rett inn i kamera, men jeg tror likevel at han vil slippe unna med det. Folk later ikke til å reagere lengre.

Nakstad er en flink demagog og manipulator, og han framfører sitt budskap med en slags ubesværet jovialitet. Det er som om han bare omtaler noe normalt og forventet. Men, selvfølgelig, det han sier er ganske langt fra noen trivialitet. Kort fortalt: Nakstad er utplassert for å promotere en vaksine som ikke funker. Nakstad er løpegutt for legemiddelindustrien, og vil gjøre alt han kan for å få etablert nasjonalt vaksinepass. Dette har absolutt ingenting med helsevern å gjøre.

Før jeg sier noe mer, vil jeg be dere se NRK-klippet i sin helhet. Det er på snaut 5 minutter. Forsøk å legg nøye merke til hva som faktisk sies men også hvordan det sies, for her brukes språk som et våpen:

Assisterende helsedirektør Espen R. Nakstad snakker om koronasituasjonen og den kommende influensasesongen

Tillat meg nå å stykke denne reportasjen opp i to segmenter, bare for å belyse psykologien i det som sies. I det følgende stilles Nakstad spørsmålet om alderen på nordmenn som nå dør av Covid-19 (32 sek.):

Nakstad blir spurt om alderen på de som nå dør av Covid-19 her til lands

Nakstad svarer her at «snittet er høyt, i overkant av 80 år.» Et kritisk sinn ville drøftet implikasjonene av denne høye alderen nærmere. Jeg vil hevde at det nærliggende ville vært å måle de koronadøde menneskenes gjennomsnittsalder opp mot den gjennomsnittlige livslengden til nordmenn. Sist jeg sjekket, for ikke lenge siden, lå gjennomsnittlig levealder for de Covid-døde over gjennomsnittlig livslengde i Norge. Det betyr at de Covid-døde hadde levd lengre enn forventet. Fra tidligere vet vi også at de aller, aller fleste Covid-døde mennesker har underliggende diagnoser, og derfor er svekket av sykdom i utgangspunktet. Det er nemlig slik livet er, at man blir gammel, svekkes av ymse årsaker, og så kommer det en infeksjon som blir dråpen som får begeret til å flyte over. Man dør. Var det da primært denne «dråpen» som hadde skylden? Nei. Den primære årsak var at begeret på forhånd var fylt til randen, dvs. at de gamle hadde andre alvorlige lidelser som hadde ført til kraftig svekkelse.

Videre sa Nakstad her at det er to grupper pasienter som nå står fram på sykehusene, og det er «de eldste, som gjerne er vaksinert, og så er det en god del yngre fullvaksinerte som blir veldig syke. Og så noen som har et immunforsvar som ikke fungerer som det i utgangspunktet skal. Av disse yngre gruppene er det mange som blir veldig syke og ligger lenge på sykehus, og vi har dødsfall i de gruppene også». Sitat slutt. Hv-hva sa du nå, Nakstad??? Jeg må visst spisse ørene ekstra her: Sa du akkurat at mengden vaksinerte pasienter utgjør et betydelig problem på sykehusene? Det bringer tankene over på alle rapporter vi har mottatt fra utlandet, hvor medisinsk personell står fram og forteller at sykehusene de jobber ved har problemer med å ta unna alle pasienter med vaksinebivirkninger. Ikke Covid-19 pasienter. (Sjekk f.eks. rapporter fra Australia her og USA her). Det viktigste spørsmålet er kanskje ikke om vaksinen virker eller ikke, men i hvilken grad vaksinen er direkte kontraproduktiv, dvs. i hvilken grad den fører til mer skade og flere dødsfall.

Merk at Nakstad sier ting temmelig rett ut angående problemet med vaksinerte pasienter som opptar sykehusplasser, men han gjør det med en slags selvfølgelighet. Helt uanfektet, som om ingenting var nytt. NRK-journalisten følger dessverre heller ikke opp med flere kritiske spørsmål. Denne mangelen på kritiske spørsmål har trolig sin årsak i at spørsmålene har blitt nøye avtalt på forhånd. Nyhetssendinger har et stramt tidsskjema, slik at NRK-journalisten ikke kan bruke tid på spørsmål som skulle oppstå under sendingen. Dette er jo det perfekte utgangspunkt for å kunne spre propaganda uten fare for nærgående spørsmål. Så da blir det slik: Nakstad avslører langt på vei at vaksinen ikke fungerer, men gjør det med et kroppsspråk som signaliserer at det er både forventet og uviktig. Han har blitt grundig drillet i psykologiske finter som dette, for at folk ikke skal reagere. Og strategien funker som bare det, siden de fleste blir totalforvirret av dette spriket i Nakstads ord og kroppsspråk. Konsekvensen er at folk gir opp å forsøke forstå.

