41 trillioner kroner er brukt på fornybar og null reduksjon i fossile energier er oppnådd

Fakta360.no

fakta360.no:

Klimasvindelen fortsetter i det internasjonale markedet med full styrke. De Norske institusjoner og deres apologeter følger opp og durer på med å spre fryktpropaganda om jordens undergang og dommedag, om vi ikke vender om og endrer vårt samfunn dramatisk. Svovelpredikantenes tid er absolutt ikke over. Til tross for å ha kastet bort enorme summer på «fornybar» er ingen resultater oppnådd.

I løpet av de siste 20 årene har myndigheter verden over brukt enorme summer på å støtte klimaprofitører som leverer produkter til det grønne skiftet. Disse investeringene har vært mislykkede, og bruken av fossile energier har i stedet økt til et rekordhøyt nivå. I 2022 ble det brukt hele 136.585 TWh fossil energi, noe som er mer enn noen gang før. Fornybar energi har ikke hatt noen merkbar effekt på denne trenden.

Den absolutt største trussel verden står overfor nå er den globale energikrisen som vi faktisk allerede er godt inni. Over hele den vestlige verden ser vi at forbruket pr. innbygger går kraftig ned og dette samtidig som forbruket av energi og kostnadene totalt øker. Dette er nå i ferd med å ødelegge økonomien til middelklassen som vi ser sterke tendenser til i USA.

I Norge har vi merket energikrisen godt etter at inkompetente klimahysteriske politikere fikk satt i gang strømkablene til utlandet. Fornybar profitørene har jublet i takt med at arvesølvet selges til utlandet og befolkningen blir flådd av enorme strøm og drivstoffkostnader. Det hele toppet med renteheving og en inflasjon snart ute av kontroll. Hurra for Norge og alt det dærre der…

Der finnes imidlertid en løsning. Se filmen og bedøm selv:

Loading

Les artikkelen direkte på fakta360.no

Legg igjen en kommentar