Argument: Dokumentasjon

argumentagder.no
Argument: Dokumentasjon

Argumentagder.no:

Kommentar 04.07.2024: Politisk redaktør i avisen KRS, Gunnar Stavrum, er ikke nådig i sin vurdering av den profilerte samfunnsdebattanten Nils Nilsen. Som han mener er redusert til en bagatell og plassert i et digitalt hundebur.

Av Bernt H. Utne, publisert 04.07.2024

Artikkel uten dokumentasjon

"Leserne ønsker dokumentasjon" skriver politisk redaktør Gunnar Stavrum 1. juli i en artikkel der han hevder at "vaktbikkja» "Nils Nilsen er satt i digitalt hundebur". Men kravet til dokumentasjon gjelder tydeligvis bare alle andre. Ikke ham selv. For artikkelen er kjemisk fri for enhver dokumentasjon som underbygger påstanden. Samtidig lovpriser han det han kaller "redaktørstyrte" medier, og rakker ned på alle sosiale medier og det han foraktelig kaller for "blogger." De følger nemlig ikke de nødvendige "presseetiske normer". Sier Gunnar Stavrum.

Nils Nilsens valgresultat

Men la oss ta en nærmere titt på hovedbudskapet til artikkelen. Den "lokale synseren Nils Nilsen er redusert til en bagatell" mener Stavrum, og henviser til valgresultatet 2023 der Nilsens parti, Sørlandspartiet, "fikk under 500 stemmer." Valgresultatet fremkommer av valgstyrets møtebok. Der fremgår det på side 64 at valglisten for Sørlandspartiet fikk 456 stemmer. Som forhåndskumulert fikk Nilsen et stemmetillegg (25 %) på 114 stemmer. Av de som stemte på Sørlandspartiet ga nesten halvparten (209) Nils Nilsen en personstemme. Dessuten mottok Nilsen hele 224 såkalte "slengere" fra velgere som stemte på andre partier enn Sørlandspartiet. Nils Nilsen fikk altså 456 listestemmer, pluss 547 personstemmer, til sammen 1003 stemmer.

Valgsystem for kommunestyrevalg

Med 56821 avgitte og godkjente listestemmer i Kristiansand fordelt på 57 mandater kunne altså Nils Nilsen med knapp margin fått en plass i bystyret (997 stemmer pr mandat). Hvis valget utelukkende hadde vært et personvalg. Men det er det i Norge ikke. For ved kommunestyrevalg svarer velgerne på to spørsmål i rekkefølge. Det første spørsmålet er fordelingen av mandater mellom partiene. Det avgjøres ved hvilken valgliste (listestemme) som legges i stemmeurnen, og forteller hvilken politisk retning velgerne ønsker for kommunen. Dernest følger personstemmene, som avgjør hvilke av kandidatene på den valgte liste som skal få plass i bystyret. Med kun 456 listestemmer til Sørlandspartiet nådde Nilsens parti ikke opp ved fordelingen av mandater i bystyret (minimum 997 listestemmer pr. mandat). Han kunne således ikke fått plass i bystyret, uansett antall personstemmer.

Mange personstemmer til Nils Nilsen.

Men antall personstemmer, og særlig antall slengere, forteller mye om kandidatens folkelige appell i velgermassen. Og da er det interessant at kun fire andre kandidater har fått flere slengere enn Nils Nilsen. Veteranen Vidar Kleppe topper ubestridt listen med hele 372 slengere. Deretter følger Hildegun Marie Tønnesen Seip (MDG) med 261 og Kenneth Mørk (Ap) med 252. Til tross for at ordfører Mathias Bernander leder bystyrets ubetinget største parti må han nøye seg med 226 slengere. Det er bare to flere enn Nils Nilsens 224, og indikerer at Nilsens popularitet blant velgerne er langt høyere enn Gunnar Stavrum er villig til å innrømme.

Og studerer man antall personstemmer i forhold til antall listestemmer er Nils Nilsen i en divisjon for seg selv. Han fikk totalt nærmere 120 % flere personstemmer enn antallet som stemte på partiet hans. Nærmeste konkurrent var Vidar Kleppe med 98 %.

Stavrums fasit

Hvilken politiske innflytelse Nils Nilsen nå har i samfunnet er for de fleste vanskelig å fastslå. Bortsett fra for Gunnar Stavrum. For han vet det. Og det så gar uten å vise til dokumentasjon. Men det er åpenbart ikke nødvendig. For han leder jo et "redaktørstyrt medium". Som attpåtil følger de presseetiske regler. Og da så.

Kommentarer? Gå til vår Facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Les artikkelen direkte fra kilden

Legg igjen en kommentar