Argument: Hausvik i dag – Sodevika i morgen?

argumentagder.no

Argumentagder.no:

Reportasje 04.09.2023: Nedsprengningen av kystidyllen Hausvik i Lyngdal blir brukt som et skrekkeksempel på hvordan det kan gå med Sodevika i Mandal. Argument Agder dro på reportasjetur til Hausvik.

Av Ingjerd Skagestad og Øyvind Andresen, publisert 04.09. 2023

For 27 år siden bestemte Lyngdal kommune at det skulle tilrettelegges for industri i den idylliske Hausvik ytterst i Rosfjorden. Fra 2008 har Sandes-firmaet Velde drevet sprengning, knusing og utskiping av stein i et området på ca 300 dekar. Det er Lindland Maskin som er innleid for å kjøre anleggsmaskinene. Flere hundre tusen tonn dyrbar stein er eksportert til kontinentet hvert år.

I 2013 inngikk den gangen Velde Pukk AS avtale med Lyngdal kommune om bruk av industriområdet i Hausvik. Avtalen var undertegnet av daværende ordfører Ingunn Foss (H) og Ole Bernhard Eriksen. Avtalen ga Velde gratis enerett til uttak og mellomlagring/deponering av fjellmasse på kommunenes eiendom mot at området ble levert tilbake ryddet og grovplanert. Denne avtalen ble avløst av en ny avtale i 2019, undertegnet nåværende ordfører Jan Kristensen (H) og Ole Bernhard Eriksen, denne gangen på vegne av Velde Fjellboring AS.

Velde skulle flatsprenge og klarere for industri. Men ingen industri er etablert før en liten fiskeforedlingsbedrift ble etablert i 2022. Fra 2000 til 2005 drev Lyngdal Recycling opphogging av oljeinstallasjoner i området. Men denne virksomheten er opphørt for lengst.

Utviklingen i Hausvik blir brukt som et skrekkeksempel på hvordan det kan gå i Sodevika i Mandal der flertallet i kommunestyret i Lindesnes har sagt ja til å sprenge ned en kystidyll uten å ha avtaler om noe industrietablering.

Argument Agder traff lokalbefolkning i området ved Hausvik som klager over støy og støv i omgivelsene, og at Velde og Lindland har brutt en rekke lover og regler og opptrådd hensynsløs overfor miljøet. Dette er tema i den talen hytteeier Tone Fredriksen holdt i Buen kulturhus i Mandal tale 11. juni. Vi publiserte talen tirsdag 29.08.

Grunneier som er Lyngdal kommune, har utarbeidet en ny reguleringsplan der fjellet Håvåsen inngår for å få utvidet kommende industriområde med 70 dekar. Denne reguleringsplanen har det vært mye diskusjon rundt, og Statsforvalteren i Agder kom med flere innsigelser når planen ble lagt ut til offentlig høring tidligere i år. Velde sier selv at det vil ta ca 8 – 10 år å ferdigstille området dersom den nye reguleringsområdet med nedsprenging av Håvåsen ble vedtatt. Andre mener det vil forlenge anleggsperioden med 20 år.

Kommunestyret vedtok 29. juni i år at Håvåsen skulle tas ut av planen Velde Fjellboring mener vedtaket er i strid med intensjonene i den avtalen som ble inngått i 2019 mellom kommunen og Velde Fjellboring.

Det er inngått en intensjonsavtale mellom kommunen og Hausvik Energy Yard om mulig tilrettelegging for havvind-relatert industri. Det er mye usikkert om dette er mulig å realisere. Det avgjøres i oktober.

Argument Agder vil komme tilbake med artikler om situasjonen i Hausvik.

Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no

Les artikkelen direkte fra kilden