Argument: Valget i Lindesnes

argumentagder.no

Argumentagder.no:

Kommentar 30.08.2023: Det går mot et valgskred i Lindesnes. Planene om nedsprengning av Sodevika møter kraftig motstand i brede lag av velgermassen, og kan føre til omfattende endringer i kommunestyrets sammensetning.

Av Bernt H. Utne, publisert 30.08.2023

Velgere i utakt

Alt ligger til rette for et skikkelig valgskred i Lindesnes. Som Fædrelandsvennen avdekker gjennom en meningsmåling 26. august går det mot et protestvalg i Lindesnes kommune. Og det er slettes ikke overraskende. For i likhet med Kristiansand i 2019 er årets valg i Lindesnes dominert av en viktig sak der velgerne åpenbart er uenig med partiene som de samme velgere normalt ville stemt på. Og det dreier seg ikke om småpartier som representerer særinteresser. Motstanden i velgermassen mot Sodevikaplanene er bred og massiv. Det gir naturligvis store utslag i velgeroppslutningen, og fører til endrede styrkeforhold i kommunestyret. Det er bra. For Norge er et demokrati, og i et demokrati er det altså velgerne som er sjefene. Ikke politikerne.

Felles trekk med kunstsilosaken

Men det er ikke åpenbart for alle politiske aktører. Noen av dem har begynt å innbille seg at det er politikerne som er sjefene, og at klokskapen er reservert for den politiske elite. Altså dem selv. Holdningen i disse kretser er at velgerne bare skal applaudere de vedtak som politikerne måtte mene er de riktige. Representativt demokrati kaller noen dette for. Men de er i så tilfelle på ville veier. Slik sentrale deler av det politiske miljø var i Kristiansand etter valgskredet der i 2019. For den aktuelle saken i Lindesnes om Sodevika, som vi i Argument Agder har skrevet flere artikler om, har mange felles trekk med kunstsilosaken i Kristiansand. Selv om det handler om helt ulike tema dreier begge sakene seg om prosjekter der flertallet av de store partienes velgere var uenig med eget foretrukne partis standpunkt. Da må jo ingen bli overrasket over at velgerne reagerer med å vende disse partiene ryggen, og sende politikere som gjerne skulle ønske gjenvalg ut i den politiske kulda.

Akseptere velgernes dom

Slik er det bare i et demokrati, og slik må det også være. Nå er det for så vidt respektabelt av en politiker som søker gjenvalg å gå klart og tydelig inn for en sak som vedkommende tror på. Men da må den samme politiker akseptere velgernes dom uten å mukke. For velgerne står ikke til ansvar for andre enn sin egen overbevisning.

La skylden på andre

Og det var her det ved siste valg gikk så galt i Kristiansand. I stedet for å akseptere velgernes dom ble det raskt utviklet et sett med forklaringer som stort sett la skylden for valgskredet på andre enn politikerne selv. Narrativ for valgtaperne, som i hovedsak var de som gikk inn for kunstsiloen, var at den mye omtalte Facebooksiden Sørlandsnyhetene og personene bak var årsaken til valgskredet. Det ble bl. a. etablert hemmelige aksjonsgrupper på Facebook av konspirativ karakter, som spredde dette narrativ med et hatsk og hetsende språkbruk som til nå har vært ukjent for norske forhold. Argument Agder har over lengre tid hatt fullt innsyn i virksomheten til en slik aksjonsgruppe. Den hadde over 25 medlemmer med kjente navn fra kulturliv og politikk. Som sannelig ikke sparte på kruttet i sin frustrasjon over valgresultatet, og som uten motforestillinger dyrket fortellingen om et uhederlig valg.

Vi ønsker å se fremover og har foreløpig valgt å ikke fokusere på aksjonsgruppens virksomhet. Men skulle det i kjølvannet av det kommende valg utvikle seg lignende aksjonsgrupper med det formål å undergrave tilliten til valgresultatet og velgernes dom, slik det utvilsomt skjedde i Kristiansand høsten 2019, må vi (og forhåpentligvis også andre medier) sette et nådeløst lys på denne aktiviteten. For den er i sin form antidemokratisk, og dermed også en trussel for demokratiet.

Skandalen i 2019

Det ble den gang også utgitt bøker og opprettet sjikaneblogger som stort sett spredde det samme budskapet om et manipulert eller stjålet valg. Alle disse tiltakene, og flere med, som samlet skulle bidra til å spre forestillingen om et uhederlig valg, ble hyllet og applaudert av mange av de politikere som tapte valget i 2019. Det er i et demokrati en skammelig opptreden, og kanskje det mest skandaløse med siste bystyrevalg. Men bølgene fra den gang har ennå ikke helt lagt seg, og bitterheten i de samme miljøer sitter fortsatt dypt i.

Velgerne har alltid rett

Dette bør politiske aktører i Lindesnes ta lærdom av. Det er respektabelt og redelig å gå inn for politiske prosjekt som man som politiker tror på. Men hvis velgerne avviser disse prosjektene, og reagerer via stemmeurnene med å snu opp ned på det politiske landskap i kommunestyret, er det velgernes soleklare rett å gjøre nettopp det. Kreative bortforklaringer hvor valgtaperne legger skylden på andre, og fremstiller seg som uskyldige ofre for uhederlige valgkampanjer, har ingen naturlig plass i et velfungerende demokrati. Det fører bare til frustrasjon og sinne, og fostrer konflikt med krav om oppgjør og hevn. Den form for offerretorikk må derfor alle ansvarlige demokratiske krefter avvise. For mottoet i et ekte demokrati er: “tap og vinn, med samme sinn!”

Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no

Les artikkelen direkte fra kilden