Alternativ Media: Sjokk-tall fra SSB | Jan Terje Voilås

alternativ-media.com

alternativ-media.com:

SSB publiserte i går de siste døds-tallene for 2022, og det var litt av en bombe.

Perspektiv: Den høyeste overdødeligheten (målt mot snittet av de 5 foregående år) jeg har tall for var i 2012 med 384 (0,9%) flere døde enn forventet gjennom hele året, et snitt på 32 per måned. 

I Desember 2022 døde 768 flere enn forventet, et tall som er forventet å stige noe, altså dobbelt så høyt som for HELE 2012. Dette er 2301% høyere enn månedssnittet for 2012. Overdødeligheten i desember var på 20,7%. Hver eneste dag i desember døde 24,8 flere personer i Norge enn desember-snittet for perioden 2016-2020. 

Desember bringer den totale overdødeligheten registrert de siste 18 månedene opp i 7190 (11,9%), som statistisk sett er på nivå med en 500-års katastrofe. I 11 av de siste 18 månedene har Norge opplevd høyere overdødelighet enn i hele 2012. Om dette ikke høres så ille ut, så snakker vi her om 6,8% flere innbyggere enn i hele Risør kommune (6735). 

Antall fødte i desember er enda ikke publisert, men tall så langt indikerer at fødselsoverskuddet i Norge i 2022 vil falle med mellom 55-65%, som neppe noen gang før har skjedd. Innvandring vil i 2022 stå for 85-90% av hele befolkningsveksten.

Tall fra FHI kan videre fortelle at mellom 1/7-2022 og 15/12-2022 døde 5% av samtlige som i denne perioden ble smittet av Covid-19. Det er 50 ganger høyere dødelighet enn hva som globalt var tilfelle for Covid-19 FØR mRNA-vaksineringen startet. I Norge har 96,8% av alle C19-smittede og 90,7% av alle C19-døde skjedd ETTER at vaksineringen startet.

Norge befinner seg nå i en helsekatastrofe av monumentale dimensjoner, som ifølge FHI er påført landet som resultat av en politisk beslutning. I tillegg til en overdødelighet på over 7000 mennesker på 18 måneder, og trenden er stigende, så er sannsynligvis flere 10-talls tusen mennesker i tillegg så vaksineskadet at det har gått ut over deres evne til lønnet arbeid. Ingen har oversikt over hvor stort omfanget er, men man trenger ikke være ekspert for å skjønne at dette på sikt kan få dramatiske konsekvenser for hele det norske samfunnet. 

Øverste politiske ledelse i FRP og KRF, ledelsen i FHI og Helsedirektoratet og NRK og landet største aviser har blitt informert og har visst om hva som nå skjer i lang tid, men ingen løfter en finger. Adm.Dir. Camilla Stoltenberg (FHI) og Stortingsrepresentant Erlend Wiborg (FRP) ble informert så tidlig som i fjor sommer, men har i likhet med resten av landets øverste ledelse meg bekjent ikke foretatt seg noe i denne saken. Den eneste norske politiker jeg kjenner til som har tatt til orde for etterforsking er Fylkestingsrepresentant i Rogaland Susanne Heart. Hun ble straks stemplet som spreder av misinformasjon og konspirasjonsteorier. Dette er IKKE misinformasjon og konspirasjonsteorier, men harde fakta fra FHI og SSB som ikke bare beviser at Susanne Hearth har rett, men at hun dertil er en av ytterst få norske politikere som virkelig representerer sine velgere.

Jeg kan forstå at det er vanskelig å innrømme ansvar i et medisinsk eksperiment som har gått så katastrofalt galt som mRNA-vaksineringen, uten å vite noe som helst om hva disse vaksinene inneholder, langt mindre hva eksperimentet kunne lede til. Men nå vet dere, har visst i lang tid, uten å gjøre annet enn å fortsette dette groteske medisinske eksperimentet på det norske folk, med fulle sykehus, stadig flere døde og enda flere skadde som resultat. Jeg har tidligere bedt om at vaksineringen umiddelbart stoppes, uavhengig etterforskning iverksettes og at en lang rekke tiltak iverksettes for alle som har blitt presset og/eller forledet til å delta i dette eksperimentet uten grundig informasjon, men får ingen reaksjon fra relevant byråkratisk og politisk ledelse, som f.eks. at noen kan bevise at data fra FHI og SSB presentert nedenfor er feil. 

Kan jeg spørre deg Sylvi Listhaug, leder av Norges fjerde største politiske parti; –Hvor mange flere må dø eller få sin helse delvis eller fullstendig ødelagt av disse vaksinene før du viser ansvar, presenterer fakta og forlanger etterforsking og svar for åpen mikrofon i Stortingets spørretime? Jeg og resten av landets befolkning ville satt stor pris på et konkret svar fra deg.

Jeg vil komme tilbake med mer fakta og statistikk etter hvert som disse offentliggjøres, men dette er så viktig at jeg velger å dele data som allerede er publisert. Jeg gjør oppmerksom på at tabell 2 og 3 kun dekker data frem til 15 Desember 2022, da FHI på det tidspunktet stoppet publisering av C19-relaterte dødsfall:

Fyll in din epostadresse og abonner gratis på våre artikler

Les artikkelen direkte på Alternativ -Media