Vil Russland bli den første post-globalistiske sivilisasjonsstaten?

Politikeren.com

Vi er for tiden vitne til historien under utvikling. USA og EU følger en strategi med enestående sanksjoner og isolasjon mot Russland for å bringe Russland i kne gjennom politisk og økonomisk tvang.

Det er tre fronter på slagmarkene i Ukraina:

  • Den militære fronten
  • Pengefronten
  • Mediefronten

Bortsett fra det faktum at denne stolte kjempenasjonen aldri har latt seg påtvinge noe tidligere, kan Vesten bli den ufrivillige jordmoren til verdens første sivilisasjonsstat med sine handlinger.

Er vi vitne til fremveksten av et helt nytt Russland og, i forlengelsen, fremveksten av en ny verden?

Blir Russland i hjørnet den første post-globalistiske sivilisasjonen som et alternativ til den nyliberale verdensordenen vi lever i? Vil det bli den første ‘sivilisasjonsstaten’?

Hva er en sivilisasjonsstat?

– En sivilisasjonsstat er et politisk og økonomisk system organisert rundt en omfattende kultur, som ofte omfatter et stort geografisk område. (Tenk Romerriket)

– Hovedmålet med politikk og økonomi i en sivilisasjonsstat er å beskytte og forsvare befolkningens kultur. Folkets kultur kommer først

– Sivilisasjonsstaten er altså inversjonen av nyliberal globalisme

Alle som tror at et land av denne størrelsen kan «avlyses» har utvilsomt mistet kontakten med virkeligheten. (Reproduksjon av bilder på internett)

Nyliberalisme   er ikke drevet av forestillinger som kultur, sivilisasjon, religion eller etnisitet. I stedet er den nyliberale orden et globalt system (snarere enn en sivilisasjon), kalt en regelbasert orden, som inkluderer kontroller og balanser i regjeringen, bedriftsbasert kapitalisme og forestillingen om menneskerettigheter.

Se Steve Turleys video hvis du vil vite mer om dette emnet og få en idé om retningen verden kan ta som et alternativ til den nye verdensordenen, som har blitt den dominerende kraften i Vesten.

Få tilgang til Dr. Steve Turleys arbeid her.

Les artikkelen direkte på Politikeren