Argument: Uadressert reklame

argumentagder.no

Argumentagder.no:

Synspunkt 11.09.2023: Uadressert papirreklame er både et miljø – og renovasjonsproblem. Et krav om forhåndssamtykke for å motta uadressert reklame i postkassen vil ivareta sunne og gode verdier.

Av Reidar Kaarbø, forfatter og samfunnsdebattant, publisert 11.09.2023

En NRK-reporter fikk på et år 29 kilo reklame (utenom innstikk i aviser) i postkassen. Dagens Næringsliv hadde i 2015 en tilsvarende sak om en mann som mottok 160 kilo reklame på ett år inklusive innstikk i aviser. På 10 år mottok han over et tonn papirreklame, det er en full varebil.

Hvis landets 2 millioner husstander mottar 29 kilo hver, utgjør det 58.000 tonn papir. En halv million trær går med for å produsere papiret. Etter transporten fra skogen til papirfabrikk, går papiret til trykkeri, så til sentraler for ombæring, og blir deretter kjørt ut til landets postkasser. Til slutt blir papiret samlet inn av kommunal renovasjon for husholdningenes regning og derfra kjørt til resirkulering eller brenning.

Et forhåndssamtykke vil halvere papirutdelingen. De positive virkningene er udiskutable for samferdsel, miljø og klima.

En undersøkelse av TNS Gallup i 2006 viste at hvis vi endrer «reservasjon» til «krav om forhåndssamtykke», vil papirmengden bli halvert over natten. Å fremstille et tonn papir slipper ut 1,5 til 2 tonn CO2. Forhåndssamtykke vil redusere utslippene med rundt 50.000 tonn CO2. Papirmengden blir redusert med 29.000 tonn som ikke lenger behøver å bli fraktet fem ganger rundt på veiene våre. I tillegg får vi redusert CO2 fra transporten, redusert støv, støy, veislitasje og ulykker.

«En myte at papir er verstingen», sier selvfølgelig Annonsørforeningen til nrk.no. De vil at næringene skal kunne reklamere for hva som helst, hvor som helst, når som helst og hvordan som helst, selv med støy fra isbiler som nådeløst rammer alle i nabolaget.

Reservasjonsordningene skor seg på at så mange av oss ikke bryr seg, vi har viktigere ting å ta oss til, som å finne ut hvordan vi skal betale regningene. Reservasjon er derfor en dårlig ordning for folket, og dette er grunnen til at næringene lever så komfortabelt med den.

Et forhåndssamtykke vil halvere papirutdelingen. De positive virkningene er udiskutable for samferdsel, miljø og klima.

Etisk sett er det et problem at folk skal behøve å gjøre noe (reservere seg) for ikke å bli forulempet. Dette gjelder reklame, telefonsalg, og fra 1. oktober 2023 også dørsalg. Et krav om forhåndssamtykke vil ivareta sunne og gode verdier. Derfor er det så flaut at politikerne ikke omfavner tiltaket.

Ved bruk av e-post og SMS stilles allerede krav om forhåndssamtykke. Her var det EU som gikk foran, men de klarte aldri å lage et felles regelverk for all slags påvirkning.

Money talks. Næringene betaler PR-byråer, reklamebyråer, influensere og lobbyister til å presse politikerne. Beslutninger blir tatt på næringenes premisser og folkets bekostning. Når det gjelder uadressert reklame, har politikerne hittil snudd ryggen til gode prinsipper og folkets ønsker.

Nå blir politikerne på ny utfordret. De kan ikke lenger snu ryggen til miljø og klima. Nå er de nødt til å innføre krav om forhåndssamtykke, noe annet er simpelthen et hån mot folket.

Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no

Les artikkelen direkte fra kilden