Argument: Het valgsommer

argumentagder.no

Argumentagder.no:

Kommentar 24.05.2023: Det ser ut til å bli en riktig het valgsommer. Da den omstridte Facebooksiden Sørlandsnyhetene dukket opp for kort tid siden gikk Høyres ordførerkandidat Mathias Bernander sterkt ut og hevdet den forsøplet den offentlige debatten i Kristiansand.

Av Bernt H. Utne, publisert 24.05.2023

Gatekunst

Sist uke dukket det plutselig opp satirisk og usignert gatekunst åpenbart inspirert av Leonardo Da Vincis kjente maleri L’Ultima Cena. Originalen viser Jesus som spiser sitt siste måltid sammen med de tolv disipler. I alt tretten personer fremstilles i maleriet. Av disse er elleve lett gjenkjennelig i gatekunstversjonen, og kan knyttes til den omstridte FB-siden Sørlandsnyhetene (SN).

Ap og Høyre valgtapere i 2019

En del artikler på SN var signert, men mange var også anonyme og ikke verifiserbare historier med maktkritisk innhold. FB-siden fikk ganske snart over 20 000 følgere, og bidro utvilsomt til det oppsiktsvekkende valgresultatet i 2019. Det gikk særlig hardt ut over Arbeiderpartiet som tapte hver tredje stemme. Men også Høyre fikk gjennomgå, og tapte over 25 % av stemmene fra siste valg. Særlig bittert var valgnederlaget for Harald Furre (H), som mistet ordførervervet.

“Skam for demokratiet”

SN har lenge vært borte fra Facebook, og de aktører som var mest aktive der har i mellomtiden benyttet andre kanaler for å fremme sine budskap. 22. mai ble imidlertid SN aktivert på ny med den kjente og omstridte bystyrepolitikeren fra Sørlandspartiet, Nils Nilsen, som administrator. Det ble åpenbart for mye for Høyres ordførerkandidat, Mathias Bernander, som straks kastet seg over tastaturet og på sin egen FB-vegg stemplet SN som “en skam for demokratiet.” Den anonyme mobbesiden er “ødeleggende for kommunens omdømme” mente Bernander og krevde at alle måtte slutte å følge siden umiddelbart.

Temperamentsfull ordførerkandidat

Reaksjonen er interessant. For det første avslører den en temperamentsfull ordførerkandidat som agerer emosjonelt. Det er som regel ingen fordel. Påfallende er det også at Bernander beskylder den kjente gründeren og forretningsmannen Einar Øgrey Brandsdal for å ha “finansiert siden og skapt monsteret”. Det avviser Øgrey Brandsdal og hevder at han nå ikke har noen forbindelse til SN. Dokumentasjon for forbindelsen mellom Nils Nilsen, Sørlandspartiet, SN og Einar Øgrey Brandsdal fremlegger Bernander ikke.

Høyre med stor fallhøyde

For det andre viser reaksjonen at Høyre og Mathias Bernander frykter SN og hva som der kan komme av “avsløringer”. For ellers er det ingen grunn til å “slå på stortromma” slik Bernander denne gang gjør. Selv om Høyre har kunnet sole seg i medvind på siste lokale meningsmåling er nervøsiteten i partiet, og ikke minst hos Bernander selv, merkbar. For fallhøyden er betydelig. Og det skal lite til før bevegelsene i velgermassen kan bli store. Velgerlojaliteten er ikke som før, og med et Høyre som tviholder på omstridte saker fra forrige valgkamp, kan meget skje. Det er nok å nevne havneflytting og evigvarende økning av lokal driftsstøtte til Kunstsiloen. For det var sakene og partienes holdning til dem som førte til valgskredet i 2019. Ikke “mobbesiden SN”, slik enkelte i Høyre og Arbeiderpartiet til det kjedsommelige påstår.

En ordførerkandidats rolle og innflytelse

Dessuten er Bernanders reaksjon prinsipielt betenkelig. Hans press mot Øgrey Brandsdal

for å få ham til å bruke sin angivelige innflytelse til å stenge SN vitner om mangelfull forståelse for en ordførerkandidats rolle og innflytelse. “Jeg ber alle som måtte følge siden om å slutte med det umiddelbart,” skriver for eksempel Bernander og påstår at SN som anonym mobbeside “har kjøpt seg over 20.000 følgere.” Noen dokumentasjon for påstandene fremlegger han imidlertid ikke. Nils Nilsen er i dag bystyrerepresentant, og valglisten hans er lovlig godkjent for kommende valg. En slik oppfordring til “no plattforming” for å stanse brysomme utfordrere i å komme til orde kan oppfattes som sensur, og er noe man vanligvis ikke ser i velutviklede demokratier som det norske.

Offer-retorikk og hatagitasjon

Men det mest utrolige i denne saken er at Bernanders aksjon er så direkte og uten finesse. Her skjules ingen ting. Det tyder på at politikeren Mathias Bernander ikke helt har forstått grensene for anstendig opptreden i et demokrati. Forhåpentligvis blir valgkampen renhårig, uten offer-retorikk og hatagitasjon slik vi så under og etter forrige valg. Det er en type retorikk hvor noen fremstiller seg som uskyldige ofre for urimeligheter begått av personer eller grupper som anklages for å være skyldig i urimelighetene. Slik agitasjon øker konfliktnivået, og kan undergrave respekten for demokratiet. Historisk er metoden velkjent for destabilisering av samfunn, og alle med et ekte demokratisk sinnelag bør avvise å henfalle til denne type retorikk.

Sakene avgjør valget

Utspillet fra Høyre og ordførerkandidat Mathias Bernander er forhåpentligvis et enkeltstående “sleivspark”. Det kan skje alle. Men han og partiet hans bør i kommende valgkamp holde seg for gode til å henfalle til simpel offeragitasjon. Heller bør han konsentrere seg om å overbevise velgerne om at han og partiet hans har svarene på de krevende spørsmål som opptar velgerne. For det er det som vil avgjøre valget.

Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no

Les artikkelen direkte fra kilden