WHO? En korrupt ulv i fåreklær?

Derimot.no

derimot.no:

Kan vi stole på WHO?

Av F. William Engdahl

Den mest innflytelsesrike helse-organisasjonen i verden med det nominelle ansvaret for globale helse- og epidemispørsmål er FNs Helseorganisasjon, WHO, med base i Genève. Men få kjenner til de faktiske mekanismene for dens politiske kontroll, de sjokkerende interessekonfliktene, korrupsjon og mangel på åpenhet som gjennomsyrer byrået som antas å være den upartiske guiden for å komme gjennom den nåværende COVID-19-pandemien. Følgende er bare en del av det som har blitt offentliggjort.

Erklæring av en pandemi?

Den 30. januar erklærte Tedros Adhanom, generaldirektør i WHO, en folkehelse-krise av internasjonalt format eller en såkalt PHIEC. Dette kom to dager etter at Tedros møtte Kinas president Xi Jinping i Beijing for å diskutere den dramatiske økningen i alvorlige tilfeller av et nytt koronavirus i Wuhan og omliggende områder. Da Tedros kunngjorde den akutte PHIEC-erklæring, berømmet han også de kinesiske karantenetiltakene. Dette var svært kontroversielle tiltak for å sikre folkehelsen, har aldri vært forsøkt på hele byer i moderne tid, og enda mindre i hele land. Merkelig nok kritiserte Tedros samtidig andre land som blokkerte flyvninger til og fra Kina på grunn av denne underlige nye sykdommen, noe som førte til anklager om at han urettmessig forsvarte Kina.

Tedros Adhanom Ghebreyesus er en etiopisk mikrobiolog og internasjonalt anerkjent malariaforsker, som har fungert siden 2017 som generaldirektør for Verdens helseorganisasjon. (Fra Wikipedia)

De tre første tilfellene i Wuhan ble offisielt rapportert 27. desember 2019, en hel måned tidligere. Tilfellene ble alle diagnostisert med lungebetennelse fra en «spesiell» eller ny form for SARS Koronavirus. Viktig å merke seg er at den største bevegelsen av mennesker gjennom et standard år er Kinas nyttår- og vårfestival, der rundt 400 millioner innbyggere reiser over hele landet for å være hos familien. Den gikk av stabelen fra 17. januar til 8. februar. 23. januar klokken 02.00, to dager før begynnelsen av de faktiske nyttårsfestene, erklærte myndighetene i Wuhan en enestående innlåsing av alle byens 11 millioner innbyggere fra klokken 10 samme dag. Hundretusener om ikke flere millioner innbyggere flyktet da i panikk for å unngå karantenen.

Da WHO erklærte sin bekymring for den internasjonale folkehelsen 30. januar, hadde kostbare uker gått tapt for å kapsle inn sykdommen. Likevel berømmet Tedros kritikkløst de «enestående» kinesiske tiltakene og kritiserte andre land for å ha lagt «stigma» på kinesere ved å kutte reiser.

Med referanse til Wuhans COVID-19 spredning og hvorfor WHO ikke kalte det en pandemi, uttalte WHO-talsmannen, Tarik Jasarevic: «Det er ingen offisiell kategori (for en pandemi) … WHO bruker ikke det gamle systemet med 6 faser – som varierte fra fase 1 (ingen rapporter om dyreinfluensa som forårsaker infeksjoner hos mennesker) til fase 6 (en pandemi) – som noen kanskje er kjent med fra H1N1 i 2009. ”

Deretter kunngjorde Tedros Adhanom, i en bisetning, for første gang at WHO kalte denne spesielle koronavirussykdommen, nå omdøpt til COVID-19, en «global pandemi.» På det tidspunktet sa WHO at det var mer enn 118 000 tilfeller av COVID-19 i 114 land, med 4 291 dødsfall.

2009 WHO – Falsk pandemi med H1N1 svineinfluensa

Influensa A-virus subtype H1N1 er undertypen av influensa A-virus som var den vanligste årsaken til menneskelig influensa i 2009, og er assosiert med utbruddet fra 1918 kjent som den spanske influensa. (Fra Wikipedia)

På grunn av en tidligere fiasko og skandale i 2009 over erklæringen om en global pandemi rundt «svineinfluensaen» eller H1N1 som det ble kalt, bestemte WHO seg for å droppe å bruke begrepet pandemi. Årsaken til fiaskoen viser korrupsjonen som er typisk for WHO-institusjonen.

