Venstresidens ønsketenkning enda en gang. Løvene temmes ikke ved høflige bønner.

Derimot.no

Lissomvenstres høflige anmodninger

Jan Hårstad

Det verste lissomvenstre kan tenke seg er om arbeiderklassen selv organiserte seg og startet militant klassekamp  for sine interesser. Skuer du utover verden ser vi at dette nå er en prosess på gang – faktisk overalt.

The Great Reset, The New World order, Det grønne Skiftet og hva det nå kaller seg, for ikke å glemme de folkemorderiske krigene for «Democracy». Alt dette har sendt arbeiderklassene ned for telling og det vil enda ta litt tid før den begynner å vise sin makt.

Lissomvenstre liker jo ikke dette. De ønsker og håper at samfunnsmotsetningene skal løses via snakk i parlamentene og på tv-kanalene med folket som mer eller mindre passive tilskuere.

Løvens natur er å drepe og spise byttet. Det er også kapitalismens (imperialismens) natur. Å ønske eller håpe seg det annerledes gir dårlig politikk. En viser da at en ikke forstår hva en står overfor. Uten motmakt fra hele folket nytter det ikke.

Men de mer oppvakte innen lissomvenstre skjønner at noe er alvorlig galt og da har du den trend at det skrives utallige artikler rundt om som anmoder, henstiller til elitene at sånn og sånn BØR de gjøre. Det er moralske henstillinger om å ta seg sammen som om dette skulle hjelpe det aller minste.

Sist jeg skrev om Fredrik S. Heffermehl var det en her som bemerket at han og jeg var enige i mangt. Det er jo helt riktig, men den gode Heffermehl er et notorisk BØR menneske som så vidt våger seg innpå det ubehagelige terrenget.

Her skriver han i KK i dag at etter oppløsningen av Warsawa-pakten: «man burde straks ha svart med å legge ned Nato. Organisasjonen handler ikke om sikkerhet men er en forretningside hvor mektige interesser konsekvent motarbeider internasjonal harmoni, lavspenning og fred.»(KK 22.1.2022)

Om denne setningen kunne man ha skrevet et langt essay så håpløs er tenkningen bak den. Hvem er denne «man» som FSH skriver om?

Den internasjonale våpenindustrien er da ikke en «forretningside» men er selve ryggraden i alle de større statene i verden. Uten våpensalg ville både USA-Tyskland-England og Frankrike vært konkurs.

Nato er imperialismens redskap for global dominans

Allerede Nato-sjef Fogh-Rasmussen sa: Nato goes global. Det han mente med dette var at NATO skulle være verdenshæren for den anglo-europeiske verdensorden, the New world order, som gamle Bush messet om i 1991. Fra den dag har de fleste norske soldater befunnet seg på oppdrag av Nato i Natos krigssoner utenlands og gjør det fremdeles.

Så er FSH ute etter Bill Clinton fordi han ikke stoppet Natos Østekspansjon. Det burde han ha gjort er meldingen.

Har ikke FSH lest noe som helst om likvideringen av Kennedy-familien?

John ville ta et oppgjør med det militær-industrielles ekstreme makt og krigsgalskap. Robert satte seg fore å skulle knekke både CIA og Mafian uten å forstå at disse to samarbeidet. Og barna deres ble også likvidert ved ymse «ulykker» for de snuste altfor mye i dypstaten.

Om Bill Clinton hadde stoppet Natos Østekspansjon hadde også han vært dau som ei sild umiddelbart. Lissomvenstre vil ikke for sitt bare liv forstå at «Democracy» er en fasade for et diktatur utøvet av etteretning, hæren og våpenindustrien. Kennedy-historiene skulle ha lært oss, men det gjøres ikke.

Så er det også tre velmente atombombe-motstandere som skriver kloke ting om faren for atomkrig i KK (22.1)

Artikkelen avsluttes slik: «Norge bør lytte til advarslene fra ekspertene».

Lissomvenstre er på det nåværende stadium overhodet ikke istand til å skrive andre ord enn BURDE og BØR.

Høflige anmodninger til den krigerske eliten om å ta seg sammen. Det hjelper naturligvis ikke det aller minste.

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

2 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 2 ganger.

Post Views: 50

Les artikkelen direkte på derimot.no