Argument: Filantropi eller fasade? En nærmere titt på Nicolai Tangens “gave”

argumentagder.no

Argumentagder.no:

Synspunkt 14.05.2024: Tangensamlingen er overført til en stiftelse der Tangen under åpningen av Kunstsilo avslørte at han selv er aktivt involvert i forvaltningen av kunstsamlingen.

Av Einar Øgrey Brandsdal, publisert 14.05.2024

Tangen får en idè

I de sene kveldstimene i London, mens han for noen år tilbake delte en flaske vin med en venn, ble Nicolai Tangen inspirert til å donere sin omfattende kunstsamling til det han omtalte

som sin "hjemby" Kristiansand. Nicolai Tangen, kjent som oljefondssjef og grunnlegger av Ako Capital, fant plutselig inspirasjonen til en av sine største donasjoner til nå. Den påfølgende uken, flyttet han handling til ord ved å reise til Kristiansand for å diskutere potensielle plasseringer for kunsten med ordføreren, en kjent figur fra hans tidligere liv. Men bak denne gavmildheten, slik det er utførlig dokumentert i magasinet Formue, nr. 1, 2016, ligger det nok en dypere og mer kalkulert begrunnelse. Resultatet ble det nylig åpnede Kunstsilo-museet.

En lek med ord?

I artikkelen fra 2016 reflekterer Tangen selv over sin samling som den gang rommet over 1000 kunstverk. Konklusjonen ble at han ikke ønsket å overlate denne verdien til sine barn, men heller til sin hjemby. Men var det alvorlig ment, eller var det heller en lek med ord en sen kveldstime? For hva var det Tangen fikk som ide den kvelden mens han drakk vin? Var det å gjøre som moren hadde lært ham? Å gi fra seg det fineste man har uten noen form for restriksjoner? Eller var det noe annet?

Utlån under kontrollerte vilkår

Det er viktig å merke seg at ideen om en "hjemby" som mottaker av en gave er utfordrende. For et stedsnavn som Kristiansand er ingen juridisk enhet som kan eie eller motta eiendeler. I virkeligheten har verken Kristiansand kommune eller Sørlandets Kunstmuseum (nå Kunstsilo) mottatt noen formuesverdier fra Tangen. I stedet har kunsten blitt plassert i en stiftelse, Ako Kunststiftelse. Den er kontrollert av Tangens nære venner, og det er denne stiftelsen som er den rettmessige eieren av Tangens «gave».

Advokat Stian Berger Røsland fra advokatfirmaet Selmer, klargjør i et notat datert 5. mars 2019, at en gave i juridisk forstand krever en overføring av eiendomsrett. Røsland påpeker at siden Tangen har opprettholdt betydelig kontroll over kunsten gjennom vilkårene i samarbeidsavtalen med Kunstsilo, og har retten til å trekke tilbake kunsten ved eventuelt mislighold, representerer dette ikke en ekte gave, men snarere et utlån under strengt kontrollerte vilkår. Og et utlån er noe helt annet enn en gave. Det forbauser meg fortsatt at det finnes så mange politikere, journalister og oppegående mennesker som benekter dette forholdet.

Strategi for skatteoptimalisering

Denne "gaven" som tilsynelatende var ment å berike Kristiansand, kan under gitte forhold fungere mer som en strategi for skatteoptimalisering enn som en ren filantropisk handling. Ved å kanalisere donasjonen gjennom sin egen stiftelse, Ako Foundation i England, og videre til Ako Kunststiftelse i Norge, kan Tangen ha utnyttet skattefordeler som følger med slike transaksjoner.

Fradrag for donering av kunstverk

Praksisen med å "donere" til en stiftelse man selv kontrollerer er en metode for å redusere skattebyrden under dekke av filantropi. Dette kan være svært lønnsomt. I mange land tillater skattelovgivningen fradrag for donerte kunstverk. Disse fradragene reduserer direkte den skattepliktige inntekten til donoren. Hvis for eksempel en milliardær kjøper et kunstverk som senere etter verdistigning doneres en veldedig stiftelse kan skattefradraget baseres på den nye verdien. Dette reduserer inntektsgrunnlaget som igjen kan føre til redusert skatt. Samtidig beholder giveren kontroll over kunsten gjennom stiftelsen.

Ingen gave

Det som er helt sikkert, er at Nicolai Tangen ikke har gitt bort en gave verken til byen Kristiansand, Kristiansand kommune, eller Kunstsilo. Det er det mange som benekter, og for meg er det fascinerende å se hvor mange av Tangens venner som i media og på sosiale medier forsvarer at han har gitt en gave. For en gave, som advokat Røsland påpeker, er først en gave når man overfører eiendomsverdien til en annen motpart uten forpliktelser. Det har Tangen ikke gjort.

En illusjon

Tangen og hans støttespillere fornekter sannheten. Denne viljen til å ignorere fakta ser ut til å stimulere en sosial dynamikk som skaper en illusjon om en generøsitet som ikke eksisterer. De forsøker å få media og offentligheten til å tro på noe som ikke sant. Og forbausende mange biter på.

Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Les artikkelen direkte fra kilden

Legg igjen en kommentar