Jeg har forsøkt å se etter om Nakstad leser fra et manus under denne sendingen, men det er vanskelig å se noen sideveis lesebevegelser i øynene hans. Men etter all sannsynlighet leser han fra en skjerm med passe store bokstaver et godt stykke unna, slik at ikke øyebevegelser skal avsløre regien på det hele. (Snakker vi om en teleprompter i bakgrunnen her?). Det framstår altså som om Nakstad snakker uten manus, mens det er nettopp det han gjør, Nøyaktig så planlagt er det når disse «toppene» skal uttale seg.

Merk også den psykologiske operasjonen hvor Nakstad framstilles som folkelig, som en av oss: utstyret hans er et sett enkle ørepropper med mikrofon langs ledningen. Han er som Kong Olav V på trikken, akkurat like folkelig. Ha, ha, dette skal virkelig framstå som uforberedt og «rett fra levra». Jeg gadd vite om ikke ledninga til disse øreproppene bare ligger løst i fanget på’n, uten å være plugget inn noe sted.

Så til neste videosekvens. Her blir Nakstad spurt om hvordan han ser for seg situasjonen på sykehusene videre framover, etter at influensaen har begynt å gjøre seg gjeldende:

Nakstad blir spurt om framtidsutsikter ved sykehusene når influensaen begynner å melde seg.

Her innleder Nakstad med å si at vi ikke har hatt influensa som følge av smitteverntiltakene mot Covid-19, men det er ingen kunnskapsbasert uttalelse. Tiltakene som ble gjort under lockdown-paraplyen var allerede kjent for å IKKE fungere. Analysebyrået PANDA har også gjort en metastudie (en studie av flere andre studier) og konkludert med at landene med de strengeste locdown-tiltakene opplevde STØRST smittespredning(!) Det betyr at lockdown-politikken og de tilhørende smitteverntiltakene har virket MOT sin hevdede hensikt. På samme måte visste vi også før krisen begynte at munnbind ikke fungerer. Men alt dette ble forkastet over natta, og straks etter styrte regjeringen befolkningen inn i lockdown med munnbind over kjeften. Vitenskap snur ikke 180 grader rundt over natta, men politiske beslutninger gjør det!

Sannheten sprenger seg vei i massemedia nå…
Kravet om vaksinepass er ubegrunnet.

Videre sier Nakstad at de nå frykter at belastningen skal bli for stor på sykehusene, dersom influensaen gjør sitt inntog på samme tid som trenden med Covid-19 innleggelser fortsetter. «For å flate ut kurven…», har vi ikke hørt akkurat det før? Denne utflatingen av kurven, dvs. det angivelige forsøket på å unngå å overbelaste sykehusene, skulle altså ta et par uker ifølge myndighetene. Og befolkningen ble bedt om å bite tennene sammen og holde ut den korte tiden. Men disse ukene ble til ett og et halvt år med mer eller mindre kontinuerlige tiltak. Dette skjedde også på tross av at det tidlig var klart at strømmen av Covid-19 pasienter uteble. Allikevel ble sykehusene stående i «koronaberedskap» over tid, noe som gikk utover kapasiteten og andre, trengende pasienter. Hvorfor???

Vær obs på samme plott igjen, hvor de setter i gang tiltak «for å flate ut kurven». Her gjelder det å huske at påstander om mye Covid-19 smitte i realiteten ikke er noe annet enn rent lureri. Smittetall skapes fra det store intet ved hjelp av en uegnet test, brukt på feil måte, og som følgelig slår ut på hva det skal være. Det er skandaløst at denne uvitenskapeligheten — nei, svindelen — har fått lov til å passere! Men det viser vel bare at alt kan kjøpes for den rette sum.

Så kan vi jo lure på hvilke råd har Nakstad har angående den påstått prekære situasjonen vi befinner oss i – en situasjon som slett ikke er prekær på annen måte enn at myndigheter nå truer med å innføre vaksinepass. Ikke overraskende er Nakstads råd å ta vaksinen(!!!) og følge de nasjonale smittevernrådene. Ha, ha, hva ellers?

