Argument: En kunnskapsløs, svak og lite ambisiøs energikommisjon

argumentagder.no
Argument: En kunnskapsløs, svak og lite ambisiøs energikommisjon

Argumentagder.no:

Synspunkt 09.02.2023: Kjernekraftverk er fremtiden mener Steinar Bergstøl Andersen (FrP) som ikke kan forstå at energikommisjonen fokuserer på vindkraft.

Av Steinar Bergstøl Andersen (FrP,) 8. Bystyrekandidat, Kristiansand Kommune,

publisert 09.02.2023

I februar så satt regjeringen ned en energikommisjon, mandatet var å finne måter som kunne sikre kraftoverskudd på sikt og øke energiproduksjonen. De har arbeidet i omtrent et år, og de kommer med løsninger som er utdaterte, svake, lite effektive og viser manglende evne til å ta innover seg at kjernekraft og vannkraft er fremtidens løsning på kraftproduksjon. De fleste land har de siste årene sett på løsninger som kan sikre økt og stabil energiproduksjon, og nærmest samtlige av våre sammenliknbare naboland peker på kjernekraft. I Storbritannia, Finland, Sveige, Frankrike, Polen og Tyskland så er det kjernekraft som pekes på som den naturlige, mest effektive, sikreste og stabile energiproduksjonen som kan gi tilstrekkelig med energi og kraftoverskudd.

Mens vår egen energikommisjon fremstår som totalt ubrukelige, når de tror at vindturbiner er bedre for Norge enn kjernekraftverk.

Norsk Kjernekraft AS er etablert av Trond Mohn, og han har nå etablert kontor i Kristiansand. Norsk Kjernekraft AS er av den klare oppfatning at Agder et egnet sted for etableringen av et kjernekraftverk på størrelse med et fotballstadion. Det er mindre modulære kjernekraftverk som serieproduseres, og kan gi strøm til 150 000 husstander, mot vindturbinene som heldigvis ikke ble noe av på Birkenes kunne gitt til 15 000 Husstander.

Kjernekraft er fremtiden, og majoriteten av befolkningen støtter etableringen av kjernekraft på norsk jord

Nå har det også kommet meningsmålinger som viser at et flertall i befolkningen ønsker kjernekraft, noe som står i strek kontrast til lederen av sandpåstrøingsutvalget (energikommisjonen) Lars Sørgard som mener at det ikke er folkelig støtte til kjernekraft, og derfor er noe av grunnen til at de valgte å ikke peke på det som et alternativ.. Forstå den det som kan. Opp igjennom årene så har ulike regjeringer satt ned kommisjoner, mange har vært nyttige, men noen har bare sørger for kunnskapsløse tiltak, som verken kan eller vil gjøre oss om til en energiproduserende stormakt.

Kjernekraft er fremtiden, og majoriteten av befolkningen støtter etableringen av kjernekraft på norsk jord. Alle skjønner at et kjernekraftverk gir billigere, mer forutsigbar, og stabile priser på strøm, og er langt mer effektivt enn vindkraft. De eneste som ikke skjønner det, er vel de de satt inn i Energikommisjonen. Jeg er klar som glass på at vi må få på plass et nytt, moderne og effektivt kjernekraftverk i Agder, som sikrer at vi tar en posisjon i fremtidens energiproduksjon.

Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no

Les artikkelen direkte fra kilden