Antibiotikaresistens drepte flere mennesker enn HIV og malaria i 2019

Politikeren.com

Read Time:1 Minute, 43 Second

Mer enn 1,2 millioner mennesker døde av medisinresistente infeksjoner i 2019, ifølge en ny studie.

Forskningen publisert i Lancet , som analyserte data fra 204 land og territorier, avslører at antimikrobiell resistens nå er en ledende dødsårsak over hele verden, høyere enn HIV eller malaria.

Studien anslår at den forårsaket 1,27 millioner dødsfall i 2019 og var assosiert med ytterligere 4,95 millioner. ( covid-19 har på sin side foresaket med eller av 5.6 millioner dødsfall på over to år med pandemi, antibiotikaresistens tar dermed nesten dobbelt så mange liv hvert år som covid-19 )

Disse dødsfallene skjedde på grunn av vanlige infeksjoner som tidligere kunne behandles – inkludert nedre luftveisinfeksjoner som lungebetennelse og infeksjoner i blodet – fordi bakteriene som forårsaker dem har blitt resistente mot behandling.

«Disse nye dataene avslører den sanne omfanget av antimikrobiell resistens over hele verden, og er et klart signal om at vi må handle nå for å bekjempe trusselen,» sa Chris Murray, studiens medforfatter og professor ved Institute for Health Metrics and Evaluation ved University of Washington i USA.

«Tidligere estimater hadde spådd 10 millioner årlige dødsfall som følge av antimikrobiell resistens innen 2050, men vi vet nå med sikkerhet at vi allerede er langt nærmere det tallet enn vi trodde. Vi må utnytte disse dataene til kursriktig handling og drive innovasjon hvis vi ønsker å ligge i forkant i kappløpet mot antimikrobiell resistens».

Fattige land rammes hardest. I Afrika sør for Sahara ble 24 dødsfall per 100 000 forårsaket direkte av antimikrobiell resistens og 99 dødsfall per 100 000 var assosiert med det.

I høyinntektsland førte det direkte til 13 dødsfall per 100 000 og 56 dødsfall per 100 000 var forbundet med det.

Mens antimikrobiell resistens utgjør en trussel for mennesker i alle aldre, ble små barn funnet å ha spesielt høy risiko, med rundt en av fem dødsfall som kan tilskrives antimikrobiell resistens hos barn under fem år.

https://www.euronews.com/next/2022/01/20/antibiotic-resistance-killed-more-people-than-hiv-or-malaria-in-2019-says-a-new-study

Happy

Happy

0 0 %

Sad

Sad

0 0 %

Excited

Excited

0 0 %

Sleepy

Sleepy

0 0 %

Angry

Angry

0 0 %

Surprise

Surprise

1 100 %

Les artikkelen direkte på Politikeren