Til ettertanke…

Jeg kunne tenke meg å avslutte denne artikkelen med en hendelse som spiller inn i samme tema. Men før jeg gjør det, la meg spørre: er vi nå på det rene med at «politikk» bare er et høyt spill tuftet på ekstrem korrupsjon samt en tørst etter makt og penger? Er vi nå inneforstått med at ledende politikerne bedriver en storstilt manipulasjon av sitt eget folk? Godt, da er vi på samme blad, og da vil jeg avslutte med en såkalt «rosin i pølsa». Det dreier seg om et utspill fra 46-årige Ingvild Kjerkol, vår nye helse- og omsorgsminister. I en nylig Dagbladet-artikkel står hun fram og sier at nordmenn igjen må slutte med håndhilsing. Hun sier vi må innføre smitteverntiltak på nytt, hvor vi hilser på hverandre med albuene eller ved å legge hånda over eget hjerte. Utover det står helsedepartementet ved sitt gamle vedtak om at det nå er lov med one-night-stands og frisluppen sex. Kjerkol moderer riktignok ved å si at man skal unngå seksuelt samkvem dersom man føler seg pjusk. Men, altså, man må ikke håndhilse under noen omstendighet… Håndhilsing er åpenbart mer smittefarlig enn sex, om vi skal tro Kjerkol og helsemyndighetene.

Kjerkol i Dagbladet fredag 19. november 2021.

Hvis du som leser dette fortsatt har noen kognitive evner intakt, har du for lengst oppdaget all absurditeten i dine omgivelser. Komplette meningsløsheter spilles ut i fullt dagslys, både fra venner, bekjente og såkalte ledere. Jeg ser nå muligheten for at de forsøker å «dytte oss utfor kanten» rent kognitivt. De forsøker å overbelaste oss med selvmotsigende informasjon og åpenbar perversjon, i en malstrøm av informasjon. Slik skal de få oss til å kapitulere mentalt. Slik tenker de gjøre motstanden ovenfor galskapen deres ubetydelig, og derved normalisere perversjon!

Jeg oppfatter at Nakstads uttalelser her er et forsøk på å forvirre oss med selvmotsigende kommunikasjon. Munnen hans sier noe, kroppen noe annet. Denne strategien er nok godt utprøvd og konstatert virksom, og det gjelder å forstå hvilken ekstrem regi det er på Nakstads framføring. Siden denne psykologiske operasjonen synes å fungere godt, er det nå blitt maktpåliggende at så mange som mulig «reiser kjerringa» og står opp mot den medisinske fascismen.

Folk flest har sluttet å reagere, slik at de av oss som skjønner tegninga må grave hælene i bakken og våge snakke ut! Vi må umiddelbart slutte å samtykke til kneblende restriksjoner forkledd som smittevern! Sivil ulydighet har blitt en dyd, og hver og én av oss må nå følge sitt eget moralske kompass. «Juss» må vike for det som er etisk rett! Konkret: Vi må snakke sant til hverandre, se ting for hva de er og innrømme hvordan ting har seg. Vi må konsekvent stå opp for vår neste når vi ser galt bli begått mot ham eller henne. (Hvis vi ikke står opp for hverandre, vil «makta» komme etter deg neste gang. Og da er det du som står der alene). Utvikling av en dypt forankret ansvarsfølelse er vårt neste evolusjonsbyks; vi trer nå ut av offerrollen og lærer oss å ta ansvar. Jeg sa litt om akkurat det i min appell mot vaksinepass i Bergen i går, hør bare:

Bergen sentrum, onsdag 24. november 2021: Min appell under demonstrasjonen mot vaksinepass. (Alle appeller her). Hold ut, stå på og gjør ditt, så går dette bra. Jeg lover!

Vi trenger støtte fra dere for å holde bloggen gående!
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle. Det er dette vi bruker tiden vår på. Dersom dere setter pris på det vi gjør, vurder å donere til oss og bloggen vår via
nettbank, DNB-konto 05350624327 (Are Erlend Hegrand), eller
vipps til tlf. 98 23 03 77, eller
Paypal ved å klikke HER, eller
– å kjøpe kvalitets-klær med tankevekkende motiver i nettbutikken vår HER.

Hjertelig takk! ?