Argument: Regjeringa vil styrke retten til å bruke kontanter

argumentagder.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Argumentagder.no:

Kommentar 21.11.2022: Hvis du insisterer på å bruke kontanter, så har du loven på din side. Nå skal ordlyden i lovverket bli enda tydeligere.

Av Øyvind Andresen, publisert 21.11.2022

Det er flere som opplever at det i flere tilfeller er umulig å betale med kontanter for varer og tjenester. Argument Agder har tidligere pekt på at dette gjelder i stor grad ved betaling på helseinstitusjoner. Men også for transport, i restauranter og butikker har det vært et problem.

Dagbladet meldte 15/11 om Mette Brenden som ble truet med politianmeldelse av de ansatte da hun betalte med kontanter for varer hun hadde kjøp i en Kiwi-forretning i Lier. Kiwi måtte til slutt legge seg paddeflate og beklage overfor Brenden.

For ingen kan nekte å ta imot kontanter. Norges Bank viser til Sentralbankloven § 3-5 som slår fast at Norges Banks sedler og mynter er tvungent betalingsmiddel.

Regjeringa har sendt ut et forslag til høring for å klargjøre reglene og styrke forbrukerens rett til kontant betaling. I dette forslaget fra regjeringen skal forbrukeren ha rett til å betale med kontanter i alle betjente faste forretningslokaler der næringsdrivende selger varer eller tjenester til forbrukere. Fristen for høringen er 19. desember.

Det er mange grunner til å verne om kontantene. Det er mange som av ulike årsaker ikke bruker bankkort. Rundt 600.000 av oss er ikke fortrolige med digitale løsninger.

Det er også viktig med kontanter i beredskap i et samfunn hvis de digitale løsningene bryter sammen. Og ikke minst er det en frihet mange av oss verner om, retten til å la være å legge igjen digitale spor ved hver transaksjon. Som vi har skrevet om før på Argument Agder: Overvåkingskapitalismen ønsker å overvåke hver bevegelse i vårt liv – og kontantbruk er derfor en frisone vi ønsker å beholde.

Derfor er det bra at regjeringa vil styrke forbrukerens rett til å bruke mynter og sedler.

Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentaagder.no

Les artikkelen direkte fra kilden

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar