Avdekt.no

Arealet med is på Nordpolen har holdt seg stabilt i 20 år. Dette til tross for at 300 klimaforskere var helt overbevist om at isen på Nordpolen skulle smelte bort innen 2015.

Adresseavisen skrev i 2008 at: «Arktis blir isfritt om sju år. Global oppvarming vil føre til at Arktis vil være fri for sommeris senest i 2015.». Men realiteten er at isforholdene på Nordpolen har holdt seg helt stabile i de siste 20 årene.

31. mars 2004 ble det registrert 14.853 millioner km2 is på Nordpolen og 31. mars 2024 ble det registrert 14.851 millioner km2.

Rekordvarmen i 2023

Sist sommer teppebombet mediene oss med varmerekorder, og lenge før året var omme kåret FN 2023 til det varmeste året noensinne.

Men hvordan kunne isforholdene på Nordpolen holde seg stabile igjennom historiens varmeste år? Kan det ganske enkelt være fordi at temperaturmålinger er lettere å manipulere enn ismasser?

Estimat er et annet ord for gjetning, og norske medier skiller ikke lenger på estimater og målinger når det gjelder klima. Dette har Ole Østlid i Værstat skrevet mye om.

Urbanisering er annen feilkilde, fordi temperaturer øker når målestasjoner blir omkranset av asfalt og bygninger. Den uavhengige klimaforskeren Willie Soon har dokumentert at dersom man bare inkluderer de rurale målestasjonene, så er temperaturøkningen slettes ikke så dramatisk.

Kulde som normaltilstand

FNs klimapanel og norske klimaforskere med Bjørn Samset i spissen sier at klimaet har vært stabilt i tusenvis av år, og at en global oppvarming på 1,1 grad kom først etter førindustriell tid.

Men det er ikke tilfeldig at denne førindustrielle tiden også kalles den lille istiden, en tid preget av kulde, dårlige avlinger, sult, sykdom, kriger og død. Store jordbruksareal ble lagt brakk i både Kina og Europa og befolkningstallet sank dramatisk.

Iskjernedataene fra Grønlandland
GISP2 Iskjernedataene fra Grønlandland viser at nåtidens temperatur ligger under gjennomsnittet etter istiden, og disse temperaturene stemmer også perfekt overens med de historiske kildene i Norge og Europa.

I bronsealderen var det så varmt at Hardangervidda og Dovrefjell var dekket av frodige skoger. (Se kurven over).

Det var hele 3 grader varmere enn i dag, men CO2 nivået var lavt. Også i romertiden og vikingetiden var det varmere enn i dag, samtidig som CO2 nivået var mye lavere, noe som viser at CO2 ikke er den avgjørende driveren av temperatur.

Men i Norge har det politiske etablissementet vedtatt at CO2 styrer klimaet og at vi nå lever midt i en forferdelig klimakrise.       

Så i dette bakvendtlandet stemples du som en klimafornekter dersom du sier at nåtiden ikke er spesielt varm, fordi vi nylig kom ut av den lille istiden. Pressen desinformerer oss med falske estimater og feilslåtte spådommer – noe de stabile ismassene på Nordpolen er et godt bevis på!   


Kommenter gjerne på Facebooksiden


avdekt.no har ikke reklameinntekter. Det er derfor til stor hjelp om du har kan Vippse noen kroner til 915 81 146
Vipps en slant til avdekt.no

Faktisk.no sier at de faktasjekker det offentlige ordskiftet og avdekker falske påstander og historier som sprer seg i det norske samfunnet, men det stemmer ikke – les mer om Faktisk.no herLes artikkelen direkte på https://avdekt.no

Legg igjen en kommentar