Bare noen uker før de første rapportene i 2009 om et meksikansk barn som ble smittet av et nytt H1N1 svineinfluensa-virus i Veracruz, hadde WHO stille endret den tradisjonelle definisjonen av pandemi. Det var ikke lenger nødvendig at en rapportert sykdom var ekstremt utbredt i mange land og ekstremt dødelig eller svekkende. Det trengte bare å være utbredt, som sesonginfluensa, for at WHO-eksperter ønsket å erklære det en pandemi. WHOs definisjon av H1N1-symptomene var de samme som en sterk forkjølelse.

Margaret Chan Fung Fu-chun er en kinesisk lege fra Hongkong. Hun har slektsrøtter i Shunde i provinsen Guangdong. Den 8. november 2006 ble hun valgt til ny generaldirektør for Verdens helseorganisasjon … (Fra Wikipedia)

Da daværende WHO-generaldirektør dr. Margaret Chan offisielt erklærte et fase 6 globalt pandemisk nødstilfelle, som igjen utløste nasjonale nødprogrammer, inkluderte det milliarder av dollar til kjøp av påståtte H1N1-vaksiner. På slutten av influensasesongen 2009 viste det seg at dødsfallene på grunn av H1N1 var små i forhold til den normale sesonginfluensaen. Dr Wolfgang Wodarg, en tysk lege som spesialiserer seg i pulmonologi, var da formann for Europarådets parlamentariske forsamling. I 2009 ba han om en utredning om påståtte interessekonflikter rundt EUs reaksjon på svineinfluensapandemien. Også det nederlandske parlamentet oppdaget at professor Albert Osterhaus ved Erasmus-universitetet i Rotterdam, en nøkkelrådgiver for WHO om influensa, og som var sentral i den verdensomspennende H1N1-influensa-pandemi-erklæringen, samtidig ville tjene godt på de milliardene av euro brukt på vaksiner angivelig rettet mot H1N1.

Mange av de andre vitenskapelige ekspertene fra WHO som rådet Dr Chan til å erklære pandemien, mottok penger direkte eller indirekte fra Big Pharma inkludert GlaxoSmithKline, Novartis og andre store vaksineprodusenter. WHO-erklæringen om svineinfluensapandemien var falsk. 2009-10 så den mildeste verdensomspennende influensaen siden medisinerne begynte å rapportere influensaer. Pharma-gigantene tok inn milliarder i prosessen.

Det var etter pandemiskandalen i 2009 at WHO sluttet å bruke den 6-fase pandemiske erklæringen og gikk over til den heller vage og forvirrende “Public Health Emergency of International Concern.” Men nå bestemte Tedros og WHO seg for vilkårlig å gjeninnføre begrepet pandemi, og innrømmet samtidig at de fremdeles er midt i en prosess for å skape en ny definisjon av begrepet. «Pandemic» utløser mer frykt enn «Public Health Emergency of International Concern.»

WHOs SAGE er fortsatt i interessekonflikt

Til tross for den enorme interessekonflikt-skandalen i 2009-10 som knyttet Big Pharma til WHO, har WHO under Tedros i dag gjort lite for å rense ut korrupsjon og interessekonflikter.

Den nåværende WHO Scientific Advisory Group of Experts (SAGE) er full av medlemmer som mottar «betydelige økonomiske» midler fra enten store vaksineprodusenter, Bill and Melinda Gates Foundation (BGMF) eller Wellcome Trust. I WHOs siste publisering av de 15 vitenskapelige medlemmene av SAGE hadde ikke færre enn 8 en potensiell interessekonflikt i henhold til WHOs lovverk. I nesten alle tilfeller inkluderte den «betydningsfulle økonomiske» finansiereren av disse 8 SAGE-medlemmene Bill and Melinda Gates Foundation, Merck & Co. (MSD), Gavi, Vaccine Alliance (en Gates-finansiert vaksinegruppe), BMGF Global Health Scientific Advisory Committee, Pfizer, Novovax, GSK, Novartis, Gilead og andre ledende legemiddelvaksine-aktører. Så mye for uavhengig vitenskapelig objektivitet hos WHO.

Gates og WHO

Intensjonene er det ikke noe å utsette på: Bill & Melinda Gates Foundation er verdens største transparante humanitære stiftelse, grunnlagt av Bill og Melinda Gates i 2000. Stiftelsens primære mål er globale; forbedre grunnleggende helsetjenester, redusere ekstrem fattigdom. Wikipedia

Det at mange av medlemmene i WHOs SAGE har økonomiske bånd til Gates Foundation, er veldig avslørende, selv om det ikke er overraskende. I dag er ikke WHO primært finansiert av FNs medlemsregjeringer, men av det som kalles et «offentlig-privat partnerskap» der private vaksinasjonsselskaper og grupper av typen Bill Gates-sponsede enheter dominerer.

