Årsaken er uklar: Kraftig økning i utbetaling av livsforsikring i 2022 vs. 2021.

Derimot.no

Svær økning i livsforsikringsutgifter i 2022

Av redaksjonen

I en artikkel fra Reuters via Natural News fremgår det at utbetalingene fra livsforsikrings-selskap i verden er sterkt økende fra 2020 til 2021. Økningen har vært fra $3,5 milliardar i 2020 til $5,5 milliarder de første ni månedene av 2021. I artikkelen skriver Natural News at økningen i utbetalinger har vært på over 250% fra 2021 til 2022.

Reuters skriver at dette skyldes utbetalinger som følge av Covid-dødsfall. Det andre nettstedet, Natural News, hevder at dette skyldes dødsfall som følge av vaksineringen, altså overdødelighet av vaksinekampanjen over hele verden. Økningen er uansett skyhøy.

Dette er urovekkende nyheter, ikke minst hvis denne økningen fortsetter fremover må det reises en del spørsmål. For det er mer ufarlige mutasjoner som nå dominerer i verden som f.eks. den forkjølelsen som kalles omikron.

I Reutersartikkelen går de imidlertid glipp av et svært viktig og meget urovekkende poeng når de skriver:

The impact for insurers in 2020 was more muted because deaths were mainly among older people who typically do not take out life insurance. 

Altså, at utbetalingene var vesentlig lavere i 2020 fordi det var stort sett eldre som døde og de livsforsikret seg ikke.

Hvorfor dør langt flere yngre mennesker i 2022 enn i 2021.

Dette betyr at økningen i utbetalinger skyldes at det er yngre og bedre forsikrede mennesker som døde i 2021. Men viruset er langt mindre farlig for yngre enn for eldre i 2021 og langt mindre farlig for alle i 2021 enn i 2020.

Det reiser det illevarslende spørsmålet om hva det var som tok livet av flere godt forsikrede yngre mennesker i 2021 sammenlignet med 2020. Det er vanskelig å se at det skyldes viruset.

Vi vet ikke sikkert ennå, men dette er ikke gode nyheter. Vi må vente å se fremover hva tallene viser. Det som er sikkert er at forsikringsselskapene ikke lyver om utbetalingene sine. De lever av å holde oversikt over liv, død, skader, branner osv. Skal de tjene penger må de være pinlig nøyaktige.

Forsidebilde: Janne Simoes

68 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 68 ganger.

Post Views: 116

Les artikkelen direkte på derimot.no