AJP 31 | Helge Morset – får ikke vite begrunnelsen for nedstengingen

Antijantepodden.no

Advokat Helge Morset er leder for koronautvalget til Den internasjonale juristkommisjon avdeling Norge (ICJ Norge). Han har ventet i over ett år på svar fra myndighetene angående beslutningsgrunnlaget for å stenge ned samfunnet. Han påpeker at i et demokrati er det forventet at man kan legge frem slik dokumentasjon, slik at makthaverne kan holdes ansvarlige for inngrepene de har gjort i folks liv. Til tross for unnskyldninger om slettede notater, sms-er og ønske om hemmelighold i 60 år, mener han at myndighetene må kunne bevise at koronatiltakene har vært forholdsmessige, ellers er tiltakene ulovlige.

Opptaksdato: 2021-10-29
Publiseringsdato: 2021-11-02

Last ned episoden

Gå direkte til Antijantepodden