I den siste tilgjengelige økonomiske rapporten fra WHO, fra 31. desember 2017, var litt mer enn halvparten av det generelle fondets budsjett på over 2 milliarder dollar til WHO bidrag fra private givere eller eksterne byråer som Verdensbanken eller EU. Langt de største private eller ikke-statlige finansiererne av WHO er Bill og Melinda Gates Foundation sammen med Gates-finansierte GAVI Vaccine Alliance og det Gates-initierte globale fondet for å bekjempe aids, tuberkulose og malaria (GFATM). Disse tre ga mer enn 474 millioner dollar til WHO. Bill og Melinda Gates Foundation alene ga WHO hele 324,6 millioner dollar. Til sammenligning ga den største statlige giveren til WHO, den amerikanske regjeringen, 401 millioner dollar.

GlaxoSmithKline er et britisk farmasøytisk selskap med hovedsete i London som jobber innenfor tre forretningsområder: reseptpliktige medisiner, vaksiner og handelsvarer. (Fra Wikipedia)

Blant andre private givere finner vi verdens ledende vaksine- og medikamentprodusenter, inkludert Gilead Science (som for tiden påstår å ha stoffet for behandling av COVID-19), GlaxoSmithKline, Hoffmann-LaRoche, Sanofi Pasteur, Merck Sharp og Dohme Chibret og Bayer AG. Legemiddelprodusentene ga flere titalls millioner dollar til WHO i 2017. Denne private pro-vaksineindustriens støtte til WHO-agendaen fra Gates Foundation og Big Pharma er mer enn en enkel interessekonflikt. Det er en de facto kapring av FN-byrået som er ansvarlig for å koordinere verdensomspennende reaksjoner på epidemier og sykdommer. Videre investerer Gates Foundation, verdens største på rundt 50 milliarder dollar, sine skattefrie dollar i de samme vaksineprodusentene inkludert Merck, Novartis, Pfizer og GlaxoSmithKline.

Med dette som bakgrunn burde det ikke komme som noen overraskelse at den etiopiske politikeren, Tedros Adhanom, ble sjef for WHO i 2017. Tedros er den første WHO-direktøren som ikke er medisinsk lege til tross for at han insisterer på å bruke Dr. som tittel. Han er doktor i filosofi innen samfunnshelse for «forskning som undersøker effekten av dammer på overføring av malaria i Tigray-regionen i Etiopia.» Tedros, som også var Etiopias utenriksminister fram til 2016, møtte Bill Gates da han var etiopisk helseminister og ble styreleder i det Gates-tilknyttede globale fondet mot hiv / aids, tuberkulose og malaria.

Tedros og Gates

Under Tedros har korrupsjonene og interessekonfliktene ved WHO fortsatt, til og med vokst. I følge en fersk rapport fra Australian Broadcasting Corporation (ABC), ble WHOs nødsituasjons-program i 2018 og 2019 under Tedros ledelse (og som nå er ansvarlig for WHOs for COVID-19s globale respons) sitert som den med høyest risiko. ABC bemerket «manglende finansiering av tilstrekkelig program- og beredskapsoperasjoner og mangelfull levering av resultater på landsnivå. ” ABC-rapporten fant videre at det også har kommet en «bølge av anklager om intern korrupsjon i hele organisasjonen, med påvisning av flere ordninger som tar sikte på å underslå store summer fra det internasjonale organet.» Ikke veldig betryggende.

I begynnelsen av mars sluttet Oxford University å bruke WHO-data om COVID-19 på grunn av gjentatte feil og uoverensstemmelser som WHO nektet å rette opp. WHO-testprotokollene for koronavirus-tester er gjentatte ganger blitt påklaget av forskjellige land, inkludert Finland for feil, falske positiver og andre mangler.

Dette er det WHO som vi nå forventer skal lede oss gjennom den verste helsekrisen i det siste århundre.

Oversatt av Bjørn Thorsønn

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde v/Sara Bakhshi@sarabakhshi

http://www.williamengdahl.com/englishNEO2Apr2020.php

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 3 381 ganger.

Post Views: 6 671

Les artikkelen direkte på derimot.no