AJP 58 | Rolf S. Kevin – verre angrep enn 2. verdenskrig

Antijantepodden.no

83 år gamle Rolf S. Kevin har gjennomlevd 2. verdenskrig, men mener at det angrepet vi står under nå er mye verre. Kevin har offisersutdanning og har jobbet innen skipsfart, men han har også jobbet med prosjekter der desentralisering, økologi og effektiv energibruk står sentralt. Han har observert et overmot innen naturvitenskapen og teknologien, der man endrer genere på både planter og dyr og dermed skaper ubalanser i naturen. Nå går man mer aggressivt til verks mot mennesket også. Han mener at disse kyniske vitenskapsfolkene glemmer helt menneskets sjel og åndelighet, men han gleder seg over at millioner av mennesker verden over ser dette for hva det er, og kobler seg fra systemet. Kevin er sentral i oppbyggingen av THRIVE Solutions Hub i Norge, der de forsøker å bygge opp et desentralisert samfunn som skal favne alle våre behov.

KILDER:
› Petroliumbasert medisin
  • petroleum based medicine (søk)
  • How & Why Big Oil Conquered The World
  • The Flexner Report (søk)
› Rockefeller
  • John D Rockefeller (søk)
  • corbettreport
› Vidkun Quisling (søk)
› Operation Paperclip (søk)
› Operation Mockingbird (søk)
› AJP 43 | Mattias Desmet – people are being hypnotised
› Corona Investigative Committee
  • CIC @ Odysee
  • Grand Jury
› placebo and nocebo (søk)
› krisetelefoner økning korona (søk)
› selvmord økning korona (søk)
› Teknokrati – AJP 52 med Patrick Wood
› Gavi Solberg Bill Gates (søk)
› Robert Malone warns against mRNA (søk)
› World Economic Forum
  • WEF – Welcome to 2030. I own nothing.
  • Welcome to 2030. I own nothing, have no privacy, and life has never been better – World Economic Forum
  • Ida Auken (søk)
    ◦ Young Global Leader Ida Auken
  • Fact check” The WEF does not have a stated goal to have people own nothing by 2030
› Government of Canada – Exploring Biodigital Convergence
› THRIVE Solutions Hub
  • Foster Gamble (søk)
› Selvberget på 90-tallet – Berit og Johannes i Rognstadlia, Hurdal
› Bullshit Jobs 2018 book (søk)
› Freedom Convoy 2022 (søk)
› Central Bank Digital Currency (CBCD)
› REKO-ring
› Zack Bush MD (søk)
› Sykehusinnleggelser med COVID-19-smitte
› Øystein Stray Spetalen – fordelsfolka
› tyskertøser (søk)

Opptaksdato: 2022-03-08
Publiseringsdato: 2022-04-29

Last ned episoden

Gå direkte til Antijantepodden