Argument: Fred

argumentagder.no
Argument: Fred

Argumentagder.no:

Synspunkt 14.02.2023:: Partiet Rødt i Lindesnes har hatt årsmøte og ønsker blant annet at Norge skal stille fredsforhandlinger som betingelse for våpenhjelp

Av Petter Thilesen, publisert 14.02.2023

Vi vil ha fred i hele verden! Vi vil ha fred i Ukraina!

Fred er ikke noe som kommer av seg selv – fred må på samme måte som krig kjempes frem til seier. Fred er sannsynligvis ikke å sende våpen til Ukraina, som betyr å kaste mer ved på bålet.

Fred er heller ikke å hate fienden. Rødt Lindesnes mener at alle mulige og umulige krefter må settes inn på å stoppe krigen og finne en politisk løsning mellom Ukraina og Russland. Den Norske regjeringen må ta initiativ og sørge for at partene i konflikten møtes snarest. Rødt Lindesnes fordømmer Russlands invasjon av Ukraina og avvisningen av en politisk løsning. Krigen holdes i gang av Russland, Ukraina, Nato og vestlige land.

Faren er stor for at denne konflikten utvikler seg til en ny verdenskrig

Noe av krigens foranledning ligger i at Nato i mange år har presset grensene mot Russland ved innlemmelse av nabolandene og utplassering av militærbaser uten å anse dette som en ny kald krigssituasjon. Kjensgjerningen om 1000 drepte daglig oversees og det ser ut som et menneskeliv er langt mindre verdt enn en mulig seier over Russland. Russland bomber Ukraina på en måte som nesten er uopprettelig og løsningen på konflikten forlenges på ubestemt tid. Faren er stor for at denne konflikten utvikler seg til en ny verdenskrig. Hva skjer f.eks når Russland i desperasjon bomber transportlinjene med våpenleveranser til Ukraina

Diskusjonene om Norge skal gi våpen eller ikke er dessverre ikke lenger en sak på den politiske agendaen. Rødt Lindesnes mener dette spørsmålet igjen må på agendaen fordi vi alle har et ærlig ønske om fred. Ressursbruken til våpen og militær er også så stor at den påvirker hele verdensøkonomien og er også med på å skape større og større avstand mellom fattig og rik. Problemene verden står ovenfor de nærmeste årene er så alvorlige at det å opprettholde en krig er å gå baklengs.

Norge kan sette betingelser for våpenhjelp ved å kreve at det blir gjennomført reelle fredsforhandlinger. Den norske regjeringen må i samarbeid med FN på banen og kreve fredsforhandlinger, finne fredsforhandlere og tilby all nødvendig støtte for å få slike forhandlinger igang.

Stopp krigen!

Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller swend til post@argumentagder.no

Les artikkelen direkte fra kilden