Verden på hodet: Når faktasjekkere kommer med falske nyheter.

Derimot.no

Når faktasjekker viser seg å være propaganda

Faktasjekkere viser i våre dager stor aktivitet. Det som er fint med fakta, er at de kan etterprøves. Spesielt når det er tale om «faktasjekker» som ble foretatt for et år siden, som et eksempel fra den tyske fjernsynskanalen ZDF tydelig viser.

Av Anti-Spiegel (Thomas Röper)

Meningsmangfold og kritisk journalistikk er i dag ikke lenger ønsket i den vestlige verden. I stedet engasjerer hovedstrømsmediene såkalte «faktasjekkere» for å fortelle folk hva de skal mene. Det har ført til flere stilblomster, og jeg vil her vise et spesielt vakkert eksempel på dette.

En liten tidsreise

For å skjønne hva dette handler om må vi først gjøre noe som er litt vanskelig. La oss nå prøve å forestille oss at vi er tilbake i mai 2020. Det er vanskelig fordi vi – om vi liker det eller ikke – har vent oss til «den nye normalen». Men: I mai 2020 hadde vi fortsatt visse frihetsrettigheter i Vesten, og det som er realiteten i dag, var den gang så utrolig for alle at mennesker som advarte mot tendensene, ble diskreditert av mediene og til slutt drevet ut av Tyskland. Vi kommer til det om et øyeblikk.

Hadde en hevdet for 1,5 år siden at vi ville få et samfunn delt i vaksinerte og ikke-vaksinerte ville en bli kalt konspirasjonsteoretiker.

Man må prøve å tenke seg tilbake til en tid som nesten er glemt, hvor man ble kalt for konspirasjonsteoretiker om man advarte mot et klassedelt samfunn der vaksinerte ville ha flere rettigheter enn uvaksinerte. Den som i mai 2020 hevdet at noe slikt kunne bli mulig, ble slaktet sosialt og i mediene.

Utviklingen de siste ca.15 månedene får en til å tenke på frosken som man legger i en gryte, for deretter langsomt å øke temperaturen. Den merker ikke hvordan vannet langsomt blir varmere og til slutt begynner å koke, og den blir etter hvert kokt.

Akkurat det var det som skjedde med menneskene i den vestlige verden. De vennet seg langsomt til en tilværelse med stadig færre friheter, og de færreste merket hva som skjedde.

Hvordan man fikk folket til å føye seg

Jeg så i slutten av desember 2020 meldinger om at det var fare for at det ville bli opprettet en europeisk database hvor alle vaksinerte og uvaksinerte kom til å bli registrert og at vi ville få et klassedelt samfunn der uvaksinerte ville ha færre rettigheter enn vaksinerte. Det var i desember 2020 fortsatt så vanskelig å forestille seg at praktisk talt alle politikere kunne ha sverget på at det var helt utenkelig.

Men planene fantes allerede i desember 2020. Den gang var det noen i Spania som forsnakket seg og røpet at man ville registrere vaksinasjonsdataene i en sentral EU-database. Men da var det jo dumt at alle politikere den gang fremdeles hevdet at en slik database ikke var planlagt, ja at dette ville være utenkelig. Databeskyttelse og slikt, skjønner du.

Deretter fulgte jeg nøye med på utviklingen og rapporterte. I januar 2021 rapporterte jeg om den spanske meldingen og EUs planer om å opprette en slik database, mens dette ikke ble omtalt i hovedstrømsmediene og ble bestridt av myndighetene. 

person in white gloves with blue textile on lap
Bare de vaksinerte får fulle rettigheter

I begynnelsen av februar rapporterte jeg om skinndiskusjonen i etikkrådet og blant politikere, hvor noen anså et samfunn med en klassedeling som var basert på en vaksinasjonsstatus for å være utenkelig. At det bare var en skinndiskusjon for det dumme folket og at avgjørelsen for lengst var tatt, viser meldingen fra Spania, og dagens virkelighet bekrefter det.

Deretter gikk utviklingen raskt. Allerede i slutten av februar kom den første meldingen i den tyske pressen, som bekreftet det, for da ble det kjent at EU-kommisjonen planlegger å opprette en slik database. I mars bekreftet EU-kommisjonen så dette offisielt.

Utenkelig for et år siden, realitet i dag

Alt dette var i mai 2020 enda offisielt utenkelig, og den som våget bare å antyde det, ble slaktet i mediene. Samtidig forberedte mediene folk systematisk på nettopp dette, og i dag er det ingen som blir opprørt over begrensningene i de angivelig umistelige grunnrettighetene. Tvert imot: Nå blir de grunnleggende rettighetene ansett for å være privilegier som man må gjøre seg fortjent til gjennom en vaksinasjon. Hvis du ikke vil, har du rett og slett ikke noen grunnleggende rettigheter lenger.

Det er nå etter hvert til og med blitt slik at arbeidsgivere skal få tilgang til de ansattes helsedata. Det var inntil ganske nylig umulig å forestille seg, for helsen vår er det mest private vi har. Men det er nå bare fortid.

Om man bør synes at dette er bra eller ikke, er ikke det det handler om for meg. Det jeg er bekymret over, er den urimelige, ja rett og slett ondskapsfulle behandlingen kritiske mennesker i Tyskland blir utsatt for. De blir ærekrenket, forfulgt og truet – og det er dessverre ingen spøk.

