Venstresiden har blitt systematisk infiltrert Norge blir en EU-region med politikernes velsignelse

Derimot.no

Om venstresidens kollaps. Norge går i oppløsning og blir en EU-region hvis ikke grep tas.

Av Northern Light

Venstresiden i europeisk politikk har blitt systematisk infiltrert av finansfolket siden annen verdenskrig spesielt. På samme måte som arbeiderpartiene, landsorganisasjonene og de store fagforeningene, og ikke minst venstrepressen. Statseide tv- og radio-kanaler infiltrerte de ved å få sine folk inn i ledende stillinger, som så ansatte folk av eget slag til de hadde sine folk i alle redaksjoner. NRK og TV2 er ikke bedre enn å være mikrofonstativer for det amerikanske utenriksdepartementet.

Her i Norge startet den politiske høyredreiningen for alvor når Brundtland og hennes følge av globalister overtok Arbeiderpartiet og gjorde det til Høyres søsterparti. Bare det første tiåret innførte de multikulturismen, en langsiktig globalistisk strategi for å blant annet å utviske nasjonal identitet og dermed nasjonalstater. Deretter fulgte privatisering av telekom, post og jernbane, nedsalg i Equinor, (tidligere Statoil) og energi-liberaliseringsloven. Alvorligheten av dette ble ikke forstått av et politisk uinteressert folk mest opptatt av forbruk, og resultatet ble ACER, som er en hard lekse for oss nå.

Dette viser at vi har ikke noe egentlig opposisjon på Stortinget. De politiske beslutningene gjort i flere tiår har kommet den globale storkapitalen til gode og ikke folk og land. Grasrota og de politiske kjempene i AP den gang det var et arbeiderparti visste utmerket godt at nasjonalt eierskap og kontroll over landressursene var avgjørende for folk og land, og derfor ble blant annet hjemfallsretten gjort sentral for at arvesølvet ikke skulle gå tapt.

Dagens politiske kunnskapsløshet og hva som er bra på kort og lang sikt for folk og land er borte blant folk flest, og globalistenes politikere kan selge ut Norge til storkapitalen uten at folk forstår hva som foregår før det er for sent, som ACER viser.

Norge er i ferd med å bli omgjort til en amerikansk militærbase og dermed bombemål, vi har ikke mer enn litt over 30 prosent selvforsyning av mat og ikke beredskapslagre for mat eller egenproduksjon av viktige medisiner og medisinaldepot, noe som krigen i Ukraina aktualiserer. Ikke produserer vi viktige deler for infrastruktur og matproduksjon, vi har en negativ fødselsrate i blant den etnisk opprinnelige befolkningen, og Wall Street bankkartellet administrerer oljefondet.

Alt på grunn av globalistiske politiske beslutninger av en såkalt politisk venstreside, og beviser med det at de representerer global storkapital og ikke folk og land. Hvis ikke dette snart forstås av befolkningen som må ta grep for å redde nasjonen, forsvinner Norge og blir en del av en region i et globalt frihandelsområde.


Innlegget er hentet fra  derimot.no sin debattspalte

76 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 77 ganger.

Post Views: 152

Les artikkelen direkte på derimot.no