Argument: Surrealistisk politisk landskap

argumentagder.no
Argument: Surrealistisk politisk landskap

Argumentagder.no:

Kommentar 24.02.2023: Debatten i Kristiansand utvikler seg i en uvirkelig retning for et levende og åpent demokrati. Når ordfører Jan Oddvar Skisland med bred støtte fra bystyreflertallet tar til orde for å saksøke egen regjering for å ville høre innbyggernes mening tar han steget over i den politiske ekstremisme.

Av Bernt H. Utne, publisert 24.02.2023

Det synes klarere og klarere at viktige politiske aktører i Kristiansandspolitikken svever rundt i sin egen surrealistiske virkelighetsforståelse.

Truer med søksmål

Når ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) truer regjeringen ledet av egen partileder med søksmål fordi den ønsker å høre innbyggerne i Søgne og Songdalen etter tvangssammenslåingen, er det noe absurd over situasjonen. For det er jo ikke første gang Skisland har dolket egen partileder i ryggen. Det har han gjort før. Under valgkampen for Stortingsvalget i 2005 gikk Skisland, den gang ordfører for KrF, ut i media og hevdet at KrF var blitt for snevert og moralistisk under partileder Høybråtens ledelse. Hans utspill under valgkampen ble oppfattet som upassende og illojalt, og førte ham i konflikt med partiledelsen. Som ordfører i to ulike valgperioder for to forskjellige partier har Jan Oddvar Skisland to ganger falt to partiledere i ryggen.

Vil ikke lytte til velgerne

Men han er ikke alene i sin surrealistiske politiske verden. Mette Gundersen presterte under et partimøte 24. november 2021 å hevde at hun ikke ønsket en folkeavstemming i Søgne og Songdalen med begrunnelsen at hun nå ønsket “å lytte til de som ikke lagde lyd. De som ikke har stemme til å protestere eller skrive på nettsteder”. Hvordan hun skulle vite hva de som ikke lager lyd mente sa hun ingenting om. Det mest naturlige ville jo være å la de tause og forsiktige få si sitt gjennom en folkeavstemming. Men det ville hun den gang ikke høre snakk om. Hun hadde tydeligvis selv funnet ut hva de tause egentlig mente. Det mener hun fortsatt at hun vet!

Udokumenterte påstander

Og tidligere ordfører og direktør for Kilden, Harald Furre, er heller ikke snau med oppsiktsvekkende og virkelighetsfjerne uttalelser. I en kronikk på nyåret hevdet han at “å kutte i kultur er dårlig kommuneøkonomi”. En nærmere gjennomgang viste at Furres regnestykker ikke var vanntette. Hans påstand om at kommunen økonomisk sett vil bli fattigere om kommunal støtte til Kilden og Kunstsilo ble kuttet kunne han på ingen måte dokumentere. Snarere tvert i mot. En dypere gjennomgang viste at Kilden ikke var “big business”, verken for stat, fylke eller kommune.

Lite rom for avvikende synspunkt

Disse politiske figurer preger sine partier og lokalpolitikken med ytterliggående synspunkter. Deres virkelighetsforståelse er bestemmende for de standpunkt som partiene Høyre og Arbeiderpartiet inntar. Partimedlemmer med avvikende synspunkt har dårlige karriereutsikter, og forbausende mange politiske talenter i begge partier har valgt å ikke stille til gjenvalg. Høyre valgte sin ordførerkandidat etter en nådeløs valgkamp med hele tre kandidater, hvor Harald Furres foretrukne kandidat vant fram etter en spennende kampvotering. Også i Arbeiderpartiet måtte man gjennom flere runder før partiet endelig samlet seg om sin ordførerkandidat. I begge partier er takhøyden for avvikende synspunkt lav.

Godt begrunnede artikler

I Argument Agder har vi forsøkt å fremme alternative synspunkt på viktige lokalpolitiske tema. Alle våre artikler har vært godt underbygget, og vi har ikke endret mening i noen av sakene. Det er heller ikke nye momenter som har kommet inn, og hvis vi skulle fortsette å dekke lokalpolitiske hovedtema ville vi måtte begynne å gjenta oss selv. Det er kjedelig både for oss og leserne.

Lokalpolitisk ekstremisme

Vi har nå publisert nærmere 700 artikler siden vi startet opp i mars 2020. Det er i gjennomsnitt en artikkel pr. arbeidsdag i denne perioden. Mange av disse artiklene tar opp lokalpolitiske tema med de samme personer i hovedrollene. De har ingenting lært. Snarere har de beveget seg i stadig mer ekstrem retning, og når ordfører Jan Oddvar Skisland nå tar til orde for å saksøke staten og egen regjering for å ville høre på sine egne innbyggere er grensen for et meningsfylt ordskifte nådd. Det blir rett og slett for absurd til at det er verd å bruke tid og krefter på. Forhåpentligvis ser også velgerne dette, og belønner den lokalpolitiske ekstremismen vi her er vitne til med en kald skulder ved valgurnene til høsten.

I mellomtiden kommer vi til å fortsette med å publisere tekster med interessante og opplysende tema når de foreligger.

Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no

Les artikkelen direkte fra kilden