KenFM var en tysk internettjournalistikkportal, etablert i 2011 av tysk TV- og radioprogramleder Ken Jebsen. Det er etterfølgeren til et tidligere eponymt radioprogram, som i løpet av ti år var vert for Ken Jebsen, som ble sendt fra 2001 til 2011 på ungdomskanalen Radio Fritz fra Rundfunk Berlin-Brandenburg. (Fra Wikipedia)

«Konspirasjonsteoretikeren» KenFM hadde rett

KenFM ble i kjølvannet av pandemien nesten umiddelbart utpekt til fiendebilde nummer én av medier og myndigheter. Grunn: KenFM advarte mot alt det som i dag har blitt til virkelighet.

Den 6.mai 2020 følte til og med ZDF seg nødt til å slippe løs sine faktasjekkere og hisse dem på KenFM. Under overskriften «Faktasjekk – Er det noe i ryktene om en obligatorisk vaksinasjon?» kunne man blant annet lese:

«Prominente konspirasjonsteoretikere som Ken Jebsen frykter en ‘vaksinasjonsplikt inn gjennom bakdøren’, som han sier i en Youtube-video som har blitt sett mer enn to millioner ganger. De frykter at de som ikke har noe vaksinasjonsbevis, ikke kan delta på bestemte arrangementer.»

Men det var ifølge ZDF sin «faktasjekker» naturligvis bare tøv.

«En talskvinne for helsedepartementet mistenker at det er en agenda bak ryktene som verserer på nettet om en slik lov: ‘Det er her tale om en kampanje som er blitt startet i de sosiale mediene, hvor det uriktig ble hevdet at det er planer om å innføre en vaksinasjonsplikt.’»

Faktasjekkere eller faen ta sjekkeren

I dag vet vi bedre. Såkalte 2G-regler (Minst ett av kravene «Geimpft»= vaksinert eller «Genesen»= gjennomgått infeksjon må være oppfylt.) blir nå innført. Det er altså akkurat det som skjer, som «konspirasjonsteoretikere» som KenFM så komme allerede i mai 2020: «Den som ikke har noe immunitetskort» – i dag praktisk nok tilgjengelig som en app, får ikke lov til «å delta på bestemte arrangementer

Dette eksempelet viser hva de selvutnevnte «faktasjekkerne» er verdt. Deres fakta er ikke fakta, det er tale om regjeringstro propaganda som har som mål å diskreditere annerledestenkende.

propaganda
Faktasjekkerne er propagandister for regjeringens politikk

Hvis det ikke hadde vært tilfellet og ZDF hadde vært opptatt av sannhet og bestrebet seg på å utøve kritisk journalistikk, måtte ZDFs «faktasjekker», som tok så grundig feil, i dag ha bedt KenFM om unnskyldning. Men det kommer naturligvis ikke til å skje.

Den gang – man må igjen bevisst prøve å tenke seg tilbake i tiden og huske hvordan det var – ville en kunngjøring av en vaksinasjonsplikt fortsatt ha ført til et opprør. Også det kunne man nemlig lese i ZDF-«faktasjekken»:

«Helseminister Spahn nevnte i det første utkastet et immunitetssertifikat. Dette er etter kritikk fra pasientforesatte, jurister og koalisjonspartner SPD ikke lenger aktuelt. Det ville kunne føre til at mennesker ville bli nektet adgang til bestemte lokaler om de ikke kan framvise et slikt sertifikat.»

For mindre enn halvannet år siden utløste det som nå er hverdagen i Vesten fortsatt kritikk og protester. I dag blir det tatt for gitt. Av dette ser man veldig klart hvordan den kontinuerlige koronapropagandaen i mediene har formet opinionen.

Folk venner seg gradvis til en forverring av sine livsforhold, akkurat som den berømte frosken i gryten.

Jakten på kritikere

Ken Jebsen har måttet betale en høy pris for sin kritikk. Den som i koronatiden erklærer seg som motstander av myndighetenes linje, blir straffet for det. Banker har avsluttet KenFMs kontoer. Youtube blokkerte kanalen hans da han angivelig spredte falske nyheter (som imidlertid nå har vist seg å være sanne). Leiekontraktene hans ble oppsagt, og Spiegel-TV viste adressen hans, hvoretter han ble truet av Antifa.

Reuters
Antifa støtter den tyske regjeringens korona-politikk og angriper de som demonstrerer mot dem.

I dag har Ken Jebsen utvandret. Han bor ikke i Tyskland da han ikke lenger føler seg trygg i landet. Det er slik Tyskland behandler regjeringskritikere og journalister som erklærer seg som motstandere av myndighetenes linje.

Det kan se ut til at det er «den nye normalen» som mediene har snakket om i over et år. Grunnleggende rettigheter blir til privilegier, og kritiske stemmer blir ikke bare brakt til taushet, men også fysisk truet.

Velkommen til det frie Vesten!

Oversatt av Rune G.

Tidligere publisert på derimot.no

https://www.anti-spiegel.ru/2021/wenn-zdf-faktenchecks-sich-als-propaganda-herausstellen/

82 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 901 ganger.

Post Views: 1 381

Les artikkelen direkte på